Konkurentsipositsiooni hindamine ettevõtte OÜ Türi Bel-Est näitel

Liinamäe, Stella-Ingrid (2020) Konkurentsipositsiooni hindamine ettevõtte OÜ Türi Bel-Est näitel. [thesis] [en] Evaluation of the competitive position on the example of the OÜ Türi Bel-Est company.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to repository personnel only until 4 May 2075.

Download (1MB)

Abstract

Lõputöö eesmärk oli luua teoreetikute välja töötatud erinevate analüüsimeetodite abil ettevõtte analüüsimiseks vajalik teoreetiline raamistik, sõnastada konkurentsis-trateegia lähtekohad, analüüsida OÜ Türi Bel-Est arengut ning olukorda, mille tulemusel selgitada tulevased võimalused tegevuse efektiivsemaks muutmiseks, hin-nata ettevõtte konkurentsipositsiooni. Teooria osas selgus, et strateegia planeen-erimine on oluline osa organisatsioonis saavutamaks püsitatud tulemus. Ettevõtja ei tee strateegiat formaalselt, see on ettevõtte juhtide mõtetes. Juhi seatud eesmärgi ja tegevuskava teavitamine aitab ettevõtte töötajatel mõista plaanide saavutamise olu-lisust. Strateegia kavandamine aitab kaasa jätkusuutlikule arengule ja tuleviku parandamiseks. Erialasest kirjandusest võib leida erinevaid võimalusi kuidas ettevõtte konkurentsipositsiooni hinnata erinevate näitajate suhtes. Autori eesmärk oli analüüsida teooriate lähtekohti, erinevaid sise- ja väliskeskkonna tegureid. Läbi viidud analüüs ettevõttes aitas anda ülevaadet, milliste probleemide, riskide ja võimaluste ees ettevõte seisab. Lõputöö eesmärgiks oli hinnata põllumajandusmasinate, traktorite ja varuosade müügiga tegeleva ettevõtte OÜ Türi Bel-Est konkurentsipositsiooni ning välja selgitada parandamist vajavad tegurid ning luua eeldused ettevõtte arengukavas püsitatud eesmärkide täitmiseks. Ettevõtte tugevusteks on toodete parim kvaliteedi ja hinna suhe, lai kogemustepagas valdkonnas. Pikaajalise tegutsemisega ja täisteenuse (traktori ostmisest kuni tehnilise toeni) pakkumisega on saavutatud klientide seas usaldusväärsus ning positiivne kuvand. Nõrkusena tuli välja e-kaubanduse puudumine, seega võimalusena tuleks arendada turunduskanaleid ja sisse viia e-kaubandus. Ohtudena selgusid sobiva tööjõu vähenemine ning tööjõukulude tõus. Lõputöö tähtsus seisnes selles, et autor uuris võimalikult palju erinevate autorite strateegilise planeerimise teooriat, mille tulemusena selgus, strateegilise planeerimise olulisus ettevõttes. Uurimise tulemusena saab väita, et konkurentsipositsiooni hindamine ja analüüsimine on oluline. Varasemalt pole ettevõttes OÜ Türi Bel-Est sarnast analüüsi läbi viidud, seega puudus kindel ülevaade praegusest konkurentsipositsioonist ja arengust. Konkurentsianalüüsi tulemusena saab järeldada, et tegevusharu peetakse Eestis stabiilseks, sest ettevõtted toimivad sarnaste mudelite alusel, konkureeritakse brändipõhiselt ja konkurentsipositsiooni võib pidada võrdväärseks. Põllumajandusettevõttete jaoks on masinad ja seadmed hindamatu väärtusega, ostetakse kvaliteetseid tuntuid traktoribrände. Asenduskaup kümne aasta jooksul veel ei ohusta traktoreid. Autori hinnangul tuleks ettevõttes konkurentsipositsooni säilitamiseks, uute muudatuste sisseviimisel ning edasise tegevus planeerimisel hankida objektiivseid ja kvantitatiivseid andmeid konkureerivate ettevõtete kohta. SWOT-analüüsist selgus, et ettevõte nõrkus on spetsialiseeritud tööjõu puudumine. Aktiivsem turundus aitaks laiendada kliendibaasi, seega tuleks esimesel võimalusel sisse viia e-pood ning panustada rohkem ressursse turundusele. Ettevõte võiks kaaluda tootevaliku laienemise võimalust, näiteks täiendada tootevalikut kuivatikomplekside, väetiseteriminalide, käitluseadmete või uue traktoribrändi valikuga. Empiirilises osas läbi viidud analüüsi käigus kogutud informatsioon OÜ Türi Bel-Est konkurentide kohta annab kinnitust, et analüüside läbi viimine on oluline ettevõttes. Konkurentsipositsiooni on võimalik tõsta, kui suudetakse ettevõtet pidevalt tugevadada, arendada ja muuta. Lõputöö tulemusena saab järeldada, et ettevõtte OÜ Türi Bel-Est konkurentsipositsiooni hindamine on olnud edukas. Sellisel kujul ei ole ettevõttes konkurentsipositsiooni hindamist läbi viidud. Viies sisse lõputöö autori ettepanekud on võimalus ettevõttel Türi Bel-Est OÜ-l tõsta oma konkurentsivõimet ning maksimeerida kasumit.

