Konkurentsivõimelise sortimendi planeerimine Hepa 1 tanklas

Hansen, Maili (2020) Konkurentsivõimelise sortimendi planeerimine Hepa 1 tanklas. [thesis] [en] Planning a Competitive Assortment Strategy at Hepa 1 Petrol Station.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (704kB)

Abstract

Kaubandusel on suur mõju ühiskonnale ja inimestele. Jaekaubanduse suurt rolli näi-tab paljude inimeste seotus selle alaga ja müüginäitajate suurused. Jaekaubandu-settevõtted peavad igapäevatöös arvestama kuue olulise õigsusega: õige toode, õige kogus, õige koht, õige aeg, õige hind ja õige teenindus. Lõputöö eesmärk oli välja selgitada konkurentsivõimelise sortimendi koostamise võimalused tarbijate rahulolu ja ettevõtte konkurentsivõime suurendamiseks. Teema on jätkuvalt oluline, sest sortiment on kujunenud kaubandusettevõtte olulisemaks eduteguriks. Tihe konkurents jaekaubandusturul ja e-kaupluste poolt pakutav konkurents on pannud ettevõtted pingutama iga kliendi pärast ja sortiment on oluline instrument, millega saab tarbijat mõjutada ning mis annab konkurentsieelise. Tarbijad on kauba suhtes muutunud nõudlikumaks ja valivamaks, oluline on nii hind kui ka kvaliteet ning vaadatakse väga hoolega, mida ostetakse. Kaupluse sortiment peab olema koostatud klientide nõudmiste põhjal, tooma esile kindlaid konkurentsieeliseid ning eristuma konkurentidest. Oluline on, et piiratud sortimendiga saaks rahuldatud paljude tarbijate vajadused. Sortimendi valikul on oluline jälgida hinna ja kvaliteedi suhet, toodete visuaalset väljanägemist, kui suurt kogust pakkuda, kui hästi tooted müüvad ning kasumlikkus. Seoses aina uute toodete turuletulekuga on oht, et tarbijate huvi vanemate toodete järele raugeb ja kaup jääb kauplusesse seisma, seetõttu on oluline tegeleda sortimendi juhtimisega. Sortimendi ja kaubavaliku kujundamisel on oluline osa kauba hinnal ja brändide valikul. Sortimendi juhtimise tuntuimaks meetodiks on ABC-analüüs. Kategooriajuhtimine annab võimaluse jagada kogemust, teha konkurentidega koostööd ja parendada vastavalt kliendi eelistustele, see on jätkuv protsess, pikaajalise strateegiaga, mida peab pidevalt uuendama. Kaupluse konkurentsieeliseks on tema asukoht, suurus, teenindus, võimed ja ressursid. Mida rohkem on konkurente, seda väiksemad on ettevõtte võimalused tõsta hinda ja teenida kasumit. Konkurentsieelise saavutamiseks peab ettevõte näitama, miks tema on teistest parem. Lõputöö empiirilises osas teostati lisamüüki võimaldavate kategooriate ABC-analüüs ja hinnavõrdlus konkurentidega. Saadud andmete põhjal teostati analüüs ning tehti järeldused ja ettepanekud. ABC-analüüsist tulenevalt kaardistati enam käivet andnud ja vähem käivet andnud kaubad ning jagati need A-, B- ja C-gruppidesse. Teostati hinnavõrdlus konkurentidega, mille tulemusena selgus, et konkurentsieelise saavutamiseks tuleb ettevõttel korrigeerida sortimenti ja hindu. Lõputöö uurimisobjektiks oli Hepa 1 tankla kaupluse sortiment. Lähtuvalt analüüsi tulemustest selgus, et Hepa 1 tanklakauplusel on konkurentsieelis küll väljapanekute näol olemas, kuid korrigeerida tuleks sortimendi sügavust ja toodete hindu. Sellest tulenevalt koostati ettevõttele konkreetsed ettepanekud strateegia ja taktika rakendamiseks erinevates kategooriates ning tehti ettepanekud kõikide kategooriate sortimendi korrigeerimiseks. Ettevõte peab konkurentsis püsimiseks sortimenti hooajaliselt analüüsima ning tegema vajalikke muudatusi. Selleks tuleb rakendada selget kategooria juhtimise mudelit ja ei tohi alahinnata konkurentide tegevust. Lõputöös sooritatud andmete analüüs aitas täita uurimustöö eesmärgi ja ülesanded said täidetud. Ettepanekud esitatakse Hepa 1 tanklakauplusele pärast lõputöö kaitsmist.

Abstract [en]

The length of the work is 54 pages, including the theoretical part and the data analysis. There are 9 figures and 11 tables in the work. Estonian, Bulgarian and English literature and virtual channels have been used. There are 3 appendices to the work. The topic is relevant, as the assortment has become a crucial success factor for a trading company. Intense competition makes companies strive to win the attention of each customer, and assortment is also an important element that has an impact on the consumer and creates a competitive advantage. The objective of this thesis is to discover the possibilities of compiling a competitive assortment at a Hepa 1 petrol station to satisfy consumer expectations and to boost the company's competitiveness. Pursuant to the aim, the tasks in the thesis are: • to examine the theoretical principles of compiling and analysing the assortment and creating a competitive advantage; • to collect the company's sales data for 2018, 2019 and to map the assortment of close competitors; • to analyse the gathered data and make proposals for compiling a competitive assortment. The research object is the assortment of the Hepa 1 petrol station shop. It is a quantitative study using a deductive approach. The first method of data collection is document review. Sales data for seven categories in 2018/2019 were utilised in the analysis. As a second instrument, an observation was applied to make a price comparison and a comparison of the category display based on the range choice of competitors. Descriptive statistics were turned to account to analyse the data and they were presented in the form of figures and tables. The analysis of the information revealed that while the Hepa 1 petrol station shop has a competitive advantage in the form of displays, the width of the product range and the prices of the products should be adjusted. The price difference varied between categories, whereas in some cases prices revealed up to 50% higher than those of the competitors. Suggestions for Hepa 1 petrol station: Implement a reputation improvement strategy and assortment and pricing tactics in the soft drinks and car goods category. Apply a strategy to generate transactions and enhance reputation in the category of alcoholic beverages, hygiene and other products. To upgrade the category of sweets and snacks, enforce a strategy for generating transactions and improving reputation, as well as for assortment and pricing tactics. In all categories, products that have been in use for two years must be excluded from Group C and an opportunity must be found to revitalize the product range in cooperation with suppliers. The aim and tasks of the these were accomplished and the suggestions have been submitted to the company.

Item Type: thesis
Advisor: Liina Maasik
Subjects: Economy and Management > Retail and Wholesale Trade
Divisions: Service Economy Institute > Commercial Economics
Depositing User: Maili Hansen
Date Deposited: 12 Jun 2020 07:04
Last Modified: 12 Jun 2020 07:04
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4955

Actions (login required)

View Item View Item