Materiaalse põhivara amortisatsiooni arvestamine põllumajandusettevõtte näitel

Rohulaid, Merili (2020) Materiaalse põhivara amortisatsiooni arvestamine põllumajandusettevõtte näitel. [thesis] [en] Accounting amortization methods of fixed Assets on the Example of an Agricultural Company.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] Other (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (312kB)
[thumbnail of lihtlitsents - digidoc] Other (lihtlitsents - digidoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (16kB)

Abstract

Lõputöö teemaks oli “Materiaalse põhivara amortisatsiooni arvestamine põllumajandusettevõtte näitel”. Lõputöö teema sai valitud tänu sellele, et põhivara on väga oluline ning põhivara amortisatsioonimeetodi valik mõjutab väga oluliselt ettevõtte majandustegevuse tulemust. Samuti ei ole ettevõttes varem taolist tehtud ning selle tulemusest oli ettevõtte pearaamatupidaja huvitatud. Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada põllumajandusettevõtte materiaalsete põhivarade amortisatsiooni arvestamise kord ning võrrelda seda erinevate meetoditega, et leida objektiivsem viis materiaalse põhivara amortisatsiooni arvestamiseks. Lõputöö käigus täitis autor järgmised ülesanded: • selgitati välja Raamatupidamistoimkonna juhendist tulenevalt teoreetilised käsitlused materiaalse põhivara amortisatsiooni kohta ning võrdles seda ettevõtte põhivara amortisatsiooni meetoditega; • kavandati lõputöö metoodika probleemipüstitusest lähtuvalt; • esitati uuritava ettevõtte materiaalse põhivara amortisatsiooni arvestuse korra ja võrdles seda teiste teoreetiliste amortisatsioonimeetoditega; • toodi välja omapoolseid ettepanekud ja järeldused materiaalse põhivara amortisatsiooni arvestuseks asjakohasemast ja täpsemast meetodist. Lõputöös kasutati kvantitatiivset uurimismeetodit ning andmekogumisel kasutati dokumendivaatlust. Lisaks viidi läbi pearaamatupidajaga poolstruktueeritud intervjuu, mis on lisa 1 välja toodud. Andmete analüüsimisel kasutati sõnalist seletust. Uuringust selgus, et: • uuritav ettevõte kasutab põhivara amortiseerimisel vaid lineaarset amortisatsioonimeetodit, kuid osadel juhtudel oleks tegevusmahupõhine amortisatsioonimeetod õigem, kuna näitab täpsemlt masina kulu; • antud ettevõte ei soovi viia läbi muudatusi ettevõtte sise-eeskirjas, et kasutada ka teisi põhivara amortisatsioonimeetmeid, olenemata sellest, et tehtud arvutustest on näha, et mõnel puhul on teist meetodit kasutada täpsem; • autori arvates võiks sise-eeskirjas viia läbi muudatused, et kasutataks põhivara amortiseerimisel ka lisaks lineaarsele meetodile tegevusmahul põhinevat meetodit, kui see näitab põhivara amortisatsiooni täpsemalt. Lõputöö eesmärk sai täidetud, sest materiaalse põhivarade amortisatsiooni meetodite arvestuspõhimõtete kord sai välja toodud ning võrreldud läbi erinevate meetmete.

Abstract [en]

The title of thesis is “Accounting amortization methods of fixed Assets on the Example of an Agricultural Company” This thesis is composed of 39 pages and three annexes. Thirty-eight different sources of literature. Additionally, four tables have been complied for providing a better overview of the depreciation of fixed assets. There are four charts included in the work to understand the data better. This topic is relevant because fixed assets amortizasion is important, because affects financial results. The topicality of the thesis - often companys use only straight line method to amortization, but there are other methods, which may be more specific. Additionally, the company wanted to hear possible suggestions and conclusions to take into account in the future. The aim of this thesis is to determine method which to use in agricultural company, when will be taken into account fixed assets amortization and compare it with different methods. In compiling this thesis, deductive and quantitative methods were used. The author studied the documents and registers of AS Scandagra Estonia, in addition, a semi-structured interview was conducted with the chef accountant. The analysis method used the data collected from the company and compared it with theoretical data. The research results are presented as a descriptive text and illustrative charts. The author concluded that in the case of fixed assets amortization, using only linear method is not always the most accurate.

Item Type: thesis
Advisor: Siiri Luts
Subjects: Economy and Management > Accounting
Divisions: Service Economy Institute > Accounting
Depositing User: Merili Rohulaid
Date Deposited: 15 Jun 2020 09:48
Last Modified: 15 Jun 2020 09:48
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4903

Actions (login required)

View Item View Item