Abstract [en]

The title of the thesis is the evaluation of the competitive position on the example of the OÜ Türi Bel-Est company. The work contains 44 gapes, including eight tables, four figures, in addition there is a list of references and three annexes. A total of 38 sources have been used in the work, eight of which are in a foreign language. The topicality of the thesis is due to the changes in the business environment where companies time and again fail to keep up with changes, therefore the company’s strengths and weaknesses should be identified and the areas requiring development should be highlighted. In order to maintain a sustainable and competitive company, the critical success factors must be explicated, and the company’s future activities must be planned accordingly. Competitiveness is the foundation of the development of the Estonian economy and of the resulting increase in prosperity. The viability of a country depends on its competitiveness (Kommel & Õmblus, 2018, lk 161). The purpose of the thesis is to create the theoretical framework to analyze the company using various analysis methods developed by theorists, to formulate the starting points of the competition strategy, to analyze the company’s development and situation, and, finally, as a result, to identify future opportunities to improve the efficiency of the business, to assess the competitive position of the company, map the company’s status through the SWOT analysis, and to assess the impact of the external environment through the PEST analysis. The thesis consists of three chapters, the first of which deals with the theoritical approaches to the topic and connects the similarities and differences of the views of different authors. Based on the literary sources analyzed, the opportunities are found to perform empirical analysis. As a result, the research questions of the thesis are answered and the purpose of the thesis is achieved. Deductive methodology was used to draw the conclusions of the empirical study. To conduct the study a combined methodology was applied. The primary data were collected through qualitative research – i.e. thematic interviews and a participatory survey. The secondary data are obtained via document review methods. The qualitative method is presented in the thesis with semi-structured interviews carried out with the company’s strategic decision-makers. In the third chapter, the SWOT analysis method is used to map the company’s strengths, weaknesses, opportunities and threats, to assess the impact of the external environment on the company, to find core competencies and analyze financial indicators. As a result of the research, it can be stated that the evaluation and analysis of the competitive position is relevant. No similar analysis has been performed for the OÜ Türi Bel-Est before, so there was no reliable overview of the current competitive position or development. Resulting from the research, it can be concluded that the evaluation of the competitive position of the OÜ Türi Bel-Est has been successful. Introducing the proposals of the author of the thesis is an opportunity for the OÜ Türi Bel-Est company to increase its competitiveness and maximize profit.

Item Type: thesis
Advisor: Diana Tandru
Subjects: Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Economy and Management > Strategic Management
Divisions: Service Economy Institute > Accounting
Depositing User: Stella-Ingrid Liinamäe
Date Deposited: 12 Jun 2020 06:09
Last Modified: 12 Jun 2020 06:09
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4855

Actions (login required)

View Item View Item