Tööandja bränd personali värbamisel ettevõttes Abc Supermarkets AS

Mahlapuu, Laura-Maria (2020) Tööandja bränd personali värbamisel ettevõttes Abc Supermarkets AS. [thesis] [en] employer's brand in recruitment of staff in ABC Supermarkets AS.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (807kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärk oli välja selgitada tööandja sisemise ja välimise brändi rakendamise võimalused ettevõttes Abc Supermarkets AS. Selle saavutamiseks püstitas autor uurimisülesanded. Esmalt anti teoreetiline ülevaade kirjanduse põhjal personali värbamisest ja tööandja brändist ja toodi välja seosed tööandja brändi ja personali värbamise vahel. Tööandja brändi võib käsitleda kui ettevõttepoolset lubadust, mis annab praegustele kui potentsiaalsele töötajatele infot ettevõtte käitumise kohta tööandjana. Seeläbi suurendab tööandja bränd tööotsijate ja töötajate kindlustunnet. Teiseks viidi läbi empiiriline uuringu, mille vajadus tulenes Abc Supermarketsi vähesest tuntusest võrreldes teiste konkureerivate jaekaubandusettevõtetega , milleks on Selver, Rimi, Maxima. Uuringu läbiviimiseks kaardistati tööandja brändi roll personali värbamisel ettevõttes Abc Supermarkets AS. Läbiviimiseks valis töö autor kvantitatiivse uurimismeetodi ja ankeetküsitluse vormi. Küsimustiku valimiks olid sisemiste brändingu tegurite puhul Abc Supermarkets AS töötajad ja välimise brändingu puhul Tallinna Tööstushariduskeskuse ja Tallinna Teeninduskooli õpilased. Lõpliku valimi moodustasid 51 Abc Supermarketsi töötajad ja 24 kutsekooli õpilast. Uuringu tulemustest selgus, et kõige kõrgemini hindavad Abc Supermarketsi ettevõtte töötajad meeskonna tegurit ja kõige madalamalt ettevõtte pakutavad hüved tegurit. Uuringu tulemusi analüüsides ilmes, et kontori ja kaupluse töötajate hinnangud tööandja sisemise brändi teguritele erinevad. Ning seega tuleks läheneda erinevate ametikohtade töötajatele erinevat, et tagada töötajate motivatsioon. Samuti tuleks Abc Supermarketsil rohkem pöörata tähelepanu tööandja brändi kuvamisele, mis aitab vähendada värbamiskulusid ja tagab töötajate suurema pühendumuse . Välimise tööandja brändi uuring tulemustest ilmnes, et infot tulevase tööandja kohta otsitakse internetiportaalidest. Tulevastele potentsiaalsetel töötajatele on oluline, et tööandja hindaks ja väärtustaks nende töötulemusi ja maksaks konkurentsivõimelist töötasu. Kutsekooli õpilased ei pea oluliseks, et tulevane tööandja oleks rahvusvaheliselt tuntud. Uuringu tulemuste põhjal tehtud ettepanekud ja järeldused edastab töö autor Abc Supermarketsi AS-i juhtkonnale tööandja brändi arendamiseks.

Abstract [en]

The theme of the thesis is the employer's brand in recruitment of staff in ABC Supermarkets AS. The thesis consists of three chapters, 53 pages, 45 sources, 13 charts and 11 tables. Intensified competition and labor shortages make companies think about how to be attractive as an employer. The brand of an employer is particularly topical in areas with great labor shortages. Having a brand makes recruiting easier. Hence, it is important to know how employees and potential employees perceive the company. It is difficult for Abc Supermarket AS to recruit because the company is not so well known in a retail market than competitors. The company has not previously conducted any studies regarding employer's brand. The employer's brand studies identify the weaknesses and strengths of the company in the labor market and the results suggest changes that will help the employer to be more attractive employer for the present and potential employees. The author has set following tasks to achieve the goal of the thesis: • provide an overview of staff recruitment and employer branding based on theoretical literature; • prepare a methodology for the empirical study; • to analyze the role of employer's brand in recruiting at the example of Abc Supermarkets AS; • to draw conclusions and, if necessary, suggest changes to the management of Abc Supermarkets AS to develop the staff recruitment. This thesis is a quantitative study, hence the author carried out a questionnaire. The respondents of the questionnaire regarding the internal branding were Abc Supermarket AS employees and the respondents of the questionnaire regarding the external branding were the students of Tallinn Industrial Education Centre and Tallinn School of Service. Conclusions and suggestions for Abc Supermarkets AS to develop the employer’s brand: 1. The company's benefits do not motivate employees. It is important that the benefits offered by the company are in consistent with the expectations of the employees. Hence the company should find out the expectations of the employees to increase the attractiveness of the company. 2. The results of the internal and external brand questionnaire suggest that offering competitive salary is a major motivator for maintaining existing employees and also recruiting employees. The author advises to revise the system of premiums. The contribution of an employee should be taken into account when paying the premium. The basic salary should base on the length of the employment and abilities of an employee.

Item Type: thesis
Advisor: Kirikal Heve
Subjects: Economy and Management > Retail and Wholesale Trade
Divisions: Service Economy Institute > Commercial Economics
Depositing User: Laura-Maria Mahlapuu
Date Deposited: 11 Jun 2020 12:59
Last Modified: 11 Jun 2020 12:59
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4964

Actions (login required)

View Item View Item