Liiklusprobleemid Pärnu linnas

Viin, Siim (2014) Liiklusprobleemid Pärnu linnas. [thesis] [en] Traffic Problems in the City of Pärnu.

[thumbnail of Lõputöö Siim Viin.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (49MB)
[thumbnail of Lisa 4. LT14.101- (Mai) Esimene variant.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (559kB)
[thumbnail of Lisa 6. LT14.102- (Mai) Päris ring.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (547kB)
[thumbnail of Lisa 7. LT14.103- (Mai) Ajutine ring.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (553kB)
[thumbnail of Lisa 11. LT14.201 (Karja) Olemasoleva täiendus.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (356kB)

Abstract

KOKKUVÕTE Käesolevas lõputöös „Liiklusprobleemid Pärnu linnas“ uuritakse Pärnu linna liiklusprobleeme ja leitakse nendele lahendused. Töö esimeses osas käsitleti põhjalikult Mai ja Papiniidu tänava ristmiku olukorda ning lahendusi. Teises osas on mõned ettepanekud Karja ringristmiku probleemide lahendamiseks. Töö eesmärgiks on parandada liiklusohutust mainitud ristmikel. Mai ja Papiniidu ristmik on ehitatud 1985. aastal. 30 aastaga on kergliiklejate ja sõidukite liiklussagedused oluliselt muutunud, kuid ristmiku liikluskorraldust pole kaasaegse liiklusohutuse põhimõtteid arvestades muudetud. Kuna Pärnu linna eelarvest on teehoiuks eraldatud piiratud ressursid, siis pakkusin välja kolm erineva maksumusega lahendust. Lahendused liikluskorralduse muutmiseks on toodud töö lisades 4, 6 ja 7. Karja ringristmiku põhiliseks probleemiks on sagedad liiklusõnnetused. Liiklusõnnetuste põhjusteks on ringristmiku ja tavalise neljaharulise ristmiku ühend ning suur kiirus ringi läbimisel. Liikluskorralduse muudatustes teen ettepaneku kasutada pealesõidu harudel kiirust piiravaid ehitisi ning muuta jalakäijate ülekäiguradade asukohti. Lahenduse kohaselt tuleb eraldada ka Karja ja Aia tänava harud nii, et ei tekiks nende ristumist väljaspool ringristmikku. Lõputöö lahenduste väljatöötamisel lähtuti kehtivatest Eesti Vabariigi standartide normidest.

Abstract [en]

SUMMARY In this thesis „Traffic Problems in Pärnu" I studied the Pärnu city's traffic problems and found solutions for them. In the first part I survey May and Papiniidu street intersection situations and solutions. In the second part, there are some suggestions how to solve problems at Karja roundabout. The work aims to improve traffic safety on these intersections. Each municipality goal is to ensure safe traffic environment for the people. Goal for the year 2015 is to achieve result where during the three years would not be more than 75 accidents per year what would end with human loss. And the number of people who get’s injured in these accidents would not be over than 1500 people per year [16; 3]. Mai and Papiniidu intersection is built in 1985. 30- year non-motorized and vehicle traffic volumes have changed significantly, but the intersection of road traffic management in the modern principle is not changed. Pärnu city road maintenance budget has it’s limited resources, so I offered three different solutions. Traffic Solutions are in the extras 4, 6 and 7 of the work. Karja roundabout main problem is the frequent traffic accidents. Traffic accidents are caused by the usual four- arm and roundabout junction compound and a high driving speed. In traffic change proposal in extra 11. I propose to add driving speed disciplines restrictive buildings and change pedestrian crossings locations. The solution separates the Karja and Aia street junctions , so that there is no intersection outside of the roundabout. The thesis proceeded in developing solutions for current standards and regulations of the Republic of Estonia .

Item Type: thesis
Advisor: Sulev Sannik
Subjects: Transport > Traffic Management > Traffic Safety
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Siim Viin
Date Deposited: 20 Jun 2014 09:51
Last Modified: 04 Sep 2019 09:17
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/499

Actions (login required)

View Item View Item