Peipsiäärse valla ettevõtluse areng perioodil 2013-2017

Sirk, Cäthli (2020) Peipsiäärse valla ettevõtluse areng perioodil 2013-2017. [thesis] [en] Business development in Peipsiääre local municipality in 2013-2017.

[thumbnail of Lõputöö Cäthli Sirk.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of Lõputöö Cäthli Sirk.docx] Microsoft Word - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Lõputöö koostamise ajendiks on Eesti ettevõtluse kasvustrateegias, aastateks 2014-2020, välja toodud kitsaskohad, kus üheks ettevõtluse arengut takistavaks teguriks on inimressursi nappus. Inimressursi nappus väljendub linna piirkondades tööspetsiifika iseärasustest ning maapiirkondades üleüldisest töötajate puudusest. (Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014 – 2020, 2013) Väga paljusid ettevõtteid ilmestab vähene ambitsioonikus, mida kinnitab ka alla 10 töötajaga ettevõtete suur ülekaal – 2017. aastal oli see 94% (Majanduslikult aktiivsed ettevõtted töötajate arvu järgi, aasta, 2018). Lõputöö eesmärk on analüüsida Peipsiäärse valla ettevõtluse arengut 2013 - 2017 aastatel ning sellest tulenevalt teha vallale ettepanekud ettevõtluse arendamiseks. Ettevõtluse on mitmekülgne avaldumine, mida saab analüüsida protsessina, ressursina kui ka tegutsemise vormina. Ettevõtlus on muutunud üha olulisemaks majandusliku kasvu ja arengu saavutamiseks. Ettevõtlus on kogum erinevatest käitumisviisidest, mille tulemusena toimub majandusressursside ümberpaigutamine. Pikaajaliseks eesmärgiks on väärtuse loomine läbi ettevõtlusest tulenevate vahendite. (Toma jt, 2014) Peipsiääre vallas on perioodil 2003-2018 elanike arv vähenenud keskmisel 1,5% aastas. Ettevõtete aktiivsus, kus alla 10 töötajaga ettevõtteid on üle 90%, näitab stabiilset joont. Üle 10 töötajaga ettevõtteid on keskmiselt 9. Samas on ka neid ettevõtteid, kellel majanduslik tegevus üldse puudub, mis omakorda viis järelduseni, et ettevõtlusambitsioonikust on vaja tõsta. Ettepanekuks on ettevõtlusteadlikkuse tõstmine läbi mitmete tegevuste. Selleks võib olla erinevate seminaride läbiviimine, koolituste korraldamine, karjääriplaneerimise vestlused või ümberõppe võimaluste tutvustamised, samas ka piirkondlikult nende läbi viimine. Teoreetiliselt kitsaskohtade väljatoomine ettevõtlusmaastikul on oluline samm edasiseks arenguks. Samuti on oluline ettevõtlusmaastikul ettevõtete tagasiside. Lõputöö ankeetküsitluse tagasiside oli väga väike ning korralikke üldistavaid vastuseid ja probleemide olemasolu teada ei saanud. Kuid statistiliste andmete rohkus ja nende analüüs aitas saada ülevaadet Peipsiääre valla ettevõtluse kohta. Nende tulemuste keskmes tehti ettepanekud omavalitusele ettevõtluse arendamiseks ning läbi selle omavalitsuse arenguks.

Abstract [en]

The thesis is based on the shortcomings highlighted in the Estonian Entrepreneurship Growth Strategy 2014-2020, where one of the obstacles to the development of entrepreneurship is the lack of human resources. The scarcity of human resources is reflected in the peculiarities of work specificities in urban areas and the general lack of workers in rural areas. (Estonian Entrepreneurship Growth Strategy 2014 - 2020, 2013) Many companies are characterized by a lack of ambition, which is also confirmed by the large predominance of companies with fewer than 10 employees - in 2017 it was 94% (Economically active enterprises by number of employees, year 2018). The aim of this thesis is to analyze the development of entrepreneurship in the municipality of Lake Peipsi in 2013 - 2017 and to make proposals to the municipality for the development of entrepreneurship. Entrepreneurship is a versatile manifestation that can be analyzed as a process, a resource and as well as a form of action. Entrepreneurship has become increasingly important for economic growth and development. Entrepreneurship is a combination of different behaviors that result in the relocation of economic resources. The long-term goal is to create value through entrepreneurial tools. (Toma jt, 2014) The population of Lake Peipsi has decreased by an average of 1.5% per year during the period 2003-2018. Corporate activity, with over 90% of companies having fewer than 10 employees, shows a steady line. On average, there are 9 companies with more than 10 employees, but there are also companies with no economic activity at all, which leads to the conclusion that business ambition needs to be increased. The proposal is to raise entrepreneurship awareness through a number of activities. This may take place in the form of seminars, training courses, career planning interviews or retraining opportunities, as well as the regional implementation of these activities. Theoretically, highlighting shortcomings in the business landscape is an important step forward for the future development. Another important point is the feedback from companies in the business landscape. Feedback from the thesis questionnaire was very low and with no proper generalizing answers, leaving the causes of the problems unknown. However, the abundance of statistical data and their analysis helped to gain an overview of the entrepreneurship of Peipsiääre rural municipality. At the center of these results were proposals to the municipality for the development of entrepreneurship and through it for the development of the municipality.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Economy and Management
Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Divisions: Service Economy Institute > Business Administration
Depositing User: Cäthli Sirk
Date Deposited: 31 Jan 2020 09:18
Last Modified: 31 Jan 2020 09:18
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4771

Actions (login required)

View Item View Item