Pisipakkide ja alusekauba koosveo võimalused Arco Transport AS saksamaa osakonnas

Rohumäe, Ragnar (2020) Pisipakkide ja alusekauba koosveo võimalused Arco Transport AS saksamaa osakonnas. [thesis] [en] Possibilities of co-transporting small packages and pallet cargo in the German department of Arco Transport AS.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] Other (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Lõputöö eesmärgiks oli analüüsida erinevaid veoringe ning nende võimalusi pisipakkide ja alusekauba koosvedamisest. Eesmärk põhines ettevõtte huvist laieneda ning pakkuda konkurentsi võimelisemat hinda. Esimese etapina korraldas autor veoringid ning samaaegselt kogus andmeid. Teise etapina suhtles autor ettevõtte partneritega antud teemal ning kaardistas sobivad laod ja terminalid. Kolmanda etapina analüüsis ettevõtte pisipakkide lisamise võimalusi alusekaupadele ning viimasena koostas järeldused antud andmete põhjal. Autori hinnangul on Arco Transpordil kasumlik alustada pisipakkide koosvedu alusekaubaga. Küll aga ei teeninud kõik veoringid vähemalt 31,5€ kasumit. Kasumlikkuse suurendamine ei ole ainult tingitud ettevõtte töökorraldusest vaid kaubanõudlusest ja kaupade asukohast. Seetõttu ei ole võimalik määratleda kindlaid kriteeriume, vaid tuleb vaadata olukorra kriitiliselt ning käituda vastavalt. Pisipakkide lisamine alusekauba transporti annab võimaluse ettevõttel siseneda väikesaadetiste turgu. Autor sai ka kinnitust, et veoringidel oli täidetud ainult laadimismeetrite maksimeerimis kriteerium, ning analüüsides igat veoruumi eraldi, sai autor kinnitust, et on võimalik täita rohkem kriteeriume olenevalt kauba iseloomust. Hetkel ei ole ettevõte teinud samme pisipakkide lisamiseks alusekauba transporti, kuna ettevõte ei ole süvitsi analüüsinud antud temaatikat. Lõputöö analüüsi ja järelduste osas arvutas autor läbi antud tegevuste rahalised väärtused ning tulemused oli positiivsete näitajatega, mis viitab kasumlikule tegevusele. Autor esitab oma lõputöös koostatud arvutused ja ettepanekud ettevõtte juhtkonnale ning sellest tulenevalt ollakse valmis arendama pisipakkide veoteenuseid. Ettevõttel on hea rahaliste näitajate abil teada, kui palju on võimalik aasta lõikes lisakasumit teenida.. Lõputööd läbi viies sai ka autor rohkem teadmisi pisipakkide koosveo võimalustest ning sellega võimalus kaasa aidata Arco Transpordi edasisele laienemisele. KOKKUVÕTE

Abstract [en]

It is possible to maximize cargospace already when moving products out of the production plants. By adding smaller parcel goods to pallets a transport company has the ability to optimize trailer space and provide more competetive prices. Using the phrase full trailer load usually people think about the criteria of floorspace, but there are also volume and weight limitations. When maximizing all these criterias a transport company can offer more competetive prices and also make more profit while doing so. The focus of the thesis is to analize the possibility of mixing parcel transport with pallet transport by the example of Arco Transport AS German department. Arco Transport AS is an Estonian capital based company that provides road transport services all across Europe. Arco Transport AS transports goods all across Europe and has many partners, but they only work on maximizing the floorspace of trailers. The goal is to expand the company in it's respective field and provide more competitive prices. In order to achieve these goals the author will analize different freight rounds and the possibility of mixing smaller parcel goods with pallets. The author has three hypothesis to prove his theory: • In addition to floorspace one can also maximize wight and volume of a trailer • By adding smaller parcel cargo to pallet transport it is possible to earn more profit • Combining smaller parcel cargo with pallet transport a comapany can earn 31,5€ more profit per freight round The focus of the thesis was to analize diffrent freight rounds and the possibility of combining parcel transport with pallet transport. The thesis is based on Arco Transport AS-s interest to expand and provide more competetive prices. Firstly the author collected data from Arco Transport AS-s freight routes. Secondly the author communicated with different business partners and marked down suitable places for warehouses and terminals. For the third step the author analized the possibility of mixing SUMMARY 34 parcel goods with pallets and lastly, using all the collected data, made an conclusion. The auhor has concluded Arco Transport AS can increase their profit by mixing parcel transport with pallet transport. Although all the freight rounds did not make a 31,5 profit, the possibility of making profit is still there, it just depends on the current demand and the positioning of cargo. This shows that it is not possible to set certain critererias but one has to assess the situation and act accordingly. By adding smaller parcel cargo to pallet transport a company has a way into a completely different market. The author got confirmation from analizing different freight routes and currently only the floorspace criteria is being met and depending on the cargo other critereias can be met aswell. Currently Arco Transport AS hasn't started smaller parcel transport, because of insufficient data. In the thesis the author brings out different calculations of combining parcel and pallet transport which indicate a positive outcome and shows it is possible to make a profit. The author is certain that Arco Transport AS will look into these possibilities when moving forward with their expansion. It is good for the company to to see these possible profit margins in one years time. By analizing combining parcel and pallet transport the author learn a great deal about parcel transport and will be a key factor on the development of Arco Transport AS.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Transport Systems and Forwarding
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Ragnar Rohumäe
Date Deposited: 08 Jun 2020 06:29
Last Modified: 08 Jun 2020 06:29
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5071

Actions (login required)

View Item View Item