Ettevõtjate teadlikkus rahapesust

Laak, Ly (2020) Ettevõtjate teadlikkus rahapesust. [thesis] [en] Entrepreneurs’ Awareness of Money Laundering.

[thumbnail of Ettevõtjate-teadlikkus-rahapesust-Laak.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 1 January 2040.

Download (597kB)

Abstract

Rahapesu aitab kaasa varimajandusele, ebaausale konkurentsile, mõjutades sularahanõudlust, põhjustada intressi ja vahetuskursi muutlikkust ning soodustada inflatsiooni. Rahapesu toob kaasa riigi maineriski, mis mõjutab kõiki selles riigis tegutsevaid ettevõtteid. Eesti on väike ning avatud majandusega riik, seepärast on riigi rahandussüsteem rahapesu riskidest kergemini haavatav kui suurriikidel. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevalt on oluline hoida ettevõtluskeskkonda usaldusväärsena ja läbipaistvana ning samaaegselt tegeleda rahapesu tõkestamisega Lõputöö on aktuaalsus on seotud nõuetest ettevõtjatele, mis tulenevad rahapesu ja terrorimis rahastamise tõkestamise seadusest hoolsusmeeetmete rakendamistest, ettevõtte riskihinnangu koostamisest, sätestada põhimõtete ”tunne oma klienti”, kus nemad peaksid oskama tuvastada riske ja ohte oma majandustegevuses. Lõputöö eesmärk oli hinnata ettevõtjate teadlikkust rahapesu tõkestamise võimalustest. Uuringu läbi viimisel kasutati andmekogumismeetodit, milleks oli ankeetküsitlus ning dokumentide analüüsi. Eesmärgi saavutamiseks seati uurimisülesanded, mis töö käigus sai lahendatud. Analüüsimisel kasutati vastajate protsentuaalset grupeerimist küsimuste kaupa. Lõputöö esimeses peatükis käsitleti rahapesu olemust ja kujunemist. Seaduste muudatusi vastavalt avastud kuritegudele ning Eesti ajaloos ilmenend rahapesuskeemid. Teises peatükis analüüsiti ettevõtjate teadlikkust rahapesu tõkestamisel järgides RahaPTS kohustusi ja nõudeid ning ankeetküsitluste vastuseid kui ka dokumente. Analüüsi tulemus ettevõtjate teadlikkus rahapesu tõkestamisest on madal. Teoorias ollakse teadlikud rahapesu olemusest, praktilised teadmised on puudulikud. Aktuaalsus veel püsib, kui kaua, seda ei tea. Oma väikest riiki kaitsta, selleks on rohkem teadlikke ettevõtjaid majandusruumi. Sellest tulenevalt on koolituste puudus rahapesu tõkestamise alal, millega tõsta enam ettevõtjate seas rahapesu tõkestamise teadlikkust. Usaldusväärsema ettevõtluskeskkonna loomisel tuleb rohkem luua koolitusi ja sellega seoses kasvatades ettevõtjate teadlikkust rahapesu tõkestamisel ning omakorda koostööd erasektorite ja uurimisasutuste vahel.

Abstract [en]

Money laundering contributes to the black economy with unfair competition by influencing the demand for cash, causing volatility in interest and exchange rates and promoting inflation. Money laundering carries with it a negative reputation risk to the country and affects all companies operating in it. Estonia is a small country with an open economy, which is why the public finance system is more vulnerable to money laundering incidence than larger countries. Pursuing the Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act, it is important to maintain a trustworthy and transparent business environment while at the same time setting up principals that prevent money laundering. The topic of the thesis is related to the requirements set up for entrepreneurs arising from the Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act, due diligence, corporate risk assessment, and the principles of "know your customer", where entrepreneurs should be able to identify risks and threats in their business themselves. The purpose of this thesis was to assess the awareness of entrepreneurs about the possibilities of money laundering prevention, their knowledge, weaknesses and the information they need. The survey was conducted among entrepreneurs operating in Raplamaa, registered on January 01, 2010. - December 31, 2018. The questionnaire was sent to 300 companies, to which 90 responded. In order to create a more trustworthy business environment, more attention must be paid to raising awareness among entrepreneurs on combating money laundering as well as cooperating with Estonian research institutions.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõukas
Subjects: Economy and Management > Economic Analysis
Divisions: Service Economy Institute > Business Administration
Depositing User: Ly Laak
Date Deposited: 31 Jan 2020 08:24
Last Modified: 31 Jan 2020 08:24
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4742

Actions (login required)

View Item View Item