Õpetajate teadlikkus aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapsest koolis

Pool, Katrin (2020) Õpetajate teadlikkus aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapsest koolis. [thesis] [en] Awareness of teachers about a child with Attention Deficit Hyperactive Disorder at school.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (661kB)
[thumbnail of digidoc] PDF (digidoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (21kB)

Abstract

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) on levinud häire, mis esineb laste ja noorte seas ning see võib mõjutada lapse õppimist, tegevusi ja suhtlemist teiste inimestega. ATH häirega lastel on koolis tihti probleeme nii õpetajate, klassikaaslaste kui ka õppimisega. ATH häire sümptomite tõttu võib lapsel olla madal õpiedukus. Õpetajatel on oluline omada teavet ATH kohta, kuna see annab õpetajale teadmised, et taolise häirega on vajalik tegeleda kohe ja kasutada õigeid meetodeid. Ravimata ATH diagnoosiga laps on täiskasvanueas silmitsi täpselt samade probleemidega, mis esinesid lapseeas. Võivad tekkida toimetulekuraskused, mis võivad puudutada suhteid, haridust, töökohta ja ka igapäevaelu planeerimisoskust. ATH diagnoosiga lapsed, kes ei saa õiget ravi, võivad sattuda kergemini halbadesse seltskondadesse, või neil võib tekkida risk erinevate sõltuvusprobleemide tekkimiseks. Lõputöö eesmärk oli välja selgitada, erinevate kooliastmete õpetajate teadlikkus ja koolitusvajadus aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) teemal ning milliseid meetodeid kasutavad õpetajad ATH diagnoosiga lapse õpetamisel. Uurimistöös kasutati kvantitatiivset metoodikat ja andmeid koguti küsimustikuga, mis sisaldas suletud ja avatud küsimusi. Ankeetküsitluse vormiks oli kontrollitud küsitlus, kus osales kokku 60 õpetajat kolmest erinevast põhikoolist. Töö teoreetiliseks aluseks oli ökoloogilise süsteemi teooria.

Abstract [en]

Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) is a common disorder that occurs in children and adolescents and can affect child's learning, activities and interactions with other people. Children with ADHD often have problems with teachers, classmates and learning at school. Due to the symptoms of ADHD, the child may have low academic performance. It is important for teachers to have information about ADHD, as it gives the teacher the knowledge that it is necessary to deal with such a disorder immediately and to use the right methods. A child untreated with diagnosed ADHD faces exactly the same problems in adulthood as in a childhood. Coping difficulties may occur, which may affect relationships, education, occupation and daily life planning skills. Children diagnosed with ADHD who do not receive the right treatment may find themselves in a bad company more easily, or they may be at risk of developing various addiction problems. The aim of the thesis was to find out the awareness and training needs of teachers of different school levels on the topic of Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) and what methods teachers use to teach a child diagnosed with ADHD. Quantitative methodology was used in a research and data were collected with a questionnaire that included closed and open questions. The form of the survey questionnaire was a controlled survey in which total of 60 teachers from three different basic schools participated. The theoretical basis of the work was the theory of the ecological system.

Item Type: thesis
Advisor: Anu Leuska
Subjects: Humanities > Psychology > Suhtlemine ja psühholoogia
Divisions: Service Economy Institute > Social Work
Depositing User: Katrin Pool
Date Deposited: 08 Jun 2020 08:44
Last Modified: 08 Jun 2020 08:44
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4850

Actions (login required)

View Item View Item