Kvaliteedipõhimõtete järgimisest koduteenuse osutamisel Valgamaa omavalitsuste näitel

Kängsepp, Karin (2020) Kvaliteedipõhimõtete järgimisest koduteenuse osutamisel Valgamaa omavalitsuste näitel. [thesis] [en] Compliance with quality principles in the provision of home services on the example of Valga County municipalities.

[thumbnail of lõputöö - digidoc] PDF (lõputöö - digidoc) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (870kB)
[thumbnail of digidoc] PDF (digidoc) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (20kB)

Abstract

Lõputöö eesmärk oli välja selgitada kuidas sotsiaalteenuse üldiste kvaliteedipõhimõtete järgimine mõjutab koduteenuse kvaliteedi edendamist Valgamaa omavalitsuste haldusalas. Täiendavalt sooviti välja selgitada heatahtlikkuse mõju koduteenuse edendamisele ja koduteenuse saajate rahulolu teenusega. Uurimusest saab teha järeldused: Valgamaa kolmes omavalitsuse haldusalas järgitakse ainult osaliselt sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud üldisi kvaliteedipõhimõtteid ning viimased ei seo koduteenuse korraldajaid, osutajaid ja saajaid ühtseks koduteenust toetavaks süsteemiks; üldtunnustatud kvaliteedipõhimõtete ära toomine seaduses ei loo koduteenuse korraldamises süsteemset õiguslikku alust kvaliteedipõhimõtete järgimisele, millele toetudes saaks edukalt juurutada ning edasi arendada kvaliteetset koduteenuse osutamist; koduteenuse kvaliteet ei sõltu ainult kvaliteedipõhimõtete järgimisest, vaid ka sellest, kas teenuse saajat on ära kuulatud ning kui heatahtlikkult teenuse osutaja teenuse saajasse suhtub. Uurimistulemustest selgus, et heatahtlikkusel põhiväärtusena on väga oluline mõju koduteenuse edendamisele. Teenuse saajate kõrge rahuolu teenusega on seotud nii heatahtlikkuse kui ka vajaduspõhisuse kvaliteedipõhimõtte järgimisega.

Abstract [en]

The aim of the thesis was to find out how the observance of the general quality principles of social services affects the promotion of the quality of home service in the administrative area of Valga County municipalities. In addition, it was wanted to find out the effect of goodwill on the promotion of home service and the satisfaction of home service recipients with the service. Conclusions can be done from the study: The general quality principles provided in the social welfare act are only partially followed in the three administrative areas of Valga County when organizing the home service. The latter do not bind home service organizers, providers and recipients into a single home support system; The introduction of generally recognized quality principles in law does not create a systematic legal basis for the observance of quality principles in the organization of home services, on the basis of which quality home service provision could be successfully introduced and further developed; The quality of home service does not only depend on the compliance with quality principles but also on how the daily needs of recipient are met, wheter she or he has been heard and how well the service provider treats the recipient. The research results showed that benevolence as a core value has a very important effect on the promotion of home care. The high satisfaction of the service recipients with the service is related to the observance of both the principle of goodwill and the principle of need-based quality.

Item Type: thesis
Advisor: Triin Vahula
Subjects: Working Life > Quality Studies
Divisions: Service Economy Institute > Social Work
Depositing User: Karin Kängsepp
Date Deposited: 08 Jun 2020 08:34
Last Modified: 08 Jun 2020 08:34
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4808

Actions (login required)

View Item View Item