Juhend-eeskiri eesti autovedajatele raudbetoonelementide transportimiseks

Lepp, Toomas (2020) Juhend-eeskiri eesti autovedajatele raudbetoonelementide transportimiseks. [thesis] [en] Guide-Rules for Estonian Carriers for Transporting Reinforced Concrete Elements.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] Other (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (573kB)

Abstract

Eeltoodu põhjal võib järeldada, et juhend, kuidas vedada raudbetoonelemente on kõigile tootjatele ja vedajatele kasulik. Juhendi põhi on valminud koostöös erinevate raudbetoonelementide valmistajatega, monteerijatega, tellijatega ja transpordispetsialistidega. On lihtne, mugav ja hea anda vedajatele juhend tutvumiseks. Nii võib olla kindel, et kõik osapooled saavad asjast ühtemoodi aru ja kindlasti muudab see vedusid ohutumaks. Toodete kinnitamist vastavalt juhendile on kõige rohkem vaja. Samuti on oluline meelde tuletada kõigile osapooltele käitumisjuhendit ehitusobjektidel. Teatakse, et objektil peab jälgima ohutsoone ja kandma turvavarustust kuid seda ei tehta. Iganädalaselt teevad objektijuhid vedajatele märkusi kus keegi eksib reeglite vastu. Autor on kokku puutunud ka olukorraga kus ehituse objektijuht ei luba enam mõnda autojuhti või veofirmat ehitusobjektile kuna korduvatele meeldetuletustele ei ole järgitud ohutusnõudeid. On esinenud ka olukordi kus soome piirivalve on peatanud sadamas eesti vedajate autosid ja tagasi Eestisse saatnud. Siis ei ole veovahend vastanud nõuetele või osadel juhtudel ka koorma kinnitus olnud poolik ja ohtlik. Juhendit järgides ei tule enam selliseid olukordi ette kus Eesti ja Soome raudbetoonelementide kinnitusnõuded on erinevad. Veovahendite tehnilist seisundit hindavad tootjad ise visuaalselt. Kulud ja trahvid on sellisel juhul väga suured kui tellitud elemendid ei jõua õigel ajal ehitusobjektile. Kraanad seisavad ja töölised ei saa oma töödega edasi minna. Kuna raudbetoonelementide eksport on jätkuvalt tõusujoones siis nö. tavavedajate kasutamine annab Eesti tootjatele konkurentsieelise kuna veohinnad suudetakse hoida madalad ja vedajatele makstakse ainult ühe otsa summa. Ennem pidi kasutama spetsiaalseid vedajaid ja neile makstakse edasi – tagasi veo hind mis teeb toote omahinna kalliks. Eriti just Rootsi suunal kuna laevapiletid on kallid ja veoring kestab mitu päeva. Kindlasti jäävad alles spetsiaalveod näiteks kõrgete seinte transportimiseks kus kulud jäävad samaks. Tootjad üritavad tuua nende vedajatega välisriikidest tagasi neile vajalikku tootmismaterjali kuigi kõiki kaubagruppe selliste eriveohaagistega transportida ei saa. Metalltooted ja teatud alusekaubad on siiski transporditavad kui peale laadimise koht on lähedal ja tühisõit on minimaalne. Üldiselt on raudbetoonelementide haagised avatud ehk siis imporditav kaup peab kannatama ka erinevaid ilmastikutingimusi. On esinenud probleeme ka koormatega kus saadetakse üle piiri ainult ette laetud haagised. Vastuvõtja veofirma autojuht ei pruugi olla kursis kuidas toimub elementide maha laadimine või mis järjestuses peab see toimuma. Haagist vastu võttes ei ole kontrollitud üle kas elemendid on korralikult kinnitatud ning kas kõik on nõuetekohane. Kõigi osapoolte huvi on, et tooted jõuaksid tervetena ja ohutuna kliendile. Ohutus on kõike tähtsam. Juhendi koostajatele oleks meelepärane kui tulevikus saaks juhend olema kohustuslik kõigile maanteevedajatele kes tegelevad raudbetoonelementide veoga. Et muuta juhend kohustuslikuks on Eesti Betooniühingu lähiaastate plaan. Antud juhendi ettepanekud on saadetud autori poolt Eesti Betooniühingule läbivaatamiseks. Seaduste ning tehnoloogia muutudes on soovituslik juhend üle vaadata ja viia sisse vastavad muudatused ning lahendused. Lõputöö eesmärk sai täidetud ning koostatud on juhend raudbetoonelementide veo korraldamiseks. Juhend on reaalselt rakendatav ning valdkonna jaoks vajalik.

Abstract [en]

Based on the above, it can be concluded that the guide on how to transport reinforced concrete elements is useful for all manufacturers and carriers. The basis of the guide has been prepared in cooperation with various manufacturers, assemblers, customers, and transport specialists of reinforced concrete elements. It is easy, convenient, and proper to give carriers a guide to read. In this way, we can be sure that all parties understand things the same way, and it will certainly make transport safer. Approval of products according to the guide is needed the most. It is also important to remind all parties of the code of conduct on construction sites. It is known that on the site, one must monitor danger zones and wear safety equipment, but this is not always done. On a weekly basis, site managers make remarks to carriers where someone errs against the rules. The author has also encountered a situation where the construction site manager no longer allows a driver or transport company to the construction site because safety requirements have not been followed in spite of repeated reminders. There have also been situations where the Finnish Border Guard has stopped cars of Estonian carriers in the port and sent them back to Estonia. In this case, the vehicle did not meet the requirements, or in some cases, the load securing was incomplete and dangerous. Following the guide, there will no longer be any situations where the fastening requirements for Estonian and Finnish reinforced concrete elements are different. Manufacturers themselves visually assess the technical condition of vehicles. The costs and penalties are very high in this case if the ordered elements do not reach the construction site in time. The cranes are standing idle, and the workers cannot proceed with their work. As the export of reinforced concrete elements continues to increase, the so-called use of conventional carriers gives Estonian producers a competitive advantage as transport prices can be kept low, and carriers are paid only for one trip. Previously, special carriers had to be used, and they were paid the price of round - trip transportation, which makes the cost price of the product expensive. Especially in the direction of Sweden, because ferry tickets are expensive, and the round trip takes several days. There will certainly be special transport for transporting high walls, for example, where the costs will remain the same. Manufacturers try to bring back the production material they need from abroad with these carriers, although not all groups of goods can be transported with such special transport trailers. However, metal products and certain base items are transportable if the place of loading is nearby, and the unladen journey is minimal. In general, the trailers of reinforced concrete elements are open, i.e., the imported goods must also withstand different weather conditions. There have also been problems with loads where only pre-loaded trailers are sent across the border. The driver of the receiving transport company may not be aware of how the concrete elements are unloaded or in what order. When accepting the trailer, it has not been checked that the elements are properly fastened and that everything is in order. It is in the interest of all parties that the products reach the customer intact and safe. Safety is paramount. The authors of the guide would be pleased if, in the future, the guide could be mandatory for all road carriers engaged in the transport of reinforced concrete elements. The plan of the Estonian Concrete Association for the coming years is to make the guide mandatory. The proposals of this guide have been sent by the author to the Estonian Concrete Association for review. As laws and technology change, it is recommended that you review the guide and make the appropriate changes and provide additional solutions. The aim of the thesis was fulfilled and a quide or organizing the transport of reinforced concrete elements has been prepared. The quide is realistic and necessary in the field.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Transport > Tansport of Goods
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Toomas Lepp
Date Deposited: 08 Jun 2020 06:06
Last Modified: 08 Jun 2020 06:06
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4972

Actions (login required)

View Item View Item