Hair Beauty OÜ äriplaan

Tihane, Age (2020) Hair Beauty OÜ äriplaan. [thesis] [en] The business plan of Hair Beauty OÜ.

[thumbnail of Lõputöö_AgeTihane_KÄJ71-81.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (543kB)

Abstract

Põhjuseid, miks kõik äriideed ei realiseeru ettevõtluses, on erinevaid. Eestis on ettevõtlusega alustamine lihtne ja ka tulevane majanduspoliitika fookus on suunatud sellega tegelemise lihtsustamiseks. On palju ära tehtud, et alustaval ettevõtjal oleks lihtne äri alustada. Selleks, et ettevõte aga püsiks ja oleks edukas, tuleb tegeleda kitsaskohtadega ettevõtte arenemise igas faasis. Väikeettevõtjad suudavad oma paindlikkuse tõttu muutustele kiiresti reageerida ja see aitab ettevõtte edukusele kaasa. Ettevõtlusega seotud teooria näitab alustava ettevõttega seotud plusse ja miinuseid, ka riskiolukorrad on teooria käigus välja toodud. Ettevõtlusega alustamise etappide määratlemine aitab paremini näha esilekerkivaid takistusi, mida saab äriplaani koostamisel vältida. Äriplaani teoreetiline osa määratleb, mida tuleb arvestada äriplaani koostamisel, millist ettevõtlusvormi on mõistlik valida ning milliseid aspekte tuleb analüüsida enne äriplaani alustamist, et vältida tüüpilisi vigu. Loodava ettevõtte äriplaani läbimõtlemisel ja lahti kirjutamisel saab paremini ette näha esilekerkivaid probleeme ja leida kergemini neile sobivaid lahendusi. Äriplaani kirjutamise käigus on võimalik analüüsida, kas ja millistel tingimustel on äri tasuv. Äriplaani eesmärk on testida äriidee usaldusväärsust: kas planeeritavale tootele/teenusele leidub ka piisavalt kliente. Äriplaan aitab välja tuua lühiajalised eesmärgid ja kaugemasse tulevikku ulatuvad prognoosid. Ettevõtja saab selle põhjal otsustada, kas on mõistlik äriidee ellu viia. Ei ole oluline, milline on väljavalitud äriplaani vorm, vaid see, et erinevad osad oleksid omavahel seotud ja moodustaksid ühtse terviku. Lõputöö empiirilise uuringu koostamisele eelnes planeeritava sihtturu klientide hulgas turu-uuringu läbiviimine, mille tulemused näitasid, et uus äriidee on väga oodatud ja turg on selleks valmis. Hair Beauty OÜ äriideeks on luua uus ja modernne salong juuksuriteenuse pakkumiseks Järva valda, Koeru alevikku, et kliendid saaksid kasutada kvaliteetset teenust kodu lähedal. Teenused on nii naistele, meestele kui ka lastele. Ettevõtte omanikule on kõige olulisem personaalne lähenemine, et pakkuda klientidele teenust, mis vastaks nende ootustele. Ettevõttel on üks ainuomanik, kes on ka ettevõtte ainuke töötaja. Ettevõttel on Koeru alevikus konkurent Koeru Iluskeskus OÜ näol olemas. Uus teenusepakkuja tuleb turule konkurendist veidi kõrgemate hindadega (keskmiselt 10%), kuid uue teenuseosutaja konkurentsieelis on uued teenused ning aktiivne turundus. Klientidele ei ole hind kõige määravam, vaid oluliseks peeti asukohta kodu lähedal ja kvaliteetset teenust, see selgus ka turu-uuringu tulemuste analüüsist. Ettevõtte suurimateks riskideks on esmaste klientide puudus, kuid huvi äriidee vastu ja ettevõtte aktiivne turundus aitavad seda riski maandada. Esmasteks finantseeringuteks on planeeritud 5225 eurot, seadmete ja sisustuse ostuks 3500 eurot, varude kuluks 785 eurot ning 750 eurot ruumide remontimiseks. Ettevõtte finantsprognoosidest selgus, et esimesel tegutsemisaastal vajatakse müügitulu 20 901 eurot, et katta kulutused. Selleks on ettevõttel vaja keskmiselt 165 klienti, kes külastaksid teenuseosutajat 6–7 korda aastas. Prognoositavad kasumid näitasid peale baasaasta igaks aastaks kasvu, seega võib öelda, et äriidee on tulus. Finantsprognoosidest lähtuvalt on esimese aasta kasum 9 eurot ja suureneb iga järgnev aasta. Tasuvusarvutused näitavad aastatel 2020-2023 kasvutrendi. Hair Beauty OÜ tasuvuse suhtarvud aastal 2020 olid kõik 0%, kuid aastal 2021 müügikäibe puhasrentaablus 7%, koguvara puhasrentaablus 24% ja omakapitali puhasrentaablus 46%, mis kõik näitavad ettevõtte kasvu. Lõputöö eesmärk sai täidetud ja koostatud on praktiline äriplaan Hair Beauty OÜ-le, et testida äriidee kasumlikkust. Äriplaan annab sisendi ettevõtte loomiseks, sest selgus, et äriidee on teostatav ja tasuv. Äriplaan võimaldab ettevõttel alustada tegevust 2020. aasta jaanuari kuust.

