Hajaasustuses elavate eakate heaolu toetamine vabatahtliku tegevusega

Laanemäe, Klarika (2020) Hajaasustuses elavate eakate heaolu toetamine vabatahtliku tegevusega. [thesis] [en] Supporting the Wellbeing of Eldery in Dispersed Settlements Through Volunteer Action.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (631kB)
[thumbnail of digidoc] PDF (digidoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (84kB)

Abstract

Lõputöö „Hajaasustuses elavate eakate heaolu toetamine vabatahtliku tegevusega“ eesmärgiks on välja selgitada AS Eesti Post töötajate põhitöö kõrvalt osutatav vabatahtlik abi maapiirkondades elavatele eakatele ja vabatahtlike võimalused koostööks sotsiaalvaldkonnaga. Eesmärgist lähtuvalt on püstitatud järgmised ülesanded: • kaardistada hajaasustuses elavate eakate abivajadus AS Eesti Posti töötajatelt saadud info põhjal; • tuua välja, millist abi ja/või tuge osutavad AS Eesti Posti töötajad eakatele; • selgitada välja, milliseid võimalusi või koostöö kohti näevad AS Eesti Posti töötajad eakate abistamiseks; • seostada ääremaal üksielavate eakate problemaatika heaolu ja vananemise teooriatega; • läbi viia intervjuu Eesti Külaliikumise Kodukant esindajatega ja koguda infot elluviidud projekti õnnestumistest/ebaõnnestumistest ja edasistest plaanidest. Lõputöö teoreetiline osa koosneb kolmest peatükist. Esimeses osas käsitletakse vanadust, eduka vananemise teooriat, proaktiivse eduka vananemise teooriat ja heaolu teooriat, eakate üksindust ja suhtlemise olulisust emotsionaalse tasakaalu säilitamiseks. Teises peatükis antakse ülevaade eakate toetamise ja märkamise võimalustest läbi Sotsiaalministeeriumi ja Külaliikumise Kodukant poolt ellukutsutud projekti ning postiorganisatsioonide poolsetest praktikatest. Kolmandas peatükis tutvustatakse andmete kogumise ja analüüsi metoodikat, valimit ning neljandas peatükis uurimistulemusi. Lõputöö maht on viiskümmend lehekülge. Lõputöös kasutati kolmekümmet kuut allikat. Uurimistöö materjali kogumiseks kasutati kvalitatiivset uuringu meetodit. Andmed koguti poolstruktureeritud intervjuuga, kirjaliku intervjuuga e-maili teel ja uuritava objekti interneti kodulehelt.

Abstract [en]

The following thesis Supporting the Wellbeing of Eldery in Dispersed Settlements Through Volunteer Action examines if the volunteer efforts of AS Eesti Post (JSC Estonian Mail) employees actually reach the elderly living in countryside, as well as the cooperation opportunities between the volunteers and social services. According to this goal, the following tasks were established: • mapping the needs of the elderly who live in despersed settlements, based on data received from the employees of AS Eesti Post; • listing the types of help and/or support provided to the elderly by the employees of AS Eesti Post; • determining what kind of means or cooperation opportunities the employees of AS Eesti Post envision to help the elderly; • finding correlations between the problems of solitary elders living on the outskirts, and the theories of Wellbeing, Successful Aging, and Proactive Aging; • interviewing the representatives of Eesti Külaliikumise Kodukant (Kodukant, the Estonian Village Movement) about the successes and failures of the cooperation project with Ministry of Social Affairs, as well as their future plans. Thesis consists of fifty pages. Thirty-six sources has been used in this thesis. The thesis has four chapters. The first chapter covers the multiple facets of aging, the therory of Successful Aging, the theory of Proactive Aging, the theory of Wellbeing, and the topic of loneliness amongst the elderly, as well as the importance of communication in retaining emotional balance. The second chapter gives an overview of the support opportunities created by the cooperation project between the Ministry of Social Affairs and the Village Movement Kodukant, as well as the practices of the mail organizations. The third chapter introduces methods research and analysis, as well as the sampling data. The fourth chapter focuses on the research results. The method chosen for the study was qualitative research. The data was collected through semi-structured interviews and written interviews by e-mail. Documentation was acquired from the websites of the relevant institutions.

Item Type: thesis
Advisor: Meeli Männamäe
Subjects: Other
Divisions: Service Economy Institute > Social Work
Depositing User: Klarika Laanemäe
Date Deposited: 08 Jun 2020 08:42
Last Modified: 08 Jun 2020 08:42
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4833

Actions (login required)

View Item View Item