Lähisuhte lõppemine ja sellega toimetulek

Kasemägi, Kristina (2020) Lähisuhte lõppemine ja sellega toimetulek. [thesis] [en] Termination and management of intimate relationship.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (356kB)

Abstract

Ühiskonna vaimne tervis sõltub vägagi palju perekonna tugevustest, sest ühiskonna alustala on mehe ja naise suhe. Kui see suhe on sidus ja tulevikku vaatav, siis on ka kogukond kestlik ja teiste riikidega konkurentsivõimeline. Perekondade elujõulisusest sõltub väga palju riigi majanduslik käekäik. Iga kriis ning iga lahutus mõjub laastavalt nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Lahku minekul läbib inimene leinale omaseid etappe- eitamine, reaktsioonide vallandumine, tingimine ning aktsepteerimine. Seda nimetatakse leinatööks. Leinatöö on erinevate etappide läbimine, saavutamaks taas tavapärase elurütmi. Selle protsessiga kaasnevad muutused inimese emotsionaalses seisundis ning tuleb toime tulla ning tegeleda erinevate tunnetega. Enne lahkuminekut on kaks etappi- lahutuse kujundamise ning ükskõiksuse ning emotsionaalse kaugenemise etapp. Esimeses etapis on võimalik veel suhet päästa, kui hakatakse suhte nimel õigel ajal vaeva nägema. Kuid kui suhe on katkenud, siis inimene läbib üldjuhul 5 paranemisfaasi- leina-, õppimise-, lahtilaskmise- kasvamise- ning taastumise faasi. Tervete suhete hoidmiseks tuleb teineteist kui ka iseennast austada, olla avatud uuendustele, emotsionaalselt avatud ning probleemide korral mitte sulguda endasse, vaid rääkida oma kaaslasega, sest suhte aluseks on usaldus. Kõige olulisem on ennast analüüsida ning teha endaga tööd, et lahti lasta negatiivsetest käitumismustritest Tänapäeval on võimalik lahkuminekut vältida ning teha tööd suhte jaoks. Paarisuhte probleemid ei lahene iseenesest, need võivad küll eksisteerida kuni järgmise arusaamatuseni ning, siis jõutakse taas eelnevate konfliktide juurde, mis jäid lahendamata. Selleks, et ennetada kooselu negatiivseid arenguid on välja töötatud paarisuhte koolitusi. Need aitavad ka katkestada ebasoovitavaid pöördeid paarisuhtes, need koolitused aitavad ainult siis, kui suhte mõlemad osapooled tahavad ja soovivad panustada paarisuhtesse. Lõputöö eesmärgiks oli analüüsida lahkuminekut, sellega toimetulekut ning tervete suhete hoidmise võimalusi. Töö esimeses ehk teoreetilist osa kirjeldati Elisabeth Kübler-Rossi leinafaase käsitlevat teooriat, tervete paarisuhete tagamise võimalusi, erinevaid lahkumineku põhjuseid, toimetulekut ning erinevaid lahkumineku aspekte. Teises osas kirjeldati andmete kogumise metoodikat ning sellel järgnes kogutud andmete analüüs. Kasutati kvalitatiivset meetodit ning materjali kogumiseks viidi läbi pool struktureeritud intervjuu. Uurimistulemustest lähtuvalt tegi autor järgmised järeldused: • Peamisteks lahkumineku põhjusteks on truudusetus, toetuse puudumine suhtes ning usaldamatus; • lahku minnes läbitakse erinevaid faase- eitamine, reaktsioonide vallandumine, tingimine ning aktsepteerimine; • selgus, et lahku minnes võib tekkida erinvaid terviseprobleeme- ärevus- une-, ja söömishäired ja depressioon; • väga oluline on tugivõrgustik- sõbrad, perekond; • selgus, et alati ei ole lahkuminekul abi psühholoogist ega psühhiaatrist; • selgus, et väga oluline on üksikvanema jaoks endise kaaslase tugi; • kõik lahku läinud inimesed õppisid oma eelnevast suhtest ning proovivad/proovisid lahti saada oma halbadest käitumis- ja suhtemustritest; • väga oluline on oma suhtesse panustada; • oluline on ennast armastada ja ka endale piisavalt aega pühendada; • suhe oleks õnnelik ning turvaline tuleks oma kaaslasega palju vestelda negatiivsetest kui ka positiivsetest asjadest; • kui suhe ei ole enam piisavalt rahuldust pakkuv, siis tuleks suhe lõpetada; • alati ei ole halb, kui minnakse lahku, sest lahku minnes võib toimuda inimeses positiivne areng. Lõputöö eesmärk ning seatud uuringu ülesanded said täidetud. Tööd saavad kasutada inimesed, kes on läinud lahku ning saavad ülevaate, kuidas on võimalik tulla toime valuga, juriidilise poolega ning, mida peaks tegema, et säilitada terveid suhteid.

Abstract [en]

Thesis is actual, because in today’s world there are many separations. In 2018 there were 3199 annulments in Estonia. Furthermore, due to popularity of cohabitations, it is not known how many couples actually separate. The problem is that high number of separations means downcast people, and if the cohabitation is unstable and unsafe it can also affect children. For example, it may cause different health- and behavioural disorders. Many people do not know how to manage separation and are not able to learn from it. Due to that, old patterns of behaviour are brought along to a new relationships. The aim of this thesis is to analyse the termination and the management of intimate relationship and ways to maintain healthy relationships. The research tasks deriving from the objective are: • To give an overview for the main reasons for separation; • To determine which stages were went through during the separation; • To give an overview of how people have managed the termination of intimate relationships; • To determine what was learned from previous intimate relationship; • To describe how to ensure healthy relationships and prevent separation; The research was conducted using a qualitative method, a half-structured interview specifically, to collect research data. From 7 people, who were interviewed,. The ages were between 23 and 51. Interviews took place from January to February 2020. Based on the analysis, it can be concluded that the main reasons for separation are infidelity and the lack of support and trust. People go through different phases during separation: denial, triggering of reactions, bargaining, depression and acceptance. It appeared, that termination of intimate relationship can cause different health problems – anxiety, depression, sleeping and eating disorders. It is very important to have support – friends, close ones and family. A good relationship is based on mutual contribution to the relationship and communication with your partner about negative and positive things. It is also important to love and take some time just for yourself. It also appeared that separation may have a positive effect on people because it can cause growth and one can learn to love themselves again.

Item Type: thesis
Advisor: Anu Leuska
Subjects: Other
Humanities > Psychology > Client Management
Humanities > Psychology > Suhtlemine ja psühholoogia
Divisions: Service Economy Institute > Social Work
Depositing User: Kristina Kasemägi
Date Deposited: 08 Jun 2020 08:45
Last Modified: 08 Jun 2020 08:45
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4862

Actions (login required)

View Item View Item