Kuluarvestussüsteemi täiustamise võimalusi Haldus OÜ-s

Tiimann, Carmen (2020) Kuluarvestussüsteemi täiustamise võimalusi Haldus OÜ-s. [thesis] [en] Cost Accounting System Improvements in the Haldus OÜ.

[thumbnail of LT-04.05.20 Carmen Tiimann.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (435kB)
[thumbnail of lõputöö - digidoc] Other (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (398kB)
[thumbnail of Pöördel olev tekst.pdf] PDF - Other
Restricted to Registered users only

Download (7kB)

Abstract

Lõputöö eesmärk oli täiustada Haldus OÜ olemasolevat kuluarvestust. Ettevõttel puudub kuluarvestusüsteem. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks oli püstitatud kolm peamist ülesannet: • esitada ülevaade kuluarvestussüsteemi teoreetilistest alustest; • käsitleda uuritava ettevõtte Haldus OÜ kuluarvestuse hetkeseisu; • toetudes teoreetilistele allikatele ja lähtudes ettevõtte vajadustest täiustada olemasolevat kuluarvestust. Kõik kulud, mida oli võimalik seostada tegevustega ning mille jaotamiseks oli võimalik välja arvutada tegevuste kulukäituri määrad, need jaotati kuluobjektile kasutades tegevuspõhiseid kulukäitureid. Ülejäänud kulud tuli jaotada kasutades traditsioonilisi mahupõhiseid kulukäitureid. Majandustarkvarasse tuleb veel investeerida, et saada rohkemat ja kiiremat informatsiooni ja andmeid. Olulisi täiendusi tuleb sisse viia ka kulude kirjendamisse. Kulude paremaks analüüsiks tuleks seostada kõik kulud nende kirjendamisel kulukohtadega. Kaaluda tuleks ka uue kontoplaani koostamist ning kasumiaruande skeemi nr 2 kasutusele võtmist. Töö autor arvab, et uurimistöö tulemused pakuvad ettevõtte juhtkonnale paremat ülevaadet ettevõtte tegevusest ja tulemustest. Töö on kindlasti abivahendiks ka ettevõtte kuludest parema ülevaate saamiseks. Töös on põhjalikult analüüsitud ettevõttes kasutusel oleva majandustarkvara NOOM võimalusi kuluarvestuse täiustamiseks. Kõik täiustused tuleb kajastada ettevõtte sise-eeskirjas ja võtta kasutusele täiendavad kontod kontoplaanis.

Abstract [en]

The purpose of the thesis was to improve administration OÜ existing cost accounting. The company does not have a costing system. Three main tasks were erected to achieve the goal of graduation work: • Provide an overview of the theoretical mounts of the cost accounting system; • Consider the current state of the cost accounting of the company administration OÜ. • Building on theoretical sources and based on the needs of the company to improve existing cost accounting. All costs that could be attributed to the activities, and for which it was possible to calculate the cost-handler rates for the activities, were allocated to the cost object by using activity-based cost operators. The remainder of the costs had to be distributed using traditional metered cost operatorsThere is still a need to invest in economic software to obtain more and quicker information and data. Important additions must also be included in the recording of costs. To better analyse the costs, all costs for recording them should be linked to the cost points. The preparation of a new chart of accounts and the introduction of income Statement Scheme No 2 should also be considered. The job author thinks that the results of the research offer a better overview of the company's activities and results. Work is definitely a tool to get a better overview of the company's costs. The performance of the business software in use by the company has been thoroughly analysed to improve cost accounting. All enhancements must be reflected in the company's internal rules and introduced into additional accounts in the chart of accounts.

Item Type: thesis
Advisor: Siiri Luts
Subjects: Economy and Management > Accounting
Divisions: Service Economy Institute > Accounting
Depositing User: Carmen Tiimann
Date Deposited: 15 Jun 2020 09:53
Last Modified: 15 Jun 2020 09:53
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4877

Actions (login required)

View Item View Item