Kommunikatsiooni roll muudatuste protsessis Anija Valla lasteaias

Nõmper, Egle (2020) Kommunikatsiooni roll muudatuste protsessis Anija Valla lasteaias. [thesis] [en] The Role of Communication During an Organisational Change in Pre-school Establishments of Anija Parish.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (561kB)
[thumbnail of Egle Nõmper Lõputöö tiitellehe teine pool..docx] Microsoft Word - Other
Restricted to Registered users only

Download (12kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö teemaks oli kommunikatsiooni roll muudatuste protsessis Anija Valla lasteaias. Teema on aktuaalne sellepärast, et muudatusi on meie ümber igapäevaselt üha rohkem, kuid kommunikatsiooni jääb aina vähemaks. Lõputöö eesmärk oli analüüsida muudatuste juhtimise protsessi Anija valla lasteaedade liitumisel ja tulenevalt uuringu tulemustest teha ettepanekuid vallavalitsusele ja lasteaedade juhtidele edaspidiseks muudatuste juhtimise protsessi parendamiseks. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks viis töö autor organisatsioonis läbi uuringu, mis põhines töös käsitletud teooriatest. Küsimustik koosnes neljast plokist: hinnang sisekliimale, hinnang kommunikatsioonile ja infoliikumisele, hinnang muudatustele ja demograafilised andmed. Demograafilised andmed olid esitatud nii, et oleks tagatud vastajate anonüümsus. Uuringu analüüsis selgusid enim tähelepanu vajavad valdkonnad. Vastajad on enim rahul sisekliimaga organisatsioonis. Hinnatakse keskmiselt kõrgemalt suhtlemist töökaaslastega, vastajate jaoks on tähtis lasteaia edu ning areng ja vastajatele väga meeldis oma töö. Suurimad probleemid tulid analüüsis välja infokanalite ja kommunikatsiooni kohta. Madala hinnangu said muudatuste kavandamine, sellekohase info jagamine, töötajate arvamuse kuulamine ja sellega arvestamine. Töötajad ei ole rahul tagasiside saamisega. Olulisema soovitusena võib välja tuua avatud suhtlemise. Töötajad on motiveeritumad ja rahulolevamad, kui nad teavad mis neid ees ootab. Hästi korraldatud infovahetus laseb töötajal ennast tunda kaasatuna, informeerituna ja motiveerituna. Ettepanek on mõelda tagasiside andmise peale. Isegi väike ja kiire tagasiside võib olla väga suure mõjujõuga. Autor on seisukohal, et lõputöö eesmärk on täidetud ning töö koostamise käigus leiti vastused püstitatud uurimisülesannetele.

Abstract [en]

The thesis includes 54 pages, 12 figures, and 2 tables. The thesis is divided into four chapters. Chapter 1 addresses the role of communication during organisational change. Chapter 2 provides an overview of the theoretical aspects of the change management process. Chapter 3 is concerned with the empirical research methodology. Also, it presents detailed information about the organisation and the research sample. Chapter 4 discusses the results in light of the context and makes suggestions for improving communication within the organisation. The present research aims to analyse the change management process during the merger of kindergartens in Anija Parish and based on the results make suggestions to the local government and leaders of the kindergartens for future improvement of the change management processes. The objectives of the research are as follows: • the theories of change management and communication will be studied to form a theoretical base for conducting the research; • the empirical research concerning communication and change management will be designed and conducted; • the results will be analysed and suggestions will be made to the local government and leader of the organisation for the improvement of the change management process. The study found that there are some shortcomings in internal communication and change management that should be addressed to improve the work atmosphere in the future. However, the study also showed that despite the shortcomings respondents enjoy working in the kindergarten, the success and development of the organisation are important to them. The employees consider their main sources of information to be their colleagues, headteacher, and the head of the organisation.

Item Type: thesis
Advisor: Virve Transtok
Subjects: Other
Economy and Management > Strategic Management
Divisions: Service Economy Institute > Information Management and Information Systems Organization - Administrative Assistant
Depositing User: Egle Nõmper
Date Deposited: 08 Jun 2020 08:01
Last Modified: 08 Jun 2020 08:01
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5041

Actions (login required)

View Item View Item