Viking Motors AS Tammsaare töökoja reorganiseerimine

Dmitrijev, Vladislav (2014) Viking Motors AS Tammsaare töökoja reorganiseerimine. [thesis] [en] Reorganisation of the Tammsaare Workshop of Viking Motors Ltd .

[thumbnail of Lõputöö Vladislav Dmitrijev AT82.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Käesolev lõputöö on kirjutatud ettevõtte Viking Motors AS Tammsaare põhjal. Lõputöös on kirjeldatud praegusest majandusolukorrast ja sellega kaasnevatest probleemidest mis vajavad lahendamist. Lõputöö eesmärk ontõsta Viking Motors AS Tammsaare töökoja efektiivsust, autotehnikute töömahtu ja ettevõtte kasumit.Seoses Kia töömahu tõusmisega, Kia uute sõidukite heade müügitulemustega ja Saab-i töömahu vähenemisega on vaja koolitada ja ümber õpetada mehaanikuid, kes täna töötavad veel meie ettevõttes Saab-idega, Kia sõidukite remondi tarbeks. Kia annab võimaluse korvata Saab-i sõidukitest puudujääva tulemuse. Kui jätta olukord muutmata, mõjutab see ettevõtte majandustulemusi negatiivselt. Kia hooldus- ja remondi töömaht ja järjekorrad hakkavad kasvama, Saab-i töömaht väheneb – see tähendab, et inimesed hakkavad otsima kohta, kus võib teostada remonditööd ilma järjekorrata. Töös on kirjeldatud antud ettevõtte eesmärke, igapäevase töö protsessid, töömaahtusid, Kia „Family – like Care” filosoofiat ja 10 – astemilise teeninduse lubadused.Suur tähelepanu on pööratud ettevõtte majandustegevusele,brutomarginaali kasvule Kia sõiduki abil,Saab-i brutomarginaali langumisele ja keretööde osakonnas muutusest pärast Kia tulekut. Kirjeldasin brutomarginaali prognoosi ja sellele mõjutavatest faktoritest. Viking Motors AS Tammsaare töökoja reorganiseerimine on autori jäoks esmakordne, kuid kindlasti väga huvitav ja vajalik kogemus. See andis võimalise nii koolis õpitu proovilepanekuks kui ka uute teadmiste ja kogemuste omandamiseks. Jõuti üha enam arusaamisele, et ettevõtte eduka kasumi tõstmise saavutamiseks peab tegema töökojas muudatusi. Muudatused ei pruugi olla seotud suurte investeeringutega. Kindlasti peab suurt tähelpanu pöörama keskonnakaitsele, töö- ja tuleohutusele ning teistele nõuetele, mida ettevõtte peab täitma.

Abstract [en]

This thesis is written in the company of Viking Motors AS Tammsaare basis . Thesis describes the current economic situation and the inherent problems that need solving . The thesis purpose to raise Viking Motors Ltd. Tammsaare workshop efficacy , the amount of work of the car technicians and the company's profits. In connection with the concomitant rise in labor Kia , Kia sales of new vehicles with good results and Saab 's labor decrease the need to train and retrain the mechanics , who are currently still working on our company -s Saab , Kia vehicles for repair . Kia gives the opportunity to make up for Saab 's vehicle is missing from the remaining results. If you leave the situation unchanged , it will affect the company's financial results negatively. Kia maintenance and repair capacity , and queues start to grow , Saab 's capacity is reduced - it means that people are going to look for a place where repairs can be carried out without the repeat sequence . The paper describes the business goals , daily work processes , load of work , Kia "Family - Like Care" philosophy and the "10 - step service promises". Great attention has been paid to the company's economic activities , marginal profit growth through the Kia car brand , Saab 's marginal profits fall and change of Body Works Department after the arrival of Kia brand. I also described the marginal profit projections and the factors influencing it . The reorganization of the workshop of Viking Motors AS Tammsaare is a first for the company , but certainly very interesting and necessary experience. It gave me the opportunity to test what I have learned in school assembly , as well as gave me new knowledge and experience . The company raelized that for a successful company profits increase , if needed, you have to make changes in the workplace . Changes are not always large investments . Certainly, it is necessary to pay great attention to the protection of environment , labor and fire safety and other requirements to which the company is legally obliged to fulfill .

Item Type: thesis
Advisor: Alar Õige
Subjects: Transport > Automotive Engineering > Car Maintenance, Maintenance Stations, and Equipment
Transport > Automotive Engineering > Car Repair
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Vladislav Dmitrijev
Date Deposited: 20 Jun 2014 09:15
Last Modified: 03 Sep 2019 11:26
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/488

Actions (login required)

View Item View Item