Abstract [en]

The title of this Final Thesis is „The business plan of Hair Beauty OÜ“. The length of the thesis with its appendices is 63 pages, which includes 8 tables, 5 figures, as well as Hair Beauty OÜ’s price list, balance sheet, income statement, and financial forecasts of cash flow for 2020–2023. The thesis is comprised of four chapters, the first two of which explore the theoretical starting points of business planning and preparing the business plan. The third chapter describes the methodology of the chosen study and the fourth chapter presents a practical business plan for a beauty service provider about to launch its business. The purpose of this thesis is to create a business plan for a starting beauty service provider to determine the profitability of the business idea. The following tasks have been set to achieve that purpose: • creating a theoretical framework for creating a business plan; • describing the services and processes of the company; • based on the business plan, performing an environmental scanning and competition analysis, as well as a SWOT analysis; • analysing the market, identifying the interest and expectations of potential customers, and describing the marketing of the company; • making cost price calculations and determining service prices according to customer expectations, expenditure, and competition analysis; • drawing up financial forecasts, analysing risks, and calculating the profitability of the business idea. A deductive strategy was used to conduct the empirical study. A combined method was used to collect the data for creating the business plan. The data from the market research and forecast financial statements was collected before drawing up the business plan using the quantitative method. The market research was carried out via an online environment among the residents of the small town of Koeru. The survey questionnaire was in the form of structured questions for potential clients to assess the need for the business idea and customer expectations to services and prices. 116 people replied to the survey – 103 women and 13 men. According to the survey, the beauty service the residents of Koeru want more of the most is hairdressing (91 respondents). 93 respondents are readily prepared to visit the new service provider. The business environment, market situation, and competitors were studied and analysed qualitatively. The business idea is to provide a hairdressing service in the small town of Koeru in the Järva municipality and to enable the residents of the area to choose a service provider with a suitable location that meets the expectations of the consumer. The company will be established as a private limited company with a capital down payment of 2,500 euros. The owner plans to take a loan to cover other initial expenses. Hairdressing service will be provided to women, men, and children. Hair Beauty OÜ has one direct competitor, OÜ Koeru Ilukeskus, in the small town of Koeru. The prices of the new company are on average 10% higher than its competitor’s prices, but the market analysis showed that the customers are willing to pay a higher price if the service meets their expectations. Compared to the competitor, Hair Beauty OÜ’s list of services also offers keratin treatment for hair and hair tattoos. The business environment analysis revealed that the Estonian economy is currently growing, but that this year, the stabilisation of the economy must be taken into account. The target group includes permanent residents of the Koeru area aged 20+ with low or medium income. Currently, the barrier to entry is the unavailability of suitable premises. Possible premises have been visited and an agreement has been reached with the rural municipality government to settle the repair costs from the rent. The repair costs are estimated at 750 euros and the purchase of furnishing and tools of the trade at 4,475 euros. The needed initial expenditure is 5,225 euros. The results of the survey showed that the business idea is welcomed by the small town of Koeru. The practical business plan proved the profitability of the business idea. According to the financial projection, the profit for the first year will be 9 euros and will increase year-on-year. The profitability calculations show an upward trend for 2020–2023. The profitability rates of Hair Beauty OÜ in 2020 were all 0%, but predicted a return of assets on sales of 7%, a return of assets on overall assets of 24%, and a return of assets on equity of 46% for 2021, which all indicate the growth of the company. The aim of the thesis was to prepare a practical business plan for Hair Beauty OÜ to test the profitability of the business idea. The business plan provides the input for starting the company, because the results showed the feasibility and profitability of the business idea. The business plan of Hair Beauty OÜ enables the private limited company to launch in January 2020.

Item Type: thesis
Advisor: Eva Vahtramäe
Subjects: Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Divisions: Service Economy Institute > Business Administration
Depositing User: Age Tihane
Date Deposited: 31 Jan 2020 09:15
Last Modified: 31 Jan 2020 09:15
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4772

Actions (login required)

View Item View Item