Pärnu linna A.H.Tammsaare pst rekonstrueerimise tee-ehituskorralduse projekt

Hollas, Martin (2019) Pärnu linna A.H.Tammsaare pst rekonstrueerimise tee-ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Road Construction Project for Reconstruction of A.H.Tammsaare Alley In Pärnu.

[thumbnail of Lõputöö_Martin_Hollas_2019.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of RETSENSIOON.pdf] PDF - Other
Restricted to repository personnel only

Download (64kB)

Abstract

Antud lõputöö hõlmas endas Pärnu linnas, Rannarajoonis asuva A.H.Tammsaare rekonstrueerimise tee-ehituskorraldusliku projekti koostamist. Lõputöö : “Pärnu linna A. H. Tammsaare pst rekonstrueerimise tee-ehituskorralduse projekt” eesmärk oli välja arvutada kõige otstarbekam ja mõistlikum tööaeg ning ressurss antud projekti elluviimisel. Lõputöö koostamise aluseks oli Pärnu linnavalitsuse poolt tellitud ja Landverk OÜ koostatud tee-ehitusliku osa põhiprojekt, Empower OÜ poolt koostatud tänavavalgustuse ning sidekanalisatsiooni ümbertõstmise põhiprojektid. Lõputöö koosnes seitsmest alapeatükist. Esimeses osas tõi autor välja objekti hetkeolukorra, mida illustreeris pildimaterjaliga. Teises osas projekteeritud teedeehitusliku lahenduse, kolmandas tänavavalgustuse- ning neljandas sidekanalisatsiooni ümbertõstmise lahenduse. Viies peatükk hõlmas endas teetööde tehnilist kirjeldust, kuues töödeks vajamineva ressursi leidmist ning seitsmendas osas arvutas autor välja töödeks vajamineva aja, mis sai aluseks kalendergraafikule. Tööde teostamiseks kuluv aeg on kogu lõputöö vältel arvutatud täispäevadeks, mis antud objekti keerukust arvestades oli kõige mõistlikum lahendus. Käesolev lõputöö saab olema hankedokumendi koostamise aluseks. Autor sai selge ülevaade kaua ehitustööd antud projekti raames kestavad. Läbi sai töötatud erinevad tööetapid ning nendega kaasneda võivad probleemid. Töödeks kuluv aeg on igati mõistlik, mis ei tohiks üleliigselt häirida kohalikke elanikke ega ka suvekuudel linna külastavaid turiste. Autor ei väida, et tema poolt pakutud lahendus on lõplik ja ainuõige, aga töövõtjale on see kasulikuks orientiiriks. Käesoleva projekti valmides, saab Pärnu linn endale juurde ühe rekonstrueeritud teelõigu, kus on suurenenud liiklusohutus, paranenud sõidumugavus ning liiklus on muutunud sujuvamaks.

Abstract [en]

This thesis includes the compilation of a road construction management project for the reconstruction of A. H. Tammsaare alley in the coastal area of Pärnu city. The purpose of this research “Road construction project for reconstruction of A.H. Tammsaare alley in Pärnu“ is to present the most rational and reasonable working time and resource requirement at A. H. Tammsaare alley project. The thesis is prepared on the basis of the basic project of the road construction section commissioned by the Pärnu City Government and prepared by Landverk OÜ, the main projects of the street lighting and communication sewer relocation by Empower OÜ. The thesis consists of seven chapters. In the first part, the author highlights the current state of the object which is illustrated by photo material. In the second part is designed the road construction solution, in third the street lighting and fourth part includes communication sewer relocation solution. The fifth chapter includes technical description of the road works, the sixth finds the resources needed for the work and in the seventh part the author calculates the time needed for the work, which serves as the basis for the calendar schedule. The time needed to complete the work is calculated in full days, which is the most reasonable solution considering the complexity of the subject. This thesis will be as a source document for the basic task of public procurement. The author received a clear overview of the time needed for the construction work of this project. Also, the different stages of the work and possible problems that may arise were elaborated. The time needed for work is reasonable and should not unduly disturb locals or tourists visiting the city during the summer months. The author does not claim that the solution he proposes is definitive and exclusive, but it is a useful guide for the contractor. By completing this project, the city of Pärnu will have one more reconstructed road section with increased road safety, improved driving comfort and smoother traffic.

Item Type: thesis
Advisor: Mati Toome
Subjects: Construction > Road Construction > Road Design
Construction > Road Construction
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Martin Hollas
Date Deposited: 19 Sep 2019 10:38
Last Modified: 19 Sep 2019 10:38
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4706

Actions (login required)

View Item View Item