Kaubandusettevõtetes majandustarkvara Directo valiku ja juurutamisega seotud probleemid

Katsan, Kristel (2020) Kaubandusettevõtetes majandustarkvara Directo valiku ja juurutamisega seotud probleemid. [thesis] [en] Problems related to the selection and implementation of ERP Directo in trading commercial companies.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (424kB)

Abstract

Lõputöö eesmärk oli hinnata majandustarkvara Directo valiku- ja juurutamisprotsessi uuritavates kaubandusettevõtetes ning leida võimalusi programmi tõhusamaks kasutamiseks ja juurutusprotsessi juhtimise parendamiseks uuritavates ettevõtetes, autori hinnangul saavutati. Kõik uurimisülesanded täideti. Töö teoreetilises osas antakse ülevaade majandustarkvarade rollist ettevõtte eesmärkide saavutamisel ja valiku põhimõtetest. Majandustarkvara juurutusprotsessi lähtekohtadest ning muudatuste juhtimise teoreetilised lähtekohad majandustarkvara juurutamisel. Kirjeldatakse muudatuse juhtimise mudeleid ning tutvustatakse majandustarkvarat Directo. Uuringu objektiks olid kaks kaubandusega tegelevat ettevõtet, kes läksid aastatel 2017-2019 üle tarkvarale Directo. Uuringu meetoditena kasutati intervjuud ettevõtte juhtidega ning küsimustikku töötajatega. Uuringu tulemustes saadi teada ettevõtte A ja B hinnangud seoses tarkvara Directo juurutuse ettevalmistusetapiga. Millised olid ettevõtete valikukriteeriumid ja eesmärgid. Millised olid hinnangud muudatuste juhtimise teooria läbimisest. Millised olid töötajate hinnangud juurutusetappide läbiviimisega ja kasutamisega. Milline on rahulolu tarkvara kasutamisega. Töö tulemusena selgus, et mõlemad uuritavad ettevõtted soovisid lihtsustada oma töötajate igapäevaseid tööprotsesse, sooviti lisada rohkem andmeid toodete kohta ning saada töötavad liidesed klientidega informatsiooni vahetamiseks. Kõik need soovid suudeti arendaja poolt täita. Kumbki ettevõtte ei lähtunud juurutsprotsessi läbiviimiseks muudatuste teooriast. Töö autor arvab, et juurutusprotsessi edukamaks läbimiseks tuleb rakendada muudatuste teooriat, luua kindel plaan mille järgi töötatakse. Samuti on väga oluline töötajate pidev teavitamine ning nende kursis hoidmine toimuvast. Töö tulemusena selgus, et mõlema ettevõtte töötajate töö lihtsustus peale uue tarkvara kasutusele võttu. Selgus ka see, et koolitusprotsessid olid liiga lühikesed ning peale tarkvarade kasutusele võttu ei osatud veel kogu programmi õigesti käsitleda. Selleks, et uuritavates ettevõtetes oleksid juurutusprotsessid võimalikult edukad, tuleks kasutada juurutusprotsessiks muudatuste teooriat. 40 Uuringu tulemusi ning teoreetilist raamistikku arvesse võttes tehti uuringus osalenud ettevõtetele järgmised ettepanekud tarkvara valikuprotsessi toetamiseks: 1. Järgnevatel juurutusprojektidel uurida töötajate ootusi seoses tarkvara funktsioonidega. Ja ettepanekud majandustarkvara juurutusprotsessi toetamiseks: 1. Järgnevatel juurutusprojektidel on soovitatav koostada eelarve. 2. Järgnevatel juurutusprojektidel on soovitatav ettevõtetel lähtuda muudatuste juhtimise teooriast. 3. Läbida koolituste käigus kõik töös vajalikud protsessid. Selleks, et tarkvaraprogrammi Directo tõhusamalt kasutada, soovitab autor nii ettevõttes A kui ka B koolitada töötajaid, mille käigus läbitakse kõik töös vajalikud protsessid, et tarkvaras tööülesandeid paremini täita. Töö tulemusena on võimalik väita, et väikeses ettevõttes on paremad võimalused töötajate kaasamiseks ning nende kursis hoidmiseks juurutusprotsessist kui suures. Mõlema ettevõtte sooviks oli juurutusprotsessi käigus saada liidesed, et vahetada informatsiooni koostööpartneritega ning see eesmärk täideti.

Abstract [en]

The title of this thesis is “Problems related to the selection and implementation of ERP Directo in trading commercial companies“ The thesis consists of 44 pages and two annexes. It is illustrated by 7 tables and 2 drafts. The thesis consists of 55 written sources. The research topic is actual because ERP (Enterprice Resource Planning) plays a very important role in a company. Companies need to choose the software based on different options that are best for their business and help them achive their goals. In this thesis business software and ERP are considered as same concepts. The object of this thesis is two Estonian wholesale and retail companies, which switched old business software to Directo in 2017-2019 and whose management is interested in evaluating the effectiveness of the implementation process and improving the use of the program. The aim of this thesis is to evaluate the selection and implementation process of ERP Directo in the researched commercial companies and to find ways to use the program more efficiently and to improve the management of the implementation process in the researched companies. In order to fullfil this aim, the following research tasks have been set: • To explain the role of ERP in achieving the company´s goals and selection criteria and the starting points of the implementation process. • To describe the implementation of ERP as a change in companies • To map the problems and observations related to the selection, implementation and use of Directo software in companies A and B.x • To find ways to use Directo software and to improve the management of the implementation process in the researched companies. A case study is used to study the thesis and a deductive analysis method is used for the analysis. The combined research method and quantitive-qualitative data analysis method have been used in compiling the thesis. The results of the study revealed that both companies have specific needs and what functions are needed to replace the existing ERP with a new one. As a result of the thesis, it can be said that the implementation process of both companies were successful, because everything requested was achieved.

Item Type: thesis
Advisor: Heli Freienthal
Subjects: Economy and Management > Retail and Wholesale Trade
Economy and Management > Information Science for Business Enterprises
Divisions: Service Economy Institute > Information Management and Information Systems Organization - Administrative Assistant
Depositing User: Kristel Katsan
Date Deposited: 08 Jun 2020 07:54
Last Modified: 18 Jan 2021 09:22
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/5014

Actions (login required)

View Item View Item