B2B turundus ja -tööriistade kasutamine internetiseeruvas ärikeskkonnas

Põldre, Marja-Liisa (2020) B2B turundus ja -tööriistade kasutamine internetiseeruvas ärikeskkonnas. [thesis] [en] B2B Marketing and Use of Tools in the Interneting Business Environment.

[thumbnail of lõputöö 2020.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (679kB)
[thumbnail of lõputöö 2020.docx] Microsoft Word - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (470kB)
[thumbnail of lõputöö 2020.docx] Microsoft Word - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (470kB)
[thumbnail of lõputöö 2020.docx] Microsoft Word - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (470kB)

Abstract

Lõputöö uurimusobjektiks oli B2B turundus ja kasutatavad tööriistad internetiseeruvas ärikeskkonnas. Lõputöö koosneb neljast peatükist, millest esimeses loodi teoreetiline raamistik B2B turunduse olemusele. Kuna termin tööstuslik turundus ei sisaldanud endas turundust teenindusorganisatsioonide vahel, kes ei tegele peamiselt tootmistegevusega, siis tekkis uus mõiste B2B turundus, mille turunduse põhimõtted sobivad ükskõik millisele organisatsioonile nii era- kui avalikus sektoris. B2B turunduses internetiseeruvas keskkonnas on suund suhte hoidmisele ja ostuprotsess on mitme astmeline. Samuti on ostuprotsess pikem ning otsustajaid võib olla palju. B2B turundus on internetiajastul isegi alustavale ettevõtjale väga oluline, kuna eelarve vajadus on väiksem. Äriklientide jaoks on kõige olulisemad teemad vastutuse võtmine kogu väärtusahela eest ja valdkonna ekspertiis. Teoreetilises osas analüüsiti B2B turundust internetiseeruvas keskkonnas ja leiti, et internetiseeruva turunduse tulemusena on turundus muutunud tõhusamaks. Kuna aina enam tarbijaid on võrgus, on võimalik viivitamatult klientideni jõuda. Internetiseeruvat turunduskeskkonda ei ole võimalik enam ignoreerida, kuna arenemas on järjest uusi digitaalturunduse suundumusi. B2B turundusvõimaluseks internetiseeruvas keskkonnas on sisuturundus ja sisuturunduse populaarsus on kasvutrendis. Üha enam ettevõtteid panustab oma turunduses just sisuturundusele, kuna nii jõuab kiiremini soovitud eesmärkide täitmiseni. Interneti ajastul on oluline oma B2B turunduses ka mõelda sellele, kuidas on kasutajakogemus mobiiliseadmes. Eesmärke saavutatakse läbi sisuturunduse luues asutuse turul, luues usaldust oma ostjaga, suurendades ostjate kaasatust ettevõttega, genereerides bränditeadlikkust ning kogudes uusi müügivõimalusi. Empiirilises osas viidi läbi uuring 2019 aastal ettevõtete B2B turundajate seas kvantitatiivsel meetodil. Selle ülesandeks oli uurida tööülesannete muutust ja võimalusi juhtidel B2B turundajate toetamisel. Autor kontrollis teoreetilisi seisukohta ja saavutas eesmärgi läbi viies uuringi interneti küsitluse vormis struktureeritud küsimustega. Võib öelda, et võrreldes nelja erinevat B2B turundaja tööülesande muutumist ajas, siis aastal 2019 tegeldi keskmiselt enam kui eelmisel kolmel aastal kõigi uuritud nelja tööülesandega. Kõige suurem kasv mahult oli turundusprotsesside automatiseerimisel. Juhtide teadlikkus B2B turundajate tööülesannete muutusest on suur, kuid toetus koolituste pakkumise osas väikene. Mis kinnitab Kingi teooriat, et B2B turundajad teevad tööd, mida nad varem teinud ei ole ning see on kasvutrendis. Empiirilises uuringus selgus, et B2B turundajate jaoks on olulisimal kohal sisuturundus, sellele järgneb tööriist Google AdWords, LinkedIn ning Facebook. B2B turundajad mainisid ka endi jaoks olulist tööriista, milleks on uudiskiri, kuna Google AdWords ei võimalda neil sihtida äriklienti. Tulemus kinnitab Rooke-i teooriat, et 2019. aastal on väga oluline sisuturundus, kuna äriklient otsib otsuste kohta teavet sama palju kui eratarbijad ning mõnikord isegi rohkem. B2B turunduses on enamik ettevõtteid võtnud kasutusele vähemalt ühe uue tööriista, et efektiivsemalt turundada internetiseeruvas keskkonnas, kuid B2B turundajate koolitamine selles osas on langenud B2B turundajate endi õlule. Kuigi peaaegu kõik vastanutest leidsid, et internetiseeruvas keskkonnas on turundamine muutunud tõhusamaks, siis kahjuks oli palju neid, kes endi oskuseid ei pidanud piisavalt heaks, et sellest võimalusest maksimumi võtta. Lõputöö eesmärk sai täidetud, läbi viidud uuring selgitas välja B2B turunduse- ja kaasnevate tööriistade kasutamises internetiseeruvas keskkonnas. Tehti järeldusi ja tehti ettepanekuid B2B turundustegevuse ja -tööriistade paremaks kasutamiseks internetiseeruvas ärikeskkonnas.

Abstract [en]

The following final thesis „B2B marketing channels and marketing tools in the Internet Age”. The aim of this thesis is to find out how B2B marketing channels and accompanying tools are changing in the online environment. Work is necessary to make suggestions for better use of B2B marketing tools in the Internet Age to get the best marketing results. The tasks of the research work are: 1) to provide a theoretical framework for B2B marketing in an online business environment; 2) identify B2B marketing tools and the volume of change; 3) find out the situation of B2B marketers and the changes in their marketing tools in Estonian companies; 4) draw conclusions and make recommendations based on the results of the thesis to market better for business clients in the Internet Age. An anonymous questionnaire survey was published in Facebook group called: Marketing Group and in the Social Media Marketing Group. The e-poll was created in the Google Forms online environment and the link was posted. The survey was conducted between 19.11.2019 and 26.11.2019. A total of 51 B2B marketers from different Estonian companies responded. The empirical study was carried out using a quantitative method. Data was collected from B2B marketers of Estonian companies via e-survey. The goal was to gather as much data as possible and draw conclusions and suggestions to support B2B marketers and business owners. It can be said that in 2019, in B2B marketing, most companies have introduced at least one new marketing tool to market more effectively in an online environment, but training B2B marketers in this regard has fallen to the B2B marketers themselves. While almost all of the respondents found that marketing has become more effective in the online environment, there were unfortunately many who did not consider their skills sufficient to make the most of this opportunity.

Item Type: thesis
Advisor: Eva Vahtramäe
Subjects: Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Divisions: Service Economy Institute > Business Administration
Depositing User: Marja-Liisa Põldre
Date Deposited: 31 Jan 2020 08:04
Last Modified: 31 Jan 2020 08:04
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4730

Actions (login required)

View Item View Item