Ettevõtte sõidukite maksustamine Rimi Eesti Food AS näitel

Rool, Birgit (2020) Ettevõtte sõidukite maksustamine Rimi Eesti Food AS näitel. [thesis] [en] Taxation of company cars on the example of Rimi Eesti Food AS.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (931kB)

Abstract

Ettevõtte sõiduauto maksustamise teema aktuaalsus sai alguse 2018. aastal, mil muudeti tööandja sõiduautode maksustamise korda. See tähendab siis, et enam ei ole oluline tööandja sõiduauto kasutamine, vaid piisab kasutamise võimaldamisest, et erisoodustus tekiks. Samtui ei ole enam oluline tööandja sõiduauto kasutamisel erasõitude hüvitamine, sest see ei muuda erisoodustamise maksutamist. Rimi Eesti Food AS-is ei ole eelnevalt selle teemalist uuringut teostatud. Käesoleva lõputöö eesmärk oli välja selgitada, kas ettevõtte sõidukite kasutus ja maksuarvestus vastab nõuetele ning milline on olnud 2018. aastal jõustunud sõiduautosi puudutava tulumaksuseaduse muudatuse mõju ettevõtte maksukoormusele. Eesmärgi täitmiseks püstitas autor neli ülesannet. Esimene ülesanne oli anda ülevaade ettevõtte sõidukite maksustamist käsitlevatest õiguslikest alustest. Autor koostas peamiselt õigusaktidele, Maksu- ja Tolliameti kodulehel avaldatud informatsioonile ja erialastele artiklitele tuginedes teoreetilise ülevaate, andmaks arusaadava ülevaate kogu materjalile. Teise ülesandena oli läbi viia uuring Rimi Eesti Food AS-is ja hinnata maksuarvestuse ja deklareerimise vastavust seadusandlusele. Ettevõtte uuringu käigus sai autor teada, kui palju on M1 kategooria sõidukeid antud ettevõttes, kuidas peetakse ettevõtte sisest kuluarvestust, sõidupäevikuid, sõiduautode kütusega seonduvaid algdokumente, uuriti ka sisendkäibemaksu arvestust ja kas erisoodustusi deklareeritakse. Autor võrdles kogutud andmeid, nende andmete õigsust ja korrektsust vastavalt nõuetele. Kuluarvestust vaadeldes selgus, et etteõtte lähtub oma otsustes suuresti emaettevõtte metoodikast. Metoodikaga on määratud igale sõiduautole kütusekulu limiit eurodes, mida ületada ei tohiks. Uuritava perioodi jooksul limiidi ületusi siiski esines aga see ei olnud märkimisväärselt suur. Ületatud limiite töötajatelt sisse ei nõutud sest kõik olid tööalaselt põhjendatud. Kolmanda ülesandena oli selgitada välja maksuseaduse muudatuse mõju ettevõttele. Ettevõttes jälgitakse kulusid väga tähelepanelikult ja autoparki ei ole soetatud põhjendamatult võimsa mootoriga sõidukeid. Tulenevalt tulumaksuseaduse muudatusest ei ole ettevõttel maksukoormus muutunud, sest erasõite ei lubatud ettevõtte autodega teha ei enne ega pärast seaduse muutmist. Kuna eratarbeks sõidukeid ei kasutata, siis ka makse ei maksta. Neljanda ülesandena oli teha vajadusel ettepanekuid maksuriskide maandamiseks. Antud ettevõttes ei ole sõiduautod varustatud GPS seadmetega ja kasutatakse sõidupäevikut sõitude arvestusel. Kuna sõidukite kasutajad garažeerivad autosid oma kodus, siis pole 100% garantiid, et tehakse vaid ettevõtlusega seotud sõite. Kogu uurimuse protsessi põhjal autor järeldab, et maksuriskid olid uuritavas ettevõttes olemas (kuna kontrollida saab vaid sõidupäeviku alusel), kuid mitte väga suured. Olulisi eksimusi maksuarvestuses ei olnud sellel ettevõttel. Ettevõtte poolt tehti ka ettepanek, milliseid maksusüsteemi muudatusi võiks teha. Kuna hetkel on erasõidud ja ametisõidud väga randelt piiritletud, siis tulevikus võiks olla seaduses kirjas, et kui ametisõite tehakse autoga rohkem kui 80% kogu sõitudest, siis 20% erasõitude puhul võiks maksustamine olla soodsam ja seda ilma sõidupäevikut pidamata. Autori arvates on see väga hea muudatuse mõte.

Abstract [en]

The title of this thesis is “Taxation of company cars on the example of Rimi Eesti Food AS”. The thesis analyses tax accounting and declaration of tax related to the acquisition and use of company vehicles. The aim of this dissertation is to find out whether the use of company vehicles and tax accounting meets the requirements and what has been the effect of tax changes on the company's tax burden. The following tasks have been set out in order to fulfil the aim of this thesis: • provide an overview of the legal bases for company taxation; • conduct a survey in Rimi Eesti Food As and assess the compliance of tax accounting and declaration with legislation; • to find out the impact of the amendment to the tax law on the company; • make proposals to mitigate tax risks, if necessary. There are 4 tables and 6 figures in the thesis, which show the annual fuel costs and fuel limits of employees and managers. In addition to data collection and interviews, the author of the thesis reviews the data submitted to the Tax and Customs Board on the company’s input tax on company cars and the declaration of fringe benefit on company cars. The problem is that tax laws are changed frequently and tax risk is high in case of shortcomings becoming apparent in a company. The need for researching this subject also arises from the fact that the company has vehicles of different categories and their use, accounting and taxation has not been previously checked. The declarations submitted in 2017-2019 will be examined in more detail and the data reflected therein will be analysed. Specifically, the declaration of input VAT on company cars and the special benefit for company cars. However, after the change, cars with higher capacity had been purchased and vehicles with lower capacity had been sold. The changes made to the vehicle fleet have affected the age of the vehicles more than the power. What the company has otherwise relied on in advance. Due to the amendment to the Income Tax Act, the tax burden on the company has not increased but rather decreased over the years.

Item Type: thesis
Advisor: Kaidi Kallaste
Subjects: Other
Economy and Management > Accounting
Divisions: Service Economy Institute > Accounting
Depositing User: Birgit Rool
Date Deposited: 15 Jun 2020 07:55
Last Modified: 15 Jun 2020 07:55
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4894

Actions (login required)

View Item View Item