Ekraanidel põhineva teavitussüsteemi juurutamine Tallinna Polütehnikumis

Miklaševics, Ruslan (2020) Ekraanidel põhineva teavitussüsteemi juurutamine Tallinna Polütehnikumis. [thesis] [en] Screen Based Notification System Implementation in Tallinn Polytehnic School.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] Other (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (631kB)

Abstract

Lõputöö teema on “Ekraanidel põhineva teavitussüsteemi juurutamine Tallinna Polütehnikumis”. Lõputöö koosneb 40nest leheküljest ja sisaldab: probleemi püstitust, teoreetilisi lähtekohti, metoodikaid ja uuringuid, mis aitavad probleemi lahendada, probleemi lahendust ja PIR analüüsi projekti edukuse hindamiseks ja kasutatud allikaid. Lõputöös on 9 joonist ja 5 tabelit. Tallinna Polütehnikumis on probleem, et õpilasteni ei jõua oluline informatsioon ja osalus üritustel on väike. Probleemi lahendamiseks ja arengukava täitmiseks otsustas juhtkond kasutusele võtta ekraanide lahendus (Digital Signage lahendus). Lõputöö eesmärk on leida lahendus Tallinna Polütehnikumis avaliku info edastamise ja vastuvõtmise parendamiseks ning ressursi kasutamise optimeerimiseks õpilaste teavitamise protsessis. Eesmärgi täitmiseks püstitati uurimisülesanded. • Leida lahendus avaliku info muutmiseks õpilaste jaoks atraktiivsemaks. • Luua uus protsess sisu haldamiseks kooli ruumides. • Juurutada uus õpilaste teavitussüsteem. • Analüüsida juurutatud lahenduse tõhusus ja eesmärkide sooritust. Eesmärgi täitmiseks juurutati ekraanidel põhinev teavitussüsteem (Digital Signage) ja muudeti organisatsiooni teavitusprotsess, to-be protsessi loomisel lähtuti Daniel Madissoni parimatest praktikatest. Lahenduse juurutamine oli edukas ning püstitatud eesmärgid said täidetud. PIR analüüs näitas, et õpilased panevad ekraanil olevat sisu rohkem tähele ning keskenduvad pikemalt selle lugemisse, mis tähendab, et info edastamise kvaliteet on paranenud. Samuti kulub uuele teavitusprotsessile vähem aega ja ressurssi ning on paranenud protsessi kaasatud töötajate rahulolu.

Abstract [en]

The thesis topic is “Screen Based Notification System Implementation in Tallinn Polytehnic School”. The thesis consists of 40 pages and includes goal statement, theoretical starting points, methodologies and best practices that help to solve the set goal, problem solving and Post-Implementation Reviews (PIR analysis) to evaluate the success of the project and used materials. The thesis has 9 figures and 5 tables. Tallinn Polytechnic school has a problem that students don’t receive important information and as a result, participation in events is low. To solve the problem and fulfill development plan, management decided to implement a display solution (Digital Signage solution). The thesis goal is to find a solution to improve the communication of public information for students and to optimize the use of resources in the process of informing students on the example of Tallinn Polytechnic school. In order to fulfill the goal the following research tasks were set: • find a solution to make public information more attractive for students; • create a new process for content management on school premises; • implement a new student informing system; • analyze the effectiveness of the implemented solution and the achievement of goals. To achieve objective a screen-based (Digital Signage) informing system was implemented and the organization informing process was changed. To-be process was based on Daniel Madisson's best practices. The implementation of the solution was successful and the set goals were met. The Post-Implementation Reviews (PIR analysis) showed that students pay more attention to the content on the screen and focus longer on reading it, which means that the quality of information transmission has improved. The new notification process also consumes less time and resources and has improved employee satisfaction.

Item Type: thesis
Advisor: Nadežda Furs-Nižnikova
Co-advisor: Heli Freienthal
Subjects: Economy and Management > Project Management
Economy and Management > Information Science for Business Enterprises
Economy and Management > Process Modelling
Divisions: Service Economy Institute > Management of Business Information Systems
Depositing User: Ruslan Miklaševics
Date Deposited: 15 Jun 2020 10:50
Last Modified: 15 Jun 2020 10:50
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5018

Actions (login required)

View Item View Item