Toodete omahinna arvestus puidutööstusettevõttes

Mänd, Margus (2020) Toodete omahinna arvestus puidutööstusettevõttes. [thesis] [en] Cost calculation of products in a wood industry company.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] Other (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (302kB)

Abstract

Lõputöö koostamise käigus selgus, et toodete ja teenuste omahind on oluline sisend nii hinnakujunduses kui erinevate juhtimisotsuste tegemises. Omahinna õige arvestamine aitab luua läbipaistvat eelarvestamist ning annab kiiresti ülevaate kulude muutustest, kui peaks lisanduma või välja langema mõni toode või teenus. Iseenesest on omahinna arvutamine lihtne - jagatakse kulud tooteühikuga ja ongi olemas. Nii see töötab, kui toodetakse vaid ühte toodet või kui kaud- ja üldkulud on sisuliselt olematud. Tegelikkuses seisneb omahinna arvutuse keerukus eelkõige kulude (peamiselt kaudkulude) jagamisel kuluobjektidele (millised on peamiselt tooted ja teenused) ning kahjuks peab tõdema, et omahinna vale tõlgendamisel võib olla ääretult kulukad tagajärjed. Lõputöös kirjeldati, milliseid kululiike ettevõte tegevuse käigus võib tekkida ning uuriti kaudkulude jagamist erinevate meetodite kasutamisel. Põhilisteks kulude liikideks on otsekulud ja kaudkulud ning muutuvkulud ja üldkulu. Üldjuhul otsekulu ja muutuvkulu ning kaudkulu ja üldkulu omavahel kattuvad, kuid leidub ka erandeid. Kaudkulude jagamisel ja seega omahinna arvestamisel on tänapäeval kasutuse kaks meetodit. Üheks meetodiks on traditsiooniline kuluarvestus, mille käigus kaudkulud arvestatakse kuluobjektidele mahukäiturite abil. Teiseks meetodiks on tegevuspõhine kuluarvestus, mis erineb eelnevast selle poolest, et kaudkulud seostatakse esmalt tegevustega ja seejärel jagatakse tegevuskäiturite abil kuluobjektidele. Vastavalt kuluarvestuse meetodile võib erineda omahinna arvutamisel saadud tulemus. Kumba arvutuskäiku eelistada, sõltub eelkõige sellest, kui palju erinevaid tooteid või teenuseid on ettevõtte nomenklatuuris ja kui suure osakaaluga on kaudkulud. Meetodikate omavahelises võrdluses selgus, et tegevuspõhine kuluarvestus on täpsem ja on ettevõtte juhtkonnale paremat infot eelkõige just tulevikku vaadates. Kokkuvõtlikult saab öelda, et ettevõtte kuluarvestus on keeruline ent väga oluline tegevus. Õige omahinna arvestamisega on ettevõtte juhtkonnal kindlam vastuvõtta olulisi otsuseid nii tänasel hetkel kui tuleviku tarbeks. Õige omahinna alusel on lihtsam määrata toodetele ja teenustele müügihind ning kalkuleerida prognoositavat kasumimarginaali. Lõputöö empiirilise uuringu käigus arvestati uuritava ettevõtte toodetele täisomahind nii traditsioonilisel meetodil kui ka tegevuspõhisel ehk ABC meetodil. 35 Traditsioonilisel meetodil omahinna arvestamisel kasutati mitut erinevat kulukäiturit, millistest kõige lihtsam on kasutada valmistoodangu mahtu. Võrdluses tegevuspõhise meetodiga selgus, et kõige lihtsam viis ei anna siiski täpset toote omahinda. Kõige täpsema täisomahinna traditsioonilise meetodi puhul andis, kui kasutati kulukäiturina toodete tootmiseks kulunud tööaega. Võrdluses tegevuspõhise meetodiga selgus, et omatoodete omahinnad erinesid absoluutväärtustena kuni 1,38% ja teenustoodete puhul kuni 3,60%. Mis omakorda tähendab, et ettevõttel ei ole vajadust kasutada omahinna arvutamisel ajakulukamat ja keerukamat tegevuspõhist meetodit, vaid piisava asjakohase tulemuse saab, kui kasutada traditsioonilise meetodi puhul kulukäiturina toodetele kulunud tööaega. Põhjus peitub kaud - ja üldkulude struktuurist ehk suurem osa nimetatud kuludest tuleb jaotada tegevuspõhise meetodi puhul tootmiseks kulunud tööaja alusel. Uuringu käigus arvestati toodete omahind eeldava investeeringu teostamisel. Ettevõte plaanib soetada optimeerimissaagi (toormaterjali pikkusesse saagimiseks), mis praegustest lahendustest on oluliselt efektiivsem. Uutes tingimustes arvestuse tulemusena selgus, et enamikel toodetel omahind langes, kuid esines ka tooteid, mille omahind tõusis. Enim alanes omahind toodetel, millede tootmisprotsessis oli enne investeeringut toormaterjali pikkusesse saagimise tegevusel suur osakaal. Kõige suurem omahinna alanemine toimus tootel lipp 22x47x2000/1430 ehk 8,43 euro võrra ühe m3 kohta. Ehkki investeerimisel osade toodete omahind tõuseb, on siiski nende maht tooteportfellis ääretult väike ja seega investeeringu otsuse langetamisel olulist mõju ei avalda. Kokkuvõtvalt saab uuringu põhjal väita, et uuritava ettevõtte kõige asjakohasemaks omahinna arvestusmeetodiks on traditsiooniline meetod, kui kulukäiturina kasutada toodete tootmiseks kulunud tööaega. Ning plaanitava investeeringu tulemusel alaneb põhitoodeteomahind kuni 8,43 eurot ühe m3 kohta.

Abstract [en]

Thesis title "Cost calculation of products in a wood industry company". The diploma thesis is presented on 45 pages containing three graphic images and 16 tables. 24 literature sources were used in writing the thesis. Pricing is one of the most important tasks for many top managers today, which is caused by the constant changes in the business environment. In today's economic environment, competition is increasing, margins are shrinking and the overall business environment is constantly changing, making the net cost of a product one of the most important inputs to the pricing of the entire company. The aim of the dissertation is to compare the effect of different calculation methods and investment in the production equipment on the formation of the cost price of the wood processing company's products.Based on the aim of the research, the following tasks were set: • calculate and analyze the cost prices of the company's products using different cost calculation methods and choose the most suitable cost calculation method for the company; • assess the change in the cost of the company's products in connection with investing in more efficient production equipment. The research of the thesis is carried out in a wood production company, the production of which is the production of wooden packaging materials. When writing the work, the author uses a quantitative research method. In order to conduct the survey, the initial data of the surveyed company are collected in the period from 1 September 2019 to 30 November 2019.The initial data of the research are collected by observing various accounting documents and semi-structured interviews with the management are conducted. In addition, the necessary measurements of the raw data are performed in the company's production. The resarch showed that the most appropriate method for calculating the cost price of the company under investigation is the traditional method of using the time spent on the production of products as a cost driver. As a result of the planned investment, the cost price of the main products will decrease to 8.43 euros per m3.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Economy and Management > Economic Analysis
Economy and Management > Accounting
Divisions: Service Economy Institute > Accounting
Depositing User: Margus Mänd
Date Deposited: 12 Jun 2020 06:10
Last Modified: 12 Jun 2020 06:10
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4895

Actions (login required)

View Item View Item