Raamatupidamise sise-eeskirja vastavus nõuetele teenust pakkuva ettevõtte näitel

Alatsei, Triin (2020) Raamatupidamise sise-eeskirja vastavus nõuetele teenust pakkuva ettevõtte näitel. [thesis] [en] Compliance with internal accounting requirements in the example of a service company.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (746kB)

Abstract

Lõputöö teemaks on „Raamatupidamise sise-eeskirja vastavus nõuetele teenust pakkuva ettevõtte näitel“. Lõputöö koosneb kahest suuremast peatükist, kaheteistkümnest alapeatükist. Esimene peatükk lõputöö metoodika kirjeldab millist uurimis meetodit on kasutatud. Teises peatükis on esitatud teoreetiliste allikate põhjal sise-eeskirja sisunõuded mida analüüsitakse teenust pakkuva ettevõtte näitel. Lõputöö sisaldab kahte illustreerivat tabelit ning kasutatud on ??? allikat, millest kõige tähtsamad on raamatupidamise seadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Lõputöö teema on aktuaalne, sest raamatupidamiskohustuslased on kohustatud tulenevalt seadusele koostama raamatupidamise sise-eeskirja. Kuid uuringud näitavad, et ettevõtete raamatupidamis sise-eeskirjad on tihti vastuolus Eesti finantsaruandluse standardiga või ei kajastu selles piisavalt ettevõtte tegevus. Lõputöö eesmärk on välja selgitada raamatupidamise sise-eeskirja nõuetele vastavus teenust osutavas ettevõttes. Eesmärgi täitmiseks on püstitatud ülesanded: • esitada sise-eeskirjale kehtestatud nõuded, tuginedes seadustele, Raamatupidamise toimkonna juhenditele ning eriala autorite soovitustele; • võrrelda ettevõtte sise-eeskirja vastavust välja toodud nõuetele, teha järeldused ja soovitused ettevõtte sise-eeskirja parandamiseks ning täiendamiseks. Lõputöö raames on uuritud ühe teenust pakkuva väikeettevõtte raamatupidamise sise-eeskirja vastavust nõuetele. Tulemuste põhjal on võimalus ettevõttel uuendada ja täiendada oma raamatupidamis sise-eeskirja. Lõputöö uuringu läbiviimisel on kasutatud kvantitatiivset uurimismeetodit, mille käigus viidi läbi dokumentide vaatlus ning poolstruktureeritud intervjuu raamatupidajaga. Järelduste tegemisest kasutati deduktiivset lähenemist. Lõpuks analüüsiti kogutud andmeid ehk võrreldi välja toodud nõudeid ettevõtte senise sise-eeskirjaga. Lõputöö lõpetuseks teeb autor analüüsist kokkuvõtte ning toob välja soovitused, kuidas muuta või parendada uuritud ettevõtte sise-eeskirja.

Abstract [en]

The title of this thesis is ‘Compliance with internal accounting requirements in the example of a service company. The thesis consists of two main chapters and 12 subchapters. The first chapter, covering thesis methodology, describes the research method used. The second chapter outlines the content requirements of internal accounting rules based on theoretical sources, which are analyzed in the example of a company offering accounting services. The thesis contains three illustrative charts, and 38 sources have been used, the most important of which are the Accounting Act and the guidelines of the Accounting Standards Board. The subject of the thesis is topical because those required to maintain accounts are bound by law to draw up internal accounting rules. However, studies have shown that the internal accounting rules of companies often contravene the Estonian financial reporting standard or do not adequately reflect the activities of the company in question. The purpose of this thesis was to verify compliance with internal accounting rules in a company providing accounting services. To achieve this objective, the following tasks were set:  to present the requirements set for internal rules based on the law, the guidelines of the Accounting Standards Board and the recommendations of authors working in the field; and  to establish the conformity or otherwise of the internal rules of the company to the specified requirements, draw conclusions and make recommendations to improve and supplement the rules. As part of the thesis, the conformity of the internal accounting rules of a small enterprise providing accounting services was studied. Based on the results, the company has the opportunity to update and supplement its internal accounting rules. Quantitative research was used for the thesis, in the course of which a document review and a semi-structured interview with the accountant were conducted. Conclusions were drawn using a deductive approach. Finally, the data collected were analyzed and compared against the specified requirements of the company's existing internal rules. At the end of the thesis, the author presents a summary of the analysis and makes recommendations on how the internal rules of the company in question could be amended or improved. For example, the terms used in the rules should be updated and the rules should be better aligned with what is happening in the company and reviewed at least once a year.

Item Type: thesis
Advisor: Ave Nukka
Subjects: Economy and Management > Accounting
Divisions: Service Economy Institute > Accounting
Depositing User: Triin Alatsei
Date Deposited: 15 Jun 2020 09:43
Last Modified: 15 Jun 2020 09:43
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4831

Actions (login required)

View Item View Item