Turundusplaan ettevõttele OÜ La Caramella

Pogosjan, Elizabeth (2020) Turundusplaan ettevõttele OÜ La Caramella. [thesis] [en] Marketing Plan for OÜ La Caramella.

[thumbnail of Lõputöö_E_Pogosjan_2020.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (634kB)

Abstract

Turunduse planeerimine hõlmab endas eesmärkide seadmist ja peamiste ülesannete planeerimist eesmärkide saavutamiseks. Turunduse planeerimise kõige tähtsamaks väljundiks on turundusplaan. Plaanil ei ole kindlat struktuuri, vaid lähtutakse ettevõtte iseärasustest. Turundusplaan koostatakse lühikeseks perioodiks (maksimum kolm aastat) ning seda täiendatakse ja selle toimivust kontrollitakse jooksvalt. Turundusplaan on suunatud eelkõige ettevõtte töötajatele. Tänu sellele saab turundusjuht anda edasi oma mõtteid ning muuta need kõigile töötajatele arusaadavaks. Turundusplaan paneb paika sihid ning nendeni jõudmise teed. Lõputöö käigus koostati turundusplaan aastaks 2020 ettevõttele OÜ La Caramella. Selle raames viidi läbi turuolukorra analüüs, kliendiuuring ja intervjuu ettevõtte omanikuga. Kliendiuuringust saadi olulist teavet potentsiaalsete klientide ja nende eelistuste kohta. Uuringus osales 253 vastajat, kellest suurem osa olid vanusevahemikus 20-29 aastat. Uuring andis kinnitust, et iluteenuste kasutamine on jätkuvalt populaarne ning iluteenuseid kasutatakse kord kuus või sagedamini. Peamiselt huvitavad kliente küüntehooldused ning juuksuriteenused. Lisaks sellele saadi uuringust teada, et ilusalongi valimisel on klientide jaoks oluline teenuse hind ja kvaliteet, kvalifitseeritud personali olemasolu ning nõuetekohase hügieeni hoidmine. Kliendiuuringu tulemusi saab ettevõte kasutada nii turundussõnumite koostamisel kui ka teiste juhtimisotsuste vastu võtmisel. Kliendiuuring, mikro ja- makrokeskkonna analüüs ning intervjuu olid aluseks turundusstrateegia valimisel ja turundusmeetmestiku välja töötamisel. Ettevõtte turundusstrateegia on turu laiendamise strateegia ehk olemasolevat teenust soovitakse pakkuda uutele kliendisegmentidele. Selle õnnestumiseks kasutatakse efektiivsemalt sotsiaalmeedia kanaleid ning soovitakse suurendada üldist tuntust. Turundusmeetmestiku loomisel oli aluseks 7-P kontseptsioon ehk kasutatakse teenuste, müügikanalite, müügitoetuse, hinnakujunduse, protsesside, personali ja füüsilise tõenduse meetmeid. Teenuste valikusse lisatakse ilupaketid, mis annavad kliendile võimaluse saada teenuseid soodsama hinnaga. Tänu sellele loodetakse meelitada nii uusi kui ka püsikliente tarbima rohkem kui ühte teenust OÜ La Caramella salongis. Hinnakujundusel lähtutakse põhimõttest, et konkurentidest kvaliteetsemat teenust pakutakse turuhinnast veidi kõrgema hinnaga. Lisaks hakatakse rakendama püsikliendiprogrammi, mis annab püsikliendile võimaluse kasutada erinevaid soodustusi ning pakkumisi. Peamiste müügikanalitena kasutatakse broneerimissüsteemi, Facebooki, Instagrami, OÜ La Caramella salongi ja Ilu Messi. Müügitoetuseks osaletakse Ilu Messil, mis toob kokku teenuste/toodete pakkujad ning lõpptarbijad. Mess annab ettevõttele võimaluse suhelda klientidega vahetult. Lisaks sellele hakatakse kaks korda aastas korraldama kõikidele kliendigruppidele suunatud kliendiõhtuid ühtse tunde loomiseks, klientidega suhtlemiseks ning nende koolitamiseks. Turundusmeetmestikule põhinedes koostati tegevuskava ja eelarve aastaks 2020. Tegevuskavas esitati planeeritavad turundustegevused ning vastutajad kuude kaupa. Olulisemad turundustegevused on kliendiõhtu korraldamine ja Ilu Messil osalemine. Mõlemad üritused annavad võimaluse suhelda kõikide kliendigruppidega, suurendada ühtekuuluvuse tunnet ning reklaamida ilusalongi ja selle teenuseid. Turunduseelarves esitati planeeritavad kulud ning seda täiendatakse jooksvalt tegelike kuludega. Planeeritud turunduskulud aastaks 2020 on 40 062€, millest kõige suurema osa moodustavad turundusega tegelevate töötajate palgad. Lõputöö ülesanded ja eesmärk said täidetud. Ettevõttele OÜ La Caramella koostati turundusplaan, mille käigus valiti sobiv turundusstrateegia, määratleti meetmed ning koostati tegevuskava ja eelarve. Turundusplaan on OÜ La Caramella jaoks rakendusliku väärtusega ning selle järgi hakatakse tegutsema jaanuarist 2020. Loodud turundusplaan on aluseks ettevõtte kõikide töötajate, kuid peamiselt turundusjuhi ning administraatori tööülesannete planeerimisel. Plaani toimivust kontrollib turundusjuht, kelle ülesandeks jääb ka jooksvate korrektuuride tegemine ja plaani täiendamine.

Abstract [en]

The subject of this Final Thesis is the Marketing Plan for OÜ La Caramella. The volume of this work is 45 pages, which includes six tables and four figures. In addition there is a list of references and three annexes. A total 50 sources have been used in the work, four of which are in a foreign language. Marketing plan explains company goals, market situation, marketing strategies and marketing budget. Thorough micro and macro environment research is the basis for writing a marketing plan. It gives a good information to develop marketing methods and to make other business decisions. Because of that marketing plan is good for start-up companies and also for long-term companies. Making a marketing plan is topical for OÜ La Caramella because the company has recently expanded and is looking for opportunities to increase salons customer base. The objective of the Final Thesis was to compile a marketing plan for beauty salon OÜ La Caramella and find new ways to increase salons customer base. The following tasks were set in order to achieve the objective: • create a theoretical frame of the nature and compilation of marketing plan and introduce empirical research methodology; • formulate OÜ La Caramella marketing goals; • analyze micro and macro environment, compile SWOT-analysis and conduct market survey; • choose suitable marketing strategy and develop methods which will perform marketing goals; • compile marketing activity plan and budget for 2020. The research object is compositable marketing plan for OÜ La Caramella. Client research, interview with owner, observation in the salon and databases were used to collect data. A combined strategy was applied to carry out the empirical research, which means that a market research questionnaire was analyzed quantitatively, whereas the business environment, interview, observation and collected data were analyzed qualitatively. A deductive approach was used to analyze the results. The objective of the Final Thesis was achieved. The marketing plan for OÜ La Caramella was compiled and the company will start using it from January 2020.

Item Type: thesis
Advisor: Reet Niilus
Subjects: Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Divisions: Service Economy Institute > Business Administration
Depositing User: Elizabeth Pogosjan
Date Deposited: 31 Jan 2020 08:08
Last Modified: 31 Jan 2020 08:08
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4735

Actions (login required)

View Item View Item