Töövõtulepinguga teenuse osutamise ja töötamisega seotud peamised kohtuvaidluste põhjused

Krigulson, Piret (2020) Töövõtulepinguga teenuse osutamise ja töötamisega seotud peamised kohtuvaidluste põhjused. [thesis] [en] Main causes of litigation related to the provision and operation of the service contract.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (479kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (45kB)

Abstract

Lõputöö oli koostatud teemal „Töövõtulepinguga teenuse osutamise ja töötamisega seotud peamised kohtuvaidluste põhjused“. Lõputöö eesmärk oli analüüsida töövõtulepinguga teenuse osutamise ja töötamisega seotud peamiseid kohtuvaidluste põhjuseid 2019. aasta kohtulahendite põhjal, et välja selgitada, milliste asjaoludega peaksid töövõtjad ja tellijad arvestama, et kohtuvaidlusi vältida. Töö teoreetilises osas tutvustati põhimõtteid, mida lepingueelsetel läbirääkimistel tähele panna ning kirjeldati teenuse osutamise lepinguid. Kuna käsundusleping ja töövõtuleping on sisult väga sarnased lepingud, siis toodi välja ka nende ühised jooned, kuid ühes alapunktis keskendutakse lähtuvalt lõputöö eesmärgist vaid töövõtulepingu sõlmimisele ja selle alusel töötamisele. Töö eesmärgi saavutamiseks viidi läbi uurimus, kus kvantitatiivse uurimismeetodi abil deduktiivse uuringu strateegiaga võrreldi kohtulahendeid, mis puudutavad töövõtulepinguid. Kohtulahendeid oli 91, millele lisandus 22 tagaseljaotsust ja need kõik kuuluvad ajavahemikku 01.01.2019 – 31.12.2019. Andmete paremaks võrdlemiseks jagati kohtulahendid kahte gruppi: esimeses grupis on kohtuotsused, kus hagi on esitatud mitu aastat tagasi ja alati esineb edasikaebamisi, teises grupis ilma edasikaebamiseta otsused. Uurimistöö käigus selgus, et 2019. aastal lahendi saanud kohtuvaidlustes, mis puudutasid töösuhteid, kus olid sõlmitud töövõtulepingud, moodustasid põhinõuded koos viivistega 91 kohtulahendis kokku 2,9 miljonit eurot. Suulisi kokkuleppeid oli sõlmitud kokku 23 korral, millest 20 korral (87%) oli hagi esitajaks töövõtja, põhjusel, et töö tellija oli jätnud kas osaliselt või täielikult arved tasumata. Neist omakorda 10 on seotud ehitusvaldkonnaga, kus võlgnevused hagi esitamise hetkel olid 141 045 eurot. Suulistest kokkulepetest kolm hagi on esitanud tellijad, sest töövõtjad ei ole kokkulepetest kinni pidanud ja võlgnevused tellijatele olid 21 072 eurot. Nii kirjalike kui ka suuliste töövõtulepingute puhul pöördusid tellijad töövõtjate vastu kohtusse kokku vaid 21 korral ja kahju tellijatele kokku on olnud 1,4 miljonit eurot. Tagaseljaotsuste puhul moodustasid võlgnevused ja viivised kokku ligikaudu 311 000 eurot. 22-st otsusest kolme puhul oli tegemist suulise töövõtulepinguga. Ühiskonnas on levinud arvamus, et töövõtja on alati nõrgemas positsioonis, kui tööandja. Lähtuvalt uurimistöö tulemustest on autor sellega nõus. Tellija on üllataval kombel samuti osapooleks, kelle vastu pretensioone esineb. Lepingu vormivabadusest tulenevalt sõlmitakse väga palju suulisi kokkuleppeid. Vaidluste vähendamisele aitaks kaasa teadlikkuse tõstmine sellest, kuidas valida õige lepinguliik, kuidas kirja panna olulised lepingupunktid ning millistel tingimustel tohib lepingut muuta ja teadvustada, et leping tuleks alati kirjalikult sõlmida.

Abstract [en]

The title of the dissertation is “Main causes of litigation related to the provision and operation of the service contract”. The dissertation consists of three chapters, which are divided into subchapters. The first chapter is about theory, the second is about the methodology of empirical research and the third chapter the third about the results of research. There are five tables and two diagrams have been used in the work to illustrate. The sources used mostly come from the press and court decisions. Keywords: Law of Obligations Act; work contract; client; contractor; pre-contractual negotiations. The dissertation is relevant because it is difficult to find summaries that directly concern the risks and court decisions related to employment and agency contracts. The contracting parties are not aware of the risks associated with the failure of the contractual relationship and disputes. The aim of the dissertation is to find the main causes of litigation related to the provision and operation of the service contract on the basis of the 2019 court decisions, in order to find out which circumstances could be taken into account by contractors and contracting authorities during the preparation and performance of contracts. The research tasks for the purpose of the dissertation are as follows: • to find the important nuances of working under work contract and agency contract and their differences and similarities; • find out the importance of choosing the form of the contract; • choose an appropriate research method to conduct an empirical research; • to form a selection of court decisions for initial analysis and to form a deliberate selection; • to gather information and analyze the judgments in the intended sample that address the problem of the empirical study of the dissertation; • to collect data and information necessary for empirical research based on court decisions and carry out an empirical analysis to determine which factors contractors and contracting authorities should take into account in order to avoid litigation. The object of research is court decisions of 2019. Quantitative data are collected through document review and case studies using MS Excel. While there is a total of 91 court decisions under consideration, in most cases employees went to court for various reasons, but the common denominator is non-payment of bills. Consequently, from the conclusion of the contract, care must be taken to ensure that the money moves on time. Because the principal, including default interest, amounts to 2.9 million euros. If the 2019 court rulings include such an amount, it can be concluded that approximate amounts are owed each year.

Item Type: thesis
Advisor: Diana Tandru
Subjects: Economy and Management > Accounting
Divisions: Service Economy Institute > Accounting
Depositing User: Piret Krigulson
Date Deposited: 11 Jun 2020 08:54
Last Modified: 11 Jun 2020 08:54
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4863

Actions (login required)

View Item View Item