Tööandja brändi arendamine aktsiaseltsis Stoneridge Electronics

Lepparu, Kairi (2020) Tööandja brändi arendamine aktsiaseltsis Stoneridge Electronics. [thesis] [en] Developing employer brand in Stoneridge Electronics AS.

[thumbnail of Tööandja brändi arendamine aktsiaseltsis Stoneridge Electronics Kairi Lepparu.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (656kB)

Abstract

Simon Barrow räägib tööandja brändingust juba alates 1990 aastatest, kuid sellegi poolest ei pööra paljud tööandjad sellele suurt rõhku. Tööandja bränding on atraktiivse kuvandi loomine ja arendamine ettevõtte olemasolevatele ning potentsiaalsetele töötajatele. Tööandja bränding on oluline ettevõttes olemasolevate töötajate motiveerimiseks ja hoidmiseks ning potentsiaalsete töötajate meelitamiseks organisatsiooni. Hea tööandja kuvand tagab konkurentsivõimelisuse ning vähendab tööjõu voolavust. Atraktiivse tööandja kuvandit luues tuleb kindlasti kaasata lisaks juhtkonnale töötajad, kelle abil luuakse väärtuspakkumine olemasolevatele ja tulevastele töötajatele. Samas ei tohiks väärtuste paketiga liiale minna, sest võidakse tekitada sundpühendumuse efekt, mille tulemuseks on läbipõlenud töötajad. Kasud tööandja brändist on märkimisväärsed. Suurimaks kasuteguriks on tuntus tööturul ning rohkem kandidaate. Enamasti ei pea atraktiivsed tööandjad suuri kulutusi värbamiskampaaniate näol tegema, sest inimesed avaldavad ka väljaspool värbamiskampaaniaid soovi ettevõttes töötada. Tööandja brändi arendamise protsess koosneb neljast etapist. Nendeks on otsimine, analüüsimine, juurutamine ja mõõdistamine. Esmajoones tuleb alustada sisemise brändi analüüsimisega ning seejärel suunata tähelepanu välisele tööandja kuvandile. See on oluline selleks, et vältida tööjõu voolavust. Nii sisemise kui ka välise brändi arendamisel on erinevad protsessid ning kanalid, mida peaks jälgima. Olenevalt organisatsiooni suurusest ja hetkeolukorrast võib brändi analüüsimine ja arendamine võtta aastaid. Tööandja bränding sisaldab endas nii personalijuhtimist, turundust kui ka kommunikatsiooni, mis nõuab paljude töötajate panust. Uuringu läbiviimise vajadus tulenes suurenenud tööjõu voolavusest ning 2018. aastal läbiviidud töötajate rahulolu-uuringust, millest selgus, et paljud töötajad on kaalunud töösuhte lõpetamist, kui neile tehakse parem pakkumine. Sellest tulenevalt on aktsiaseltsis Stoneridge Electronics tekkinud vajadus tööandja brändi arendamise järele. Lõputöö eesmärk oli välja selgitada tööandja sisemise brändi arendamise võimalused aktsiaseltsis Stoneridge Electronics töötajate töölt lahkumise kavatsuse vähendamiseks. Empiiriline uuring viidi läbi kasutades kvantitatiivset meetodit. Andmeid koguti 46 ankeetküsitlusega ning analüüsiti kasutades kirjeldavat statistikat. Küsimustiku valimiks olid kõik ettevõtte töötajad, kellest lõpliku valimi moodustasid 169 töötajat. Uuringu tulemustest selgus, et kõige kõrgemini hindavad töötajad eesmärgi tegurit ning kõige madalamalt info kvaliteedi tegurit. Samas tuli välja, et staaži kasvades, töötajate rahulolu kahaneb ning tööandja peab leidma viisi, kuidas staažikamaid töötajaid motiveerida. Uuringu tulemusi analüüsides ilmnes, et ametikohtade lõikes on töötajate hinnangud tööandjat iseloomustavatele teguritele erinevad ning seega tuleks läheneda erinevate ametikohtade töötajatele erinevalt, et tagada kõigi töötajate rahulolu ning motivatsioon. Aktsiaseltsi Stoneridge Electronics töötajate soovitusindeks on 1 punkt, mis näitab, et ettevõttes on mittesoovitajaid ja soovitajaid enam vähem võrdselt. Uuringutulemuste põhjal tehtud järeldused ja ettepanekud on edastatud aktsiaseltsi Stoneridge Electronics juhtkonnale tööandja brändi arendamiseks.

Abstract [en]

The topic of final thesis is Developing employer brand in Stoneridge Electronics AS. The thesis consists of three chapters, 56 pages, 40 sources of reference and 22 illustrations. Many companies face constant turnover of employees and lack of suitable people. Developing organization’s employer brand will help to retain employees in the company by providing them the right value proposition. Employer branding is aimed at attracting employees with the necessary knowledge and skills and persuading them to work in an organization to meet the organization's goals. The electronics manufacturing company Stoneridge Electronics AS is part of the American corporation Stoneridge Inc. It is international company that employs more than 300 people in Estonia. The results of a satisfaction survey conducted in 2018 show that many employees are ready to terminate their employment if they get better offer from another company. Also labour turnover is constantly high. It is a sign of unattractive employer brand. Regarding to this the objective of the final thesis is to find ways to develop an employer brand within Stoneridge Electronics to reduce employee’s intention to quit. The following tasks were assigned to achieve the objective of the final thesis: 1. Give an overview of the theoretical standpoints of employer brand development and develop a methodology for conducting empirical research. 2. Mapping and analysing employee ratings of the employer's internal brand at Stoneridge Electronics. 3. Make conclusions and suggestions to company management to develop an employer brand that meets employee expectations to reduce employee intent to leave. The strategy of the empirical study was a mapping study, which was used to evaluate the situations and conditions that exist. The study was conducted and analysed using a quantitative method. Data were collected using a questionnaire which included 5-point Likert scale questions and open questions. As the result, the employer brand of Stoneridge Electronics was mapped by factors evaluated by the employees. This helps the company to develop attractive employer brand that keeps employees in company and attracts people from outside. The strongest evaluated internal brand factor was goals and the weakest information quality. Office and production employees evaluated employer attractiveness differently. Suggestions for developing employer brand: • Create separate value proposition for office and production employees. • Find out where the information is stuck and resolve the problem by talking to employees directly to find out what kind of information they are missing. • Involve employees to employer branding development process.

Item Type: thesis
Advisor: Heve Kirikal
Subjects: Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Divisions: Service Economy Institute > Business Administration
Depositing User: Kairi Lepparu
Date Deposited: 31 Jan 2020 09:24
Last Modified: 31 Jan 2020 09:24
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4765

Actions (login required)

View Item View Item