Ametijuhendite koostamine AS Tartu Terminali teenindusjaama töötajatele

Vijar, Angela (2020) Ametijuhendite koostamine AS Tartu Terminali teenindusjaama töötajatele. [thesis] [en] Develop job descriptions to the employees of AS Tartu Terminal.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (905kB)

Abstract

Kuna ühiskond ja organisatsioon arenevad pidevalt, nii on ka uuritavas ettevõttes toimunud muudatusi ja arenguid. AS Tartu Terminali ettevõttes kasutusel olevad teenindusjaamade töökohtade ametijuhendid koostati aastaid tagasi, täpsemalt 2014. aastal, ajal, mil avati esimene teenindusjaam. Selle ajaga on tööüleasanded muutunud ja lisandunud uusi. Kuna Eestis kehtiva Töölepingu seadusega peab tööleping sisaldama kirjalikku tööülesannete kirjeldusi, aga see ei kohusta ilmtingimata tööandjat koostama ametijuhendeid (Töölepingu seadus, § 5 lg 1), aga uuritavas ettevõttes oli koostatud ametijuhendid. Siis vahepeal on uuenenud ametijuhendi kuupäevad aga dokumendi sisu on liiga pikk ja koosneb ainult üldjoones ametikoha täitja kohustustest ja tuginedes teooriale ei täida see dokument oma eesmärki. Lisaks on selle ajaga tööüleasanded muutunud ja lisandunud uusi, mis ei ole kajastatud ametijuhendites ja tänu sellele ei paku need töökorralduslikud dokumendid tõest informatsiooni ametikoha täitjale ega organisatsioonile. Lõputöö eesmärk oli koostada AS Tartu Terminali teenindusjaama ametikohtadele aja- ja asjakohased ametijuhendid, mille täitmiseks autor selgitas teoreetiliste allikate põhjal ametijuhendi koostamise raamistikku. Valis eesmärgi täitmiseks sobiva metoodika empiirilise uuringu läbi viimiseks, milleks oli organisatsioonisisene kombineeritud uurimismeetod. Autor viis läbi ametikohapõhise töö analüüsi uuritava ettevõtte struktuurüksustes ehk teenindusjaamades, et välja selgitada ametikohtade eesmärk, põhitööülesanded ning nendega seonduvad õigused ja kohustused. Töö analüüsi läbiviimist kooskõlastas autor organisatsiooni personalijuhi ja teenindusjaamade juhatajaga. Samuti informeeris autor kõiki AS Tartu Terminali teenindusjaamade töötajaid ning põhjendas töö analüüsi vajalikkust ja selle eesmärki, ning oodatavat lõpptulemust. Andmeid koguti avatud ankeetküsitlusega, mis oli struktureeritud ja hõlmasid ametikoha töötingimusi, tööülesandeid, õigusi ja vastutusi, ohutust ja ettevalmistust. Lisaks kasutas autor dokumendivaatlust, mille intstrumentideks olid praegu kasutusel olevad ametijuhendid. Seejärel tegi töö autor võrdlusanalüüsi, kus ta võrdles uuringutulemusi olemasolevate ametijuhenditega ja teoreetiliste lähtekohtadega ning saadud tulemuste põhjal koostas ametijuhendid AS Tartu Terminal kolmele ametikohale.

Abstract [en]

The purpose of this thesis was to develop job descriptions to the employees of AS Tartu Terminal. This thesis consists of 49 pages, which are divided into three chapters; there are 35 used materials, 4 diagrams and 6 tables. As society and organization are constantly evolving, so has changed and developed the company under study. The job descriptions of service station workplaces used in the company of AS Tartu Terminal were compiled years ago, more precisely in 2014, at the time when the first service station was opened. During this time, the tasks have changed and new ones have been added, due to job descriptions have become obsolete and the do not provide true information about their position to company's employees. In addition, it is important that the employees of a sustainable company know their duties, rights, obligations, responsibilities and subordination. In order to achieve the goal of the thesis, the author set the following tasks: 1. To create a theoretical framework for the job descriptions and to choose a suitable methodology for conducting empirical research; 2. Carry out a job analysis in the service stations of AS Tartu Terminal; 3. To find out the purposes and tasks of the employees of service stations and the their related rights and responsibilities; 4. Carry out a comparative analysis with the previous job descriptions and compile new job descriptions for the positions of the service station of AS Tartu Terminal. To conduct the research and in order to gather as true information as possible, the author chose a combined research method and used two methods of work analyses – an open questionnaire survey and document analyses. The sample of the questionnaire consisted of the employees of AS Tartu Terminal. For the document analyses three job description documents were used. Conclusions and suggestions: • The job descriptions currently in use at the service stations of AS Tartu Terminal are not up to date and relevant. The job descriptions are missing the purpose of the position, the rights of the performer and a reference to the employment contract, of which the job description is an integral part. In addition, there is no signing by the two parties and the manual must include a job description and job requirements • Regular analysis of work, as the company's activities are constantly being renewed.

Item Type: thesis
Advisor: Heve Kirikal
Subjects: Economy and Management > Retail and Wholesale Trade
Divisions: Service Economy Institute > Commercial Economics
Depositing User: Angela Vijar
Date Deposited: 12 Jun 2020 06:15
Last Modified: 12 Jun 2020 06:15
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4973

Actions (login required)

View Item View Item