Lean filosoofia rakendamine Rimi Eesti Food AS Tartu Rimi mini kauplustes

Tuvikene, Piia (2020) Lean filosoofia rakendamine Rimi Eesti Food AS Tartu Rimi mini kauplustes. [thesis] [en] Applying the Lean Philosophy in Rimi Eesti Food AS Rimi Mini Markets.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (845kB)

Abstract

Lõputöö eesmärk oli teoreetiliste allikate põhjal välja selgitada Lean põhimõtted ja filosoofia ning nende rakendamine. Rimi Eesti Food AS-i neljas Tartu Rimi Mini kaupluses. Lean filosoofia põhineb kulusäästlikkusel ja vootõhususel, tulemuseks on efektiivsus ja kliendi rahulolu. Kuna Lean eesmärgid ühtivad Rimi eemärkidega, võeti Rimis vastu strateegiline otsus hakata rakendama Lean meetoditel põhinevat juhtimist. Esimene pilootkauplus alustas Lean`i rakendamisega aastal 2016. Kuna pilootprojekt oli edukas, otsustati Lean juhtimist juurutada kogu Rimi Eesti Food AS-is. Töö teoreetilises osas uuris töö autor Lean filosoofia olemust ja ajalugu. Milline on Lean põhimõtete kujunemine ja kust pärinevad. Uurimuse käigus, selgus, et nii Lean`i mõiste, rakendamise, kui pärimuse kohta, on erinevatelt autoritelt palju erinevaid arvamusi ja teooriaid. Välja selgitati erinevad meetodid ja rakendamisvõimalused, mis on abiks Lean juhtimise juurutamisel ja jätkusuutlikkusel. Lean konseptsiooni juurutamisel on peamine omandada kulusäästlik filosoofia ja järgida seda mõtteviisi, kasutada oma organisatsiooni jaoks sobivaid meetodeid ja tööriistu. Empiiriline uuring viidi läbi kaardistusuuringuna, kasutati deduktiivset lähenemisviisi. Andmekogumismeetod oli kvantitatiivne. Kasutati dokumendivaatlust. Andmeid analüüsiti dokumendivaatluse teel. Valimi moodustasid kaupluste sisesed tegevusmõõdikute graafikuid, 6S auditid ning ettevõtte sisene tegevusmõõdikute koondtabel. Empiirilise uuringu käigus selgitati välja erinevate Lean meetodite rakendamine Rimi Eesti Food AS-i neljas Tartu Rimi Mini kaupluses. Uuritavaks perioodiks oli märts 2019, kui alustati Lean`i juurutamisega, kuni veebruar 2020, kui oli aasta projektiga tegeletud. Analüüsimiseks kaardistas töö autor kogutud tegevusmõõdikute tulemused. Kirjeldas protsesse ning erinevate tegevusmõõdikute kasutamist. Tuginedes teoreetilisele osale, analüüsis töö autor andmeid ning tõi välja erinevad probleemid, mis takistavad eesmärkide täitmist. Selgitas välja valitud tegevusmõõdikute otstarbekuse, eesmärkide täitmise ning tegi järeldused saadud tulemuste põhjal. Analüüsist selgus, et kauplused on uuritava kaheteistkümne kuu jooksul olnud jätkusuutlikud. Kõige edukam on olnud kaupluste ladudes 6S-i rakendamine, mis tagab hea töökeskkonna, kiirendab protsesse ning, mille abil on ülevaade kogu laos toimuvast. Kõiki 57 enese seatud eemärke ei täidetud, kuid tegevuste tulemusel, mis eesmärkide saavutamiseks tehti, on kõigis neljas kaupluses oluliselt vähenenud laopäevade arv ja kaubavarude laoväärtus. Eesmärkide täitmist on osaliselt takistanud kauplusest mittesõltuvad faktorid ettevõtte siseselt, millest töö autor järeldab, et Lean juurtamine peaks toimuma kõikidel ettevõtte tasanditel. Uurimuse põhjal järeldab töö autor, et Lean tööriistade rakendamisel tuleb tegeleda kõikide mõõdikutega samaaegselt. Kui tegeleda ühega rohkem, võib see kahjustada teise tulemust. Oluline on hoida tasakaalu ning iga kauplus peab leidma, milline tulemus on optimaalne. Kõik töös analüüsitud tegevusmõõdikud on olulised, mille jälgimine ja parendamine aitab saavutada lõppeesmärke nagu efektiivsus, kulusäästlikkus ja kvaliteet. Rimi on Lean juurutamisega alles algusfaasis, kõikides kauplustes ei ole veel alustatud Lean meetodite rakendamist. Kas Rimist saab Lean põhimõtete jätkusuutlik järgija, ei tea, kuid esimesed sammud on selleks tehtud ja siiani edukalt. Lean juhtimist ja põhimõtteid juurutades peab ettevõte endale selgeks tegema tõsiasja, et Lean kui projekt ei saa organisatsioonis kunagi lõplikult läbi, see on elukestev protsess, mille käigus toimub pidev areng ning parendamine

Abstract [en]

The thesis has 64 pages and includes 5 diagrams, 6 tables, 5 annexes and 31 sources that have been used in writing the thesis. For the companies in our frequently changing and evolving world is hard and complicated to be competitive and sustainable company. One resolution to work effectively and economically is to work with Lean principles. Lean is popularizing leading style all over the world and using different methods and tools are possible to make work more effective and reduce expenses. The management of Rimi Eesti Food AS has decided to use lean principles in their markets to change the whole business in their company more economical. The lean project has been used in company for five years and they are working hard to get great results in their markets. All markets could not get the results they were hoping and some markets could not keep the results as they wanted. So, object of research in thesis were lean project in Rimi Eesti Food As markets. The main of thesis was to find out applying the lean philosophy principles in four Tartu`s Rimi Mini markets. To achieve the aim the author of the thesis set up next tasks: • Find out lean principles and philosophy, also their applying options and to compose the methodology for the empirical research using theoretical sources. • Map applying the lean methods in Rimi Eesti Food AS. • Analyse results of applying the lean methods. • Make conclusions and share the best practices applying the lean project. To achieve the aim the author of the thesis analysed applied tools and the results of performance indicator. Found out the expedience of performance indicators, the results of the aim and made conclusions about results. The author of the thesis found out from analyse that all markets that were researched were sustainable. All performance indicators which were analysed are important, their monitoring and fixing helps to get aims like efficiency, economy and quality. The author of the thesis made conclusions and made proposals to apply lean leading.

Item Type: thesis
Advisor: Heve Kirikal
Subjects: Economy and Management > Retail and Wholesale Trade
Economy and Management
Divisions: Service Economy Institute > Commercial Economics
Depositing User: Piia Tuvikene
Date Deposited: 11 Jun 2020 13:10
Last Modified: 11 Jun 2020 13:10
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4980

Actions (login required)

View Item View Item