Personali arendamise võimalused ettevõttes Telia Eesti AS

Ilusk, Janet (2020) Personali arendamise võimalused ettevõttes Telia Eesti AS. [thesis] [en] Personnel development methods in Telia Eesti AS..

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Lõputöö nimega „Personali arendamise meetodid Telia Eesti AS näitel“ eesmärk on selgitada välja parimad personali arendamise meetodid ettevõtetele, eriti Telia Eesti AS-ile. Empiirilise uuringu abil uuriti personali arendamisel kasutatavaid meetodeid ja selgitati välja võimalused selle parendamiseks. Empiiriline uuring koosneb 24 küsimusest koos valikvastustega ja skaalapõhiste vastustega. Uuriti ainult klientidega otseses kontaktis olevaid töötajaid. Telia Eesti AS 457 töötajast 66 osales uuringus. Neist 40 olid naised ja 26 mehed. Lõputöö koosneb viiest peatükist, millest igaüks käsitleb personali arendamise erinevaid aspekte. 1. peatükk on sissejuhatav ja kirjeldab lõputöö eesmärki ja seda, millest see koosneb. 2. peatükis määratletakse personali arendamise teoreetilised aspektid ja see on jagatud neljaks osaks. 1. osa keskendub sellele, miks see on vajalik. 2. osas käsitletakse personali arendamise vajalikkuse hindamist. 3. osas uuritakse personali arendamise meetodeid. 4. osa keskendub sellele, miks seda tuleks kasutada ja mis võib takistada personali arendamise meetodite kasutamist. 3. peatükis selgitatakse kasutatud empiirilise uuringu metoodikat. 4. peatükk illustreerib empiirilise uuringu tulemusi. Lõputöö kõik osad on kokku võetud 5. peatükis.

Abstract [en]

The purpose of this graduation thesis called „Personnel development methods using the example of Telia Eesti AS“ is to ascertain the best methods for personnel development for companies, especially Telia Eesti AS. Empirical study was used to look at the methods used for personnel development and find out the possibilities for improving it. The empirical study consists of 24 questions with multiple-choice and scale-based answers. Only the personnel in direct contact with clients was studied. 66 of 457 such employees of Telia Eesti AS took part in the study. 40 of them were female and 26 male. This graduation thesis is composed of five chapters, each of them dealing with different aspects of personnel development. Chapter 1 is introductory and describes the purpose of the thesis and what it consists of. Chapter 2 defines the theoretical aspects of personnel development and is subdivided into 4 parts. Part 1 focuses on why it is necessary. Part 2 is about how the necessity of personnel development is assessed. Part 3 examines the methods of personnel development. Part 4 concentrates on why it should be used and what may obstruct the usage of personnel development methods. In chapter 3 the methodology of the empirical study used is explained. Chapter 4 illustrates the results obtained with the empirical study. All parts of the thesis are concluded in Chapter 5.

Item Type: thesis
Advisor: Heve Kirikal
Subjects: Studies Related > Guidelines for Written Work
Economy and Management > Strategic Management
Studies Related
Environmental Technology
Divisions: Service Economy Institute > Commercial Economics
Depositing User: Janet Ilusk
Date Deposited: 11 Jun 2020 13:03
Last Modified: 11 Jun 2020 13:03
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4982

Actions (login required)

View Item View Item