Toote omahinna arvestus ja tasuvusanalüüs Prometec Metall OÜ näitel

Rebane, Kersti (2020) Toote omahinna arvestus ja tasuvusanalüüs Prometec Metall OÜ näitel. [thesis] [en] Price calculation of the product and cost-effectiveness analysis by PROMETEC Metall OÜ.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (772kB)

Abstract

Tänapäeva muutuvas ja aktiivses elukeskkonnas on üha tähtsam see, kuidas olla edukas. Iga ettevõte soovib olla tiheda konkurentsi tipus. Üheks võimaluseks on jälgida ning olla teadlik müüdava toodangu omahinnast ja võimalikust teenitavast kasumist. Võttes arvesse äritegevuse säästvat arengut, suudavad ettevõtted saavutada konkurentsieelise ja säästa kulusid, mistõttu on kuluarvestuse, omahinna ja tasuvusanalüüsi ühendamine jätkusuutliku arengu vaatenurgast ettevõtete jaoks oluline alternatiiv. Käesoleva lõputöö eesmärgiks on leida ettevõttes toodetud tootele õige tootmisomahind, kasutades selleks osakuluarvestuse meetodit, ja luua vastavalt sellele kuluarvestussüsteem. Uurimuses leiti toote tasuvuspunkt ning metallkonteinerite optimaalne tootmismaht. Eesmärgi saavutamiseks andis autor ülevaate kulu- ja omahinna arvestusest ning esitas selle teoreetilised lähtepunktid. Tasuvusarvestussüsteem hõlmab ettevõtte erinevaid finantsnäitajaid. Uurimistöö autor viis juhtkonnaga läbi ka intervjuu, et mõista ettevõtte tootmisprotsessi, osales igapäevaste toimingute juures ning tutvus organisatsiooni kulu- ja aruandlusdokumentidega. Metalliturul tegutseva ettevõtte toodangu omahinna arvestamiseks rakendati täiskuluarvestuse meetodit, mille abil leiti konteineri otsekulud ja kaudsed kulud ühe tooteühiku kohta. Täiskuluarvestuse meetodil leiti, et konteineri otsekuludeks on toormaterjal, tootmistööliste töötasu koos riiklike maksudega ja värvimise kulu koos pakkimisega. Ettevõtte kaudkuludeks on tootmise lisakulud, büroo ja rendi lisakulud, masinate amortisatsioonikulu, laenud ja intressid, palgakulu, koolituskulud ja raamatupidamisteenuse kulu. Kaudkulud ei sõltu tootmismahust, seega ei saa neid jagada üksikule tootele, vaid kogutoodangule. Töös rakendati täiskuluarvestuse meetodit, kus kõiki kulusid arvestati ühe konteineri kohta. Osakuluarvestuse meetodi abil jälgiti ühe tooteühiku tootmiseks vajaminevaid muutuvkulusid ning arvutati välja toote piirkasum ja piirakasumimäär. Konteineri tootmise muutuvkulud on metall, muu tooraine, gaas, värv, keevitustarvikud, kütus, pakendamine, palgakulu ning transpordikulu. Uurimistöös viidi läbi tootmise tasuvusanalüüs. Intervjuus juhtkonnaga selgus uue tootmisaasta eeldatav müügitulu, arvestades sealjuures, et püsikulude summa jääb samaks. Tuginedes saadud infole, arvutas töö autor, mitu konteinerit peab ettevõte aastas tootma selleks, et katta muutuv- ja püsikulud. Lõputöös leiti Prometec Metall OÜ aruandeperioodi 01.01.2018-31.12.2018 müügikäibe brutorentaablus (7,25%) ja müügikäibe puhasrentaablus (6,41%). Prometec Metall OÜ praeguseks suurimaks probleemiks on teadmatus ja oskamatus arvutada tootmisomahinda. Antud ettevõttes olid varasemalt tehtud omahinna ligikaudsed arvutused, mis aga ei vastanud tegelikkusele. Omahinnana vaadeldakse ettevõttes tootmisele tehtud kulutusi. Varasem lähenemine ei ole andnud täpset informatsiooni tooteühiku kuludest, mis on viinud juhtkonna mitmel korral valede juhtimisotsusteni ja toonud kaasa omahinnast madalama hinnaga toodete müügi. Tootmisomahinna arvutamine tooteühiku kohta annab võimaluse määrata õiglased tulemid ning võimaluse vähendada kulusid. Tasuvuse arvutamine ja analüüs on olulised eeskätt ettevõtte jätkusuutlikkuse seisukohast. Töös ei saanud osakuluarvestust rakendada, kuna antud tulemus oli tugevalt negatiivne. Ettevõtja suudab mõjutada tootlikkust ja tootmisele tehtavaid kulutusi, kuid saadud tulu suuruse määravad ära lõpptarbijad oma ostukäitumisega. Praegu peab ettevõtja olema innovaatiline ja leidma viise omahinna arvutamiseks. Omahinna arvutamisel on ka väga suur osakaal kuluarvestuses. Sama kehtib kuluarvestuse meetodite juurutamisel ettevõttes.

Abstract [en]

The title of the research is “Product Own price calculation and cost-benefit analysis at Prometec Metall OÜ’s example”. The work consists of 49 pages, containing 3 drawings, 1 diagram and 8 tables. 33 different resources were used to write the work. Each company wants to be at the top of close competition and one option is to monitor and be aware of the price of the product sold and the potential profits earned. Taking into account that the sustainable development of their business activities, companies can achieve a competitive advantage and save costs, which is why combining cost accounting, cost-benefit and cost-benefit analysis from the perspective of sustainable development is an important alternative for companies. The aim of the research is to find out the price calculation and the cost-benefit assessments at the example of Prometec Metall OÜ. To plan the production of containers in Pormetec Metall OÜ production. The final work consists of three chapters. The first chapter gives an overview of cost accounting and the theoretical foundations of the cost accounting system. In addition, the first part of the work deals with the nature, objectives and tasks of the cost accounting system through the calculation of the types of costs, locations and cost carriers; compares the traditional and operational cost accounting system and gives an overview of the cost estimate and the cost-benefit analysis methods. The study uses a quantitative data analysis method that aims to collect data and compile a numerical calculation and analysis, both in numerical form and measured. A semi-trained interview with the managers of the company is conducted in the new study. Where the organisation's current cost accounting and cost accounting are identified and their shortcomings are identified. The final work analysed the period 01.01.2018-31.12.2018. The company tries to influence productivity and its costs, but the amount of revenues obtained will be determined by the buying-in behaviour of the final consumers. Today a company must be leadership innovative and find ways to calculate the price. In calculating the own price, there is also a very large proportion of the cost calculation. The same applies to the introduction of cost accounting methods in the company. The more efficient the manufacturer can sell, the greater probability is to see the significant profits in the organization.

Item Type: thesis
Advisor: Ave Nukka
Subjects: Economy and Management > Accounting
Divisions: Service Economy Institute > Accounting
Depositing User: Kersti Rebane
Date Deposited: 11 Jun 2020 09:01
Last Modified: 11 Jun 2020 09:01
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4878

Actions (login required)

View Item View Item