Paindliku töökorralduse rakendamine kontoritöötajatele Kaubamaja Aktsiaseltsis

Salujärv, Sigrid (2020) Paindliku töökorralduse rakendamine kontoritöötajatele Kaubamaja Aktsiaseltsis. [thesis] [en] Implementation of flexible work arrangement for office employees in Kaubamaja PLC.

[thumbnail of Paindliku töökorralduse rakendamine kontoritöötajatele Kaubamaja Aktsiaseltsis - Sigrid Salujärv.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (588kB)
[thumbnail of autori ja juhendaja digiallkirjaga deklaratsioon] Other (autori ja juhendaja digiallkirjaga deklaratsioon) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (26kB)

Abstract

Lähtudes sellest, et maailm on pidevas arengus on ka töötajate vajadused ning arusaam paindlikkust töökorralduses üha enam muutunud. Töötajad on hakanud mõistma, et neil on rohkem võimalusi küsida endale sobivat tööaega või tööasukohta. Pealegi toimub täna suurem osa kontoritöötajate igapäeva tööst telekommunikatsioonikanalite vahendusel, piisab ainult interneti ühendusest ja valikest arvutiprogrammides ning töö saab tehtud sõltumata asukohast. Paindlikke töövorme rakendatakse töötajatele erinevatel põhjustel, eeskätt lähtuvalt töö iseloomust või vanemlikest kohustustest. Laiemalt vaadeldes on võimalik juhtidel läbi paindliku töökorralduse hoida ettevõttes häid töötajaid, mille abil säilib asutuse maine ja on võimalik seeläbi tööjõu kasutamist paremini planeerida. Takistavateks teguriteks paindliku töökorralduse rakendamisel on töö iseloom või seadusandluse jäikus. Lõputöö teoreetilise osa koostamisel võeti aluseks erinevate teoreetikute määratlusi ja seadusandlust paindlikkest töövormidest. Läbi selle selgus, et paindlik töökorraldus on aastate jooksul kõvasti arenenud ja 25.mail 2017.aastal allkirjastati Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Tööandjate Keskliidu poolt „Kaugtöö kokkuleppe“. Täna on töötajate jaoks hästi oluline aja– ja asukohapaindlikkus ja sellest tulenvalt on ka eelistatuim töövorm kaugtöö. Esimese empiirilise ülesandena selgitati personalidirektori kaudu ettevõttes kasutatavaid paindlikke töövorme ning nende mõjust. Teise empiirilise ülesandena esitas autor ankeetküsitluse Connect.ee keskkonnas kontoritöötajatele, mis puudutas aja– ja asukohapaindlikkust ning hinnanguid nende paindlikke töövormide rakendamisest. Lisaks andis töö autor töötajatele võimaluse avaldada oma arvamust ning teha ettepanekuid töökorralduse muutmiseks. Tulemuste esitamisel ning analüüsimisel oli eesmärgiks leida parimaid viise paindliku töökorralduse edasiarendamiseks. Autori läbiviidud uuringu tulemustest selgus, et aja– ja asukohapaindlikkust rakendamine kontoritöötajatele tulenes pigem juhtide otsusest. Organisatsioonis pole seni kasutust leidnud renditöö ja vähesel määral on kasutusel lepinguline ja funktsionaalne paindlikkus. Paindlikke töövorme rakendatakse erinevatel põhjustel, eeskätt lähtuvalt töö iseloomust või vanemlikest kohustustest. Kuid põhjustena toodi välja ka õpingud, koolitused, isiklik elukorraldus, treeningud või tervis. Kontoritöötajad leidsid, et olenemata sellest, kas neil on õigus teha otsuseid oma paindlikku töökorralduse suhtes, on nad tegelikult organisatsioonis töötamisega rahul. Vastajad, kellel tööülesandeid on võimalik täita elektrooniliste vahendite abil, leiavad et nemad võiksid kasutada kaugtöövormi. Tänu kaugtööle on muutunud töötajad iseseisvamaks. Lisaks oskavad nad oma aega paremini planeerida ja säästa. Empiirilises uuringus osalejad tõid välja, et aja- ja asukohapaindlikkuse abil on nende stressi tase langenud. Olulisena tuli välja ka see, et töökorraldus vastajate praegusel ametikohal sobis hästi töötajate isikliku elu korraldusega. Lõputöö eesmärk täideti ja selgitati välja Kaubamaja AS paindliku töökorralduse rakendamise meetmeid ning nende arendamise võimalusi. Rakendusliku tööna on tehtud järeldusi ja antud soovitusi sihtgrupi lõikes ettevõtte personalidirektorile, et muuta kontoritöötajate töökorraldust tulevikus senisest paindlikumaks. Empiiriline uuring koos lõpptulemustega edastatakse 2020.veebruaris Kaubamaja AS ettevõtte personalidirektorile võrdlemaks seda varasemalt esitatud vaheuuringu tulemustega, et leida sobivam lahendus kõigile osapooltele.

