Presto OÜ uue tootmishoone projekteerimine

Ivanova, Jekaterina (2014) Presto OÜ uue tootmishoone projekteerimine. [thesis] [en] Design of the New Production Building for Presto Ltd.

[thumbnail of lõputöö uus Jekaterina.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (961kB)
[thumbnail of lõputöö joonis.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (20kB)
[thumbnail of lõputöö joonis2.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (22kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks on projekteerida uus tootmishoone ettevõttele, mis tegeleb reisijate vedude ning busside- ja veoautode hooldus- ning remonttöödega. Uue töökoja vajaduse põhjuseks on ettevõtte olemasoleva remonditöökoja seisukord, mis ei võimalda enam pakkuda kiireid ja kvaliteetseid töökoja teenuseid. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks on tehtud äriplaan, mille koostamisel on püstitatud teenuste osutamisega seotud ajalised eesmärgid, välja selgitatud turusituatsioon, tehtud käesoleva projekti SWOT analüüs ning nii töökoja kui ka pesula konkurentide analüüs, samuti on välja töötatud turundusstrateegia ja kalkuleeritud turunduseelarve. Ettevõtte peamiseks tugevuseks on kindlasti see, et tegemist on olemasoleva firmaga, mis omab kliendibaasi ning pikaajalist kogemust veoautode ja busside remondivaldkonnas. Uus tootmishoone projekteeritakse vanast töökojast 500 meetri kaugusele, mis lihtsustab ümberkolimist ja olemasolevatel klientidel uue hoone leidmist. Konkurentsieelise annab ettevõttele busside remondi- ja hooldusteenuste pakkumine, mida teised konkurendid (v.a margiesindused) täies mahus ei paku. Planeeritud mahus töökoja ja pesula teenuste osutamiseks vajab ettevõte ühte meistrit, viit tehnikut ja kahte pesulaoperaatorit. Peamised väliskeskkonna võimalused ja ohud on loomulikult seotud kauba- ja reisijateveo sektori majandusoludega. Valitud on uue tootmishoone asukoht ning juurde soetamist vajavad seadmed ja tööriistad. Teostatud on tootmishoone eskiisprojekt kasutades Solid Edge programmi. Planeeritava tootmishoone pindala on 1530 m2, millest töökoja pinda on 951 m2. Territooriumile jääb ettevõtte 14 autobussi ning klientide sõidukite parkimiseks ja manööverdamiseks 2686 m2 pinda. Töökojas on neli läbisõidetavat tööboksi, millest kaks on varustatud 27 meetri pikkuse ja 1,5 meetrit laiade kanalitega. Tootmishoonesse on plaanitud soetada ja paigaldada võimalikult kaasaegsed tööriistad, seadmed ja lahendused, mis võimaldavad kasutada tehniku tööaega otstarbekalt ja efektiivselt. Lisaks töökojateenustele on plaanis hakata osutama ka veokite ja autobusside pesuteenuseid. Selle tarbeks on valitud kaasaegne pesuseade Tammermatic Rainbow Ultima Fleetwasher, mis võimaldab kombineerida erinevaid pesuprogramme vastavalt sõiduki tüübile ja määrdumisastmele. Ökonoomsuse suurendamiseks on valitud veeringsüsteem Tammermatic BioJet, mis võimaldab taaskasutada kuni 90% kasutatavast veest. Kasumiaruande prognoosi arvestamiseks on tehtud rida majanduslikke arvutusi. Aastal 2015 on prognoositav remonditöökoja ja pesula kahjum 29834 eurot, aastal 2016 prognoosib ettevõte kahjumiks 7880 ja 2017 kasumiks 7174 eurot. Käesoleva projekti käivituskuluks on 764075 eurot, mida plaanitakse katta finantseerimislaenuga. Viimasest 20% on omafinantseering ning 611260 eurot on investeerimislaen. Uue tootmishoone projekt on koostatud tuginedes autori poolt kõrgkoolis omandatud teadmistele ja remondiettevõttes töötamise kogemusele. Samuti on arvesse võetud OÜ Presto juhatuse ootusi ja ettepanekuid.

Abstract [en]

The purpose of this thesis is designing a new production building to company which field of activity is conveyance of passengers and repairing and maintenance buses, trucks, trailers. Company needs a new workshop because of old building condition. It does not allow offering fast and quality workshop services. To achieve the purpose of the thesis author made a business plan. To complete the plan time targets of service numbers are set, also author analysed the market situation, made SWOT analysis. Marketing strategy is developed and market budget is calculated. Companie´s main strength is that the company is already existing and has own customer base. Also Presto Ltd has long-term experience of repairing buses, trucks and trailers. New workshop is designed 500 meter away from old one, which simplifies moving and existing customers to find new production building. The competitive advantage is that company deals with repairing and maintenance of buses. Other competing companies are dealing only with trucks (except agencies). Five technicians, two operators of carwash and master is needed to offer quality service. Main opportunities and risks of external environment are connected with economic situation in passenger conveyance sector. New location and purchase needed equipment and tools are chosen. Author made a draft plan of new production building using Solid Edge program. Planned building size is 1530 m2 and workshop size is 951 m2. In the territory there are parking and maneuvering space up to 2686 m2. In workshop there is four passable workplace from which two are equipped with duct (27 meters long and 1,5 meters wide). It is planned to purchase modern equipment and tools to simplify technicians work. Also it is planned to offer carwash services to buses, trucks and trailers. To complete that, author of thesis chosen Tammermatic Rainbow Ultima Fleetwasher carwash equipment. This allows to combine different washing programs according to type of vehicle. To enlarge the economy Tammermatic BioJet is chosen, it allows to reuse up to 90% of used water. Different economical calculations are made to complete income statement. Predictable loss in 2015 is 29834 euros, in 2016 loss is predicted to be 7880 euros and in 2017 predictable profit is 7174 euros. To start the Project, 764075 euros is needed. Company must take financial loan, which interest is 20% and 611260 euros of self-finance is needed. The Project of new production building is made based on knowledge acquired in university and experience of working in automotive repair company. Expectations and suggestions of Presto Ltd management is taken into account.

Item Type: thesis
Advisor: Sven Andresen
Subjects: Transport > Automotive Engineering > Car Maintenance, Maintenance Stations, and Equipment
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Jekaterina Ivanova
Date Deposited: 20 Jun 2014 09:15
Last Modified: 04 Sep 2019 06:50
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/506

Actions (login required)

View Item View Item