Eesti täisealise mehe ostuotsust mõjutavad tegurid habemeajamisvahendite soetamisel

Arna, Rauno (2020) Eesti täisealise mehe ostuotsust mõjutavad tegurid habemeajamisvahendite soetamisel. [thesis] [en] Factors Affecting the Purchase Decision of an Estonian Adult Man when Purchasing Shaving Products.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Lõputöö empiirilises uuringus selgitati välja ja analüüsiti, millised tegurid mõjutavad Eesti täisealise meessoost tarbija ostuotsuseid habemeajamisvahendite soetamisel ning vastavalt sellele tehti hulgi- ja jaekaubandusettevõtetele soovitusi soovitusi habemeajamis-vahendite turundamisel ja peamise sihtgrupi ostuotsuste mõjutamisel. Turunduse eesmärk on rahuldada tarbijate vajadusi ette-võttele kasumlikul moel ning suunab ettevõtet, kuidas peale hinna konkureerida ka teistel alustel. Seetõttu tuleb tunda tarbijat ja tema vajadust ning mõista, kuidas individuaal-sed, psühholoogilised ja situatsiooni tegurid mõjutavad ostuotsust. Teoreetilisest raamistikust lähtuvalt, koostati empiirilise uuringu metoodika 2020. aastal läbiviidud tarbija küsitlusele. Lõputöö empiiriline uuring viidi läbi 2020. aasta märtsis ning sihtgrupiks olid Eesti täisealised meessoost tarbijad. Empiirilise uuringu teostamisel lähtuti teaduslikust meetodist kasutades kvantitatiivset meetodit. Andmekogumise meetodiks valiti küsitluse, kuna uuringus olid olulised sellised tegurid, mida saab uurida tarbija teadlikkuse, teadmiste ja hinnangute põhjal. Kogutud andmeid analüüsiti ja tehti järeldused ning soovitused kaubandusettevõtetele. Empiirilise uuringu tulemustest selgus, et Eesti mehed defineerivad habeme kasvatamist erinevalt. Suure osa Eesti meeste jaoks tähendab habeme kasvatamine planeeritud ja teadlikku tegevust ning habeme loomulik kasvamine ei ole kasvatamine, isegi siis kui habet aetaks kord nädalas või veel harvem. Habeme kasvatamise ja mittekasvatamise tegurid on sarnased, põhinedes isiksusel, elustiili, personaalsusel ning perekonnal. Eesti mees ei ürita silma paista habemeajamisvahendite soetamisel, enamus mehi on oma hoiakutelt pigem konser-vatiivsed ja ratsionaalsed ning lojaalsed tarbijad. Tulenevalt, kas siis sellest või informatsiooni puudusest, Eesti mees näonaha- ja habemehoolduse tooteid (kreem, õli, jmt) väga sageli ei kasuta. Samas kannab Eesti mees aktiivselt hoolt oma keha välimuse eest, kasutades selle hooldamiseks habemeajamisvahendeid, peamiselt raseerijat. Habemeajamisvahendeid soetab peamiselt mees ise ning ostuotsuse tegemisel mõjutab teda toode, selle kvaliteet ja kasutamismugavus, kättesaadavus ja sälivus. Toote personaalses sobimises soovib Eesti mees isiklikult veenduda ning isiklik negatiivne kogemus mõjutab järgnevat ostuotsust väga tugevalt. Habeme kasvatamise ja hooldamise kohta tunnevad paljud mehed huvi ning otsivad erinevaid kanaleid kasutades täiendavat informatsiooni. Peamised mõjutegurid jaekaubanduses ostuotsuse tegemisel Eesti mehe jaoks on kaubandusettevõtte asukoht, seal olev atmosfäär ning sooduskampaaniad ja personaalne pakkumine. Habemeajamivahendite paiknemine ostuteekonnal ning toodete märgatavus suurendavad impulssostu tõenäosust, sest Eesti mehel tekib sageli vajadus toote märkamisega. Kõige enam kasutatavad ja soetatavad tooted on raseerija ning raseerimisvaht-geel, kuid kasutamiselt sagedased on ka pardel ja juukselõikusmasin. Tulenevalt nendest erinevatest mõjuteguritest habemeajamisvahendite ostuotsuse tegemisel, on kaubandusettevõtte jaoks oluline tunda sihttarbijat ja teda mõjutavaid tegureid ning mõista, mida tarbija täiendavalt sooviks või vajaks. Kokkuvõtteks saab öelda, et lõputöö eesmärk täideti ning selgitati välja, millised tegurid mõjutavad jaekaubanduses Eesti täisealise meesoost tarbija ostukäitumist habemeajamisvahendite soetamisel. Empiirilise uuringu tulemused, järeldused ja soovitused edastatakse 2020. aasta augustis Sanitex OÜ Lõuna-Eesti piirkonnajuhile.

Abstract [en]

Название выпускной работы – «Факторы, влияющие на покупку при приобретении средств для бритья у совершеннолетних мужчин Эстонии.» Работа содержит 66 страниц, иллюстрированных 2 таблицами и 22 чертежами, у работы есть одно дополнение. Понимание поведения потребителя дает возможность использовать при помощи эффективной маркетинговой системой мер переменчивые желания и нужды в качестве выгодной возможности, потребитель покупает с целью эмоционального удовлетворения проблемы. Целью работы является выяснение факторов, у совершеннолетних потребителей мужского пола в Эстонии, влияющих на покупку при приобретении средств для бритья в розничной торговле. Исследовательской работой создается основа для пожеланий по маркетингу средств для бритья. Для достижения целей выпускной работы, были установлены следующие задания:  объяснить сущность маркетинга и поведения потребителей, модели, анализировать теоретические положения факторов, влияющих на поведение потребителя;  выяснить, какие факторы влияют на покупку у совершеннолетних потребителей мужского пола в Эстонии при приобретении средств для бритья;  анализировать факторы, влияющие на покупку совершеннолетних мужчин в Эстонии при потреблении средств для бритья в розничной торговле;  на основании результатов исследовательской работы разработать пожелания для действующих в Эстонии торговых предприятий по маркетингу средств для бритья при воздействии на покупки основной целевой группы покупателей (мужчин). При осуществлении эмпирической части исследовательской работы, использовали квантитотивный метод, основываясь на сборе статистических данных. Для получения эффективно и благоприятно обрабатываемой информации, методом сбора информации был выбран анкетный опрос, важными факторами были: индивидуальность, стиль жизни, манера поведения, восприятие, культура и т.д. Данные собирали в интернет-среде Connect.ee, делились анкетами, достигая при этом большее количество отвечающих. На опросник ответило 94 человека в возрасте 20-65. Была сделана выборка. Выводы, основанные на эмпирическом анализе подтвердили, что заторонутые в теории воздействующие факторы влияют на совершеннолетнего потребителя при приобретении средств для бритья в розничной торговле. Пожелания для предприятий розничной торговли опираются на анализ и выводы. Цели выпускной работой были выполнены. Среди пожеланий для предприятий розничной торговли, выявили исследование потребителя, поднятие его сознательности, значимость индивидуальности и обучения. Были выдвинуты следующие пожелания: провести исследование рынка; провести курсы обучения; лучшая планировка покупательского пути; индивидуальные компании скидок.

Item Type: thesis
Advisor: Eva Vahtramäe
Subjects: Economy and Management > Retail and Wholesale Trade
Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Divisions: Service Economy Institute > Commercial Economics
Depositing User: Rauno Arna
Date Deposited: 12 Jun 2020 07:05
Last Modified: 12 Jun 2020 07:05
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4966

Actions (login required)

View Item View Item