Äriplaan parukakoja loomiseks

Luuk, Elerin (2020) Äriplaan parukakoja loomiseks. [thesis] [en] Business plan for opening of a wig chamber.

[thumbnail of Lõputöö Elerin Luuk 13.01 PDF.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 14 January 2030.

Download (702kB)

Abstract

Lõputöös täideti kõik ülessanded. Esimeses osas on ülevaade äri planeerimisest. Idee elluviimist toetavad hästi läbimõeldud tegevused ja hoolikalt analüüsitud eesmärgid. Ettevõtja oma mõtteid paberile kirjutades, loob esmase ettekujutuse ja reaalsuse plaanitavast äriideest. Tuleb seada omale kindel siht mille poole pürgida ning eesmärk, kuhu oma ettevõttega jõuda. Lihtsam on kaotada raha paberil, kui reaalsuses. Tutvustatakse äriplaani vajalikkust, koostades äriplaani saab läbi mängida erinevad stsenaariumid, mille peale ettevõtja enne kirjutamist ei oska tulla. Juhtidel oleks olemas kindel tegevuskava millest lähtuda. Äriplaani tuleb analüüsida, välja arvutada tulud, kulud ja vaadata plaani tervikuna. Tuuakse välja millest äriplaan koosneb. Äriplaani koostamisel tuleb jälgida, et kirjutatakse lühikeste lausetega, tehnilist keelt vältides. Tekst peab olema selge, loogiline ja napisõnaline. Et mitte koostajast ebakindlat muljet jätta. Äriplaanid erinevad üksteisest nii ülesehituse kui ka sisu poolest. Äriplaani kirjutades tuleb rõhuda ettevõtte eripärale. Tähelepanu juhtida positiivsetele ja negatiivsetele külgedele. Kui äriplaan ise on Teie äri visiitkaart, siis äriplaani kokkuvõtet võiks nimetada Teie visiitkaardi kujunduseks. Teises osas on välja toodud lõputöö empiirilise uuringu metoodika. Töös kasutatakse kombineeritud uuringumetoodikat. Kvantitatiivse meetodi puhul koostati turu-uuringu jaoks küsitlusankeet mis viidi läbi Surveer keskkonnas. Tegemist on suunatud valimiga, küsitluses osalevad inimesed, kes on puutunud kokku onkoloogilise haiguse või alopeetsiaga. Lisaks vaadeldi konkurentide hindamiseks avalikku informatsiooni, mis pärineb konkurentide kodulehtedelt ja majandusaasta aruannetest. Kolmandas osas on koostatud praktiline äriplaan Parukakoda OÜ loomiseks. Äriidee on rajada parukakoda, kust abivajajad saavad osta vastavalt nende mõõtude ja soovide järgi kaasaegse tehnoloogia abil valmistatud käsitööparuka nii igapäevaseks kandmiseks kui ka välimuse ajutiseks muutmiseks. Töö autoril on soov rajada parukakoda Kesk-Eestisse, et selle abil teha inimestele suuremat teavitustööd, ning parandada abivahendite kättesaadavust Eestis. Parukakoda OÜ lühiajalised eesmärgid on luua, ettevõte kes valmistab kliendile tema mõõtude järgi käsitööparuka, konsultatsioonide läbiviimine haiglates, koostööpartneritega kokkulepete sõlmimine ja kasumi tekkimine 2020.aasta lõpuks. Parukakoda OÜ visioon on olla 2023.aastaks edukas ja tuntud parukasalong Eestis. Parukakoda OÜ missioon on on taastada klientide enesekindlus raske tervisemurega hakkama saamisel kasutades selleks kaasaegse tehnoloogia abil valmistatud käsitööparukaid igapäevaseks kandmiseks kui ka välimuse ajutiseks muutmiseks. Olla vastutustundlik tööandja ja usaldusväärne koostööpartner. Praktilise äriplaani koostamisel viidi läbi turu-uuring inimeste seas kes on kokku puutunud kas onkoloogilise haiguse või alopeetsiaga. Selle käigus selgus, et inimesed tunnevad puudust parukakojast ja nad oleksid valmis soetama käsitööparukaid. Parukakoda OÜ peamisteks konkurentideks on Casabella OÜ ja Parukapood. Finantsprognoosidest selgus, et kui maksed laekuvad planeeritult nii sissetulekud kui väljaminekud, siis ettevõte on kasumlik. Lõputöö eesmärk on täidetud. Uuritud on erinevaid teoreetilisi punkte äri planeerimisest ja äriplaani koostamisest ning vajadusest. Lõputöö käigus koostati praktiline äriplaan alustava ettevõtte Parukakoda OÜ loomiseks. Äriplaan on koostatud selleks, et alustada ettevõttega 2020.aasta veebruaris.

Abstract [en]

The title of the thesis: Business plan to create a Wig chamber. The thesis contains of 50 pages, including 18 illustrations and 44 references in total. The motive for preparing this thesis is the shortage of handicraft wig suppliers on the market. Situation is problematic when the person who needs the wig has no alternatives and no choice, the time of completion of the wig or delivery time is long and the customer is therefore in a poor situation. The purpose of this thesis is to put together a practical business plan for creating a Wig chamber to assess the necessity and profitability of a business idea. For that a market survey was carried out. Through this, an interview was conducted among people who had been exposed to oncological disease or alopecia. The study reveals the need for a Wig chamber, which would give people back their appearance and confidence. In order to accomplish this objective, the following research tasks have been set: 1. undertake a market analysis based on a theoretical framework; 2. describe the general information, mission, vision and objectives of the company; 3. prepare SWOT analysis; 4. analyze the profitability of the business idea based on the financial forecast. In this thesis, a combined research methodology is used, in which data were collected through interviews. In addition, public information from competitors' websites and annual reports were examined to assess competition. An anonymous questionnaire survey was conducted in the Surveer environment, the questions are multiple choice or with additional blank spaces for written answer. The data can be used to make summaries, graphs, statistics to help analyze the results. The purpose of the final work has been accomplished and various theoretical points have been explored, both in the planning of the business and the necessity of having a business plan. In this thesis the practical business plan for the foundation of a start-up company, Parukakoda OÜ, was created. Thus, the goal of the business plan has been accomplished and author plans to set up a company to create the Wig chamber.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Divisions: Service Economy Institute > Business Administration
Depositing User: Elerin Luuk
Date Deposited: 31 Jan 2020 09:09
Last Modified: 31 Jan 2020 09:09
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4753

Actions (login required)

View Item View Item