Maksudeklaratsioonide paberkandjal esitamisest tuleneva halduskoormuse vähendamise võimalused

Roosimaa, Jaana (2020) Maksudeklaratsioonide paberkandjal esitamisest tuleneva halduskoormuse vähendamise võimalused. [thesis] [en] Possibilities of reducing administrative workload resulting from submission of tax returns on paper.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Lõputöö on koostatud teemal Maksudeklaratsioonide paberkandjal esitamisest tuleneva halduskoormuse vähendamise võimalused. E-MTA-t uuendatakse ja parendatakse pidevalt, kuid vaatamata sellele on ikka veel ettevõtteid, kes teevad deklaratsioonid paberkandjal. Ettevõtjate halduskoormust on soovitud vähendada, paberkandjal deklaratsioonide esitamine on ressursimahukam, nii ettevõtjale, kui ka Maksu-ja Tolliametile. Lõputöö kirjutamisel kasutas autor kombineeritud uurimismeetodit. Uuringu eesmärgi saavutamiseks viidi läbi kliendiküsitlus viie Viljandimaal tegutseva ettevõtja hulgas, kes esitavad deklaratsioonid paberkandjal. Maksu- ja Tolliameti statistiliste andmete saamiseks esitas autor ametile teabenõude, millele oli lisatud küsimustik ametnikele, deklaratsioonide sissenõudmise osakonnast ja paberdeklaratsioonide sisestamise osakonnast. Statistilisi andmeid analüüsiti võrdluse teel. Esimene ülesanne oli anda ülevaade ettevõtlusest ning maksustamisest, maksudeklaratsioonide esitamise kohustusest. Autor tugines teooria koostamisel teemat reguleerivatele seadustele, artiklitele, raamatutele ning Maksu- ja Tolliameti kodulehel olevale informatsioonile. Küsimustikust ettevõtjate hulgas selgus, et üldiselt ollakse kursis ettevõtlust puudutava seadusandlusega. Vastustes kordus, et teatakse nii palju, kui hetkel vaja on. Kui tekib vajadus, siis viiakse ennast vajamineva seadusega kurssi. Teine ülesanne oli uurida deklaratsioonide esitamise praktikat. Maksu- ja Tolliameti statistilistest andmetest selgus, kui paljud ettevõtted esitavad maksudeklaratsioone paberkandjal ja kui paljud elektroonselt. Küsitlustest klientide hulgas selgus, kui teadlikud ollakse maksudeklaratsioonide esitamise koha pealt. Kolmas ülesanne oli kaardistada maksuametnike tööd, seoses maksudeklaratsioonide sisestamisega ja sissenõudmisega. Küsimustikust ametnike hulgas selgus, et paberdeklaratsioonides on vigadega iga kolmas. Sisestamist ajaliselt mõõta oli keeruline, kuna see olenes paljudest asjadest ja võis jääda vahemikku kahest minutist kuni mitme päevani. Deklaratsioonide sissenõudmine on reguleeritud erinevate seadustega ja sunniraha määrata lubab seadus lihtsalt. Selgus, et maksuametnikud seda võimalust väga kergekäeliselt ei kasuta, enne proovitakse maksumaksjaga kontakti saada ja selgitada tekkinud olukorda ning leida koos lahendusi. Neljas ülesanne oli teha ettepanekuid paberkandjal maksudeklaratsioonide esitamisest tuleneva halduskoormuse vähendamiseks Küsitlusest klientide hulgas selgus, et mõned neist vajaksid arvuti kasutamise kursust. Sai selgeks, et inimesed kes arvutit ei kasuta jäävad ilma vajalikust infost. Näiteks MTA korraldab koolitusi, kuhu registreerida saab ainult elektroonselt. Vastustest tuli välja see, et kui neil enam muud võimalust ei ole, siis peab ära õppima. Näiteks võiks tuua äriregistri, kus saab ainult elektroonselt vajalikke toiminguid teha. Kolm klienti olid arvuti kasutajad, aga ei tundnud huvi e-MTA vastu. Tegelikult on nad harjunud ja nad võtavad büroo külastust, kui sotsiaalse suhtlemise viisi. Kõige tulemuslikumaks meetodiks on MTA klienditeenindajate abistav ja informeeriv tegevus, milleks on maksumaksjate järjekindel suunamine kliendiarvutisse, et nad saaksid aru, kui lihtsalt ja kiirelt käib elektroonne deklareerimine. Selle teavitustöö tulemusel väheneb oluliselt nii klienditeenindajate, kui maksumaksjate halduskoormus. Siinkohal on oluline, et oleks ka kliendi poolne huvi, mis on suuresti kinni info puudumises. Maksumaksja peaks julgelt küsima abi. Inimestele on vaja sisendada julgust ja pealehakkamist, kuni nad mõistavad, et e-keskkonnas formaalsustega tegelemine võtab oluliselt vähem aega ning nad saavad rohkem tegeleda oma põhieesmärgiga- ettevõtlusega.

Abstract [en]

The topic of this diploma thesis is “Possibilities of reducing administrative workload resulting from submission of tax returns on paper”. The thesis contains two main chapters. In the first chapter, the author describes the research methods used for the thesis. In the second chapter, the author describes entrepreneurship, taxation, the nature of a taxable person, and the resulting obligation to submit tax returns, the rights of a tax authority, the coercive measures applied, and the practice of filing tax returns. The diploma thesis is laid out on 42 pages, and includes eight figures and six annexes. For writing the thesis the author used the law acts governing this topic, as well as articles, books and information available on the Estonian Tax and Customs Board website. The bibliography list includes 71 sources. The Estonian Tax and Customs Board makes great efforts to reduce the administrative workload of entrepreneurs and private individuals, offering more and more convenient and easy possibilities to complete formalities. Nonetheless, there are enterprises who still complete their tax declaration forms on paper. This theme is topical because although efforts have been made to reduce entrepreneurs’ administrative workload, the submission of tax declarations on paper is more resource-intensive for both entrepreneurs and the Tax and Customs Board. In the diploma thesis the author has used a combination of quantitative and qualitative methods and employed a deductive approach. The objective of the diploma thesis was to identify the possibilities to reduce administrative workload resulting from submission of income tax returns on paper. To achieve the objective, the following tasks were set: • Giving an overview of entrepreneurship; • Describing the practice of filing tax declarations on paper; • Mapping the work of a tax official; • Making proposals to reduce the administrative workload resulting from the submission of tax returns on paper. The objective of the diploma thesis was achieved and the set research tasks were completed. The advantages of using the online environment and the options for reducing the use of paper returns were identified. The use of e-MTA is convenient, quick and easy, and can considerably reduce an entrepreneur’s administrative workload. The filing of tax returns on paper can be reduced by raising taxpayers’ awareness.

Item Type: thesis
Advisor: Ave Nukka
Subjects: Environmental Technology > Laws and Regulations > Environmental Law and Taxes
Divisions: Service Economy Institute > Accounting
Depositing User: Jaana Roosimaa
Date Deposited: 15 Jun 2020 09:49
Last Modified: 15 Jun 2020 09:49
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4809

Actions (login required)

View Item View Item