Operatsioonisüsteemide kasutus ja lõppkasutaja teadlikkus süsteemide võimalustest

Anderson, Helger (2020) Operatsioonisüsteemide kasutus ja lõppkasutaja teadlikkus süsteemide võimalustest. [thesis] [en] Use of Operating Systems and End User Awareness of the Possibilities of the Systems.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] Other (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (877kB)

Abstract

Lõputöö kannab pealkirja “Operatsioonisüsteemide kasutus ja lõppkasutaja teadlikkus süsteemide võimalustest”. Lõputöö on kirjutatud eesti keeles ja koosneb 44. leheküljest, 3. peatükist, 1 pildist, 8. diagrammist ja ingliskeelsest kokkuvõttest. Töös on viiteid 27 allikale. Käesoleva lõputöö teema põhineb hiljutistel uuringutel ja uudistel, mis käsitlevad operatsioonisüsteeme ning seda, kuidas kasutajad haldavad süsteeme, süsteemiuuendusi ja tarkvara vananemist. Sageli tuleb on teavet selle kohta, kuidas tuleks uue süsteemiversiooni ilmumisel käsitseda. Sellest hoolimata kuuleme endiselt, kuidas kasutajad kasutavad vanu süsteeme ja seetõttu seisavad nad silmitsi erinevate probleemidega. Selle lõputöö eesmärk on välja selgitada, miks kasutajad pole alla laadinud uusimaid tarkvara versioone, millised probleemid on neil uue tarkvaraga olnud ja mis võiks olla lahendus sellele kasvavale probleemile. Lõputöö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis käsitletakse operatsioonisüsteemide ajalugu ja kuidas see on inimesi mõjutanud, selgitades välja ka erinevused süsteemide vahel, rakendused erinevates keskkondades ja enim kasutatud operatsioonisüsteemide hinnakujundus. Teine peatükk koosneb empiirilise uuringu metoodikast ja kolmas peatükk empiirilises uuringus saadud tulemuste analüüsist. Uuriti selleks, et mõista, mida operatsioonisüsteemi värskendus peaks tegema, kas mõni teenus lahendaks probleemid, kuidas kasutajad haldavad oma süsteeme erinevat tüüpi riistvaral ja kui hästi nad teavad, mida hiljutine värskendus nende seadmele tegi. Andmete kogumiseks kasutati veebipõhist uuringut. 100 inimest vastas ja tulemused näitasid, et kuigi paljudel on eri tüüpi riistvara, ei taha nad kasutada mõnda muud teenust, mis värskendab nende süsteeme automaatselt. Paljud tunnistasid, et tarkvarauuendus mõjutas nende riistvara halvasti. Samuti juhiti tähelepanu sellele, et kasutajad teavad, mida värskendused tavaliselt teevad, ja nende ootuses värskendustele peaks olema protsesside kiirendamine ja turvaaukude parandamine.

Abstract [en]

This thesis is called “Operating system uses and user awareness of the possibilities of the systems” The thesis is written in Estonian and consists of 44 pages, 3 chapters, 1 picture, 8 charts and a summary in English. There are references to 27 sources. The subject of this thesis is based on recent research and news regarding operating systems and how users manage systems, system updates and the aging of software. Often there are systems updates and information on how they should be handled, when a new version comes out. Nevertheless, we still hear how users are using old, outdated systems and because of this, they are facing different kind of problems. The aim of this thesis to find out, why users have not installed latest operating software versions, what kind of problems they have had with new software and what could be solution to this growing issue. The thesis consists of three chapters. The first chapter discusses the history of operating systems and how it has affected humans, while also finding out differences between systems, applications in different environments and pricing of most used operating systems. Second chapter consists of empirical study methodology and the third chapter analysis of the results obtained in the empirical study. Research was done in order to understand what an operating system update should do, would a certain service solve issues, how users manage their systems on different kind of hardware and how well they know, what a recent update did to their device. A web-based survey was used to collect data. 100 people answered and results showed, that while many own different kinds of hardware, they don’t want to use another service, that updates their systems automatically. Many admitted, that a software update had impacted their hardware negatively. It was also pointed out, that users know, what updates usually do and their expectation for updates it that they should fasten processes and fix security holes.

Item Type: thesis
Advisor: Meelis Rebane
Subjects: Economy and Management > Information Science for Business Enterprises
Divisions: Service Economy Institute > Management of Business Information Systems
Depositing User: Helger Anderson
Date Deposited: 15 Jun 2020 10:50
Last Modified: 15 Jun 2020 10:50
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5057

Actions (login required)

View Item View Item