Abstract [en]

This Final Thesis has been written to the subject of Implementation of flexible work arrangement for office employees in Kaubamaja PLC. The work contains 62 pages, is illustrated with 9 charts and includes two appendixes. This topic is actual as there are not many companies in Estonia where flexibility is systematically applied. Flexible working arrangements are used on a case-by-case basis and as a response to employees' wishes rather than a preventive strategy. As there are different expectations to job market and work content compared to last century, today`s employer needs to offer the next generation more than a salary. In addition to salary is important organization motivation package, corporate image and flexibility. The aim of the Final Thesis is to find out the measures of implementing the flexible working arrangements in Kaubamaja PLC and the possibilities for their development in order to make recommendations to the company to assure that office employees can work more flexibly, also introducing new flexible forms of work. In order to achieve the goal, author set following empirical research tasks: • give an overview and find out of the theoretical treatment of flexible forms of work and application. • identify the flexible work forms of Kaubamaja PLC and their application for office employees. • analyze the evaluations given to Kaubamaja PLC flexible work organization in order to find out ways to make work in organization more flexible. • draw conclusions and present ways to make work in organization Kaubamaja PLC even more flexible. The survey was carried out using the quantitative method. Data was collected from the Human Resources Director and office workers. Questions were submitted as an online survey, using Connect.ee portal. The questionnaire consisted of 14 questions and 36 employees provided the answers, most of the respondents, 32 people were women and the remaining 4 were men. The questions were carried out between 3th June to 7th June 2019. The results of the empirical study carried out showed that office workers are most often engaged in teleworking and time flexibility. The results showed that the majority of the respondents were female. Employees from the department of trade and sales, finance and accounting and the service department were the most likely to participate in survey. This shows that employees in these positions are most interested in making their work organization as flexible as possible. The reasons for deciding on their working time were due to the parental courts and the nature of the work of the office staff. Other reasons are: studies, personal life management, training or health related. Office workers also pointed out that they would prefer teleworking because of their lifestyle. In addition, some positions are capable of teleworking, depending on the nature of their work and respondents therefore feel that they should not be in the office on a daily basis. At same time it was important to implement teleworking for those respondents and mainly for women whose workplace was too far away from their place of residence. Some workers preferred teleworking for their health and in rare cases the reason was related to employee training. The goal of the thesis was achieved and a survey conducted among the Human Resources Director and office workers. Conclusion and suggestions have been made for to the Personnel Director of Kaubamaja PLC to make the work organization of office workers more flexible. The main recommendations for office workers are that the employer could try to change the organization of work through several different forms of work and give the employee the opportunity to do the work at any time and places they like. In order to achieve an effective result through flexible work organization the manager must be aware of the importance of different forms of work, the dangers and when to apply them to employees. It´s necessary to conduct survey on the personal qualities of employees to find out their readiness to telecommute. Also its important to provide employees with training of flexible forms of work, so that the parties can jointly understand what positive or negative aspects may arise. Moreover performance is important to both parties. Management wants to increase profits, reduce absenteeism and make employees feel more at ease in their job decisions, which increases job satisfaction and makes work more efficient.

Item Type: thesis
Advisor: Riina Vään
Subjects: Working Life > Labor Law and Occupational Health and Safety
Other
Economy and Management > Strategic Management
Divisions: Service Economy Institute > Business Administration
Depositing User: Sigrid Salujärv
Date Deposited: 31 Jan 2020 08:59
Last Modified: 31 Jan 2020 08:59
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4749

Actions (login required)

View Item View Item