Lao- ja tootmishoone üldehitustööde organiseerimise projekt

Hokkonen, Andri (2019) Lao- ja tootmishoone üldehitustööde organiseerimise projekt. [thesis] [en] Construction Organisation Project of a Warehouse and a Production Building.

[thumbnail of 2019_hokkonen_andri_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (12MB)
[thumbnail of retsensioon] Other (retsensioon) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (22kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö ülesanne oli koostada ehituse organiseerimise projekt lao- ja tootmishoonele asukohaga Kesk tee 10a, Jüri, Rae Vald. Töö koostamisel on autor kasutanud lähteülesandena hoone põhiprojekti, Tallinna Tehnikakõrgkoolis 19.11.2018 koostatud ehituse organiseerimise juhendit ning EKE Nora ja RATU andmebaase, lisaks viidatud allikaid. Organiseerimise projekt koosneb arhitektuursest osast, majandusosast milles lõputöö autor analüüsib kulude jaotust, koondkalenderplaanist kus on kirjas tööde ajaline kestvus ja ressurside vajadus, teostatavate tööde lühikirjeldustest, ehitusobjekti üldplaanist mis kirjeldab hoone ehitamisega seotud taristut, tehnoloogilistest kaartidest siseseinade müüri- ja põrandate betoneerimistöödele. Lisaks eraldi peatükid töö- ja tuleohutusele ning keskkonnakaitsele. Ehitustööd algasid 2018 a mai kuus ja lõppevad 2019 a juuni kuus. Ehitustegevuse tipphetkel on objektil 19 erineva eriala töömeest. Ehituse organiseerimise kulud moodustavad 14,5% ehitusmakusmusest. Detailselt kirjeldatatud koondkalender- ja üldplaan on lõputöö autori hinnagul põhilisemateks tabeliteks mida järgida käesoleva hoone ehitamisel, nende järgi seatakse rütm ehituses, arvestatakse ressursside, töömeeste ja mehhanismide vajadust, seatakse tähtajad ja korraldatakse töö platsil. Lõputöö koostamise ajal on autor läbi töötanud ehitusprojektid, saanud hea ülevaate tehtud ja eesootavatest töödest. Käesoleva organiseerimise projekti koostamisel saadud kogemus toetab tulevaste projektide koostamist, ehitustööde juhtimist ja kirjalike tööde vormistamist.

Abstract [en]

The aim of this thesis was to prepare a Construction Organisation Project of a Warehouse and a Production Building located at Kesk tee 10a, Jüri, Rae Rural Municipality. Upon writing the thesis, the author has used the final design of the building, the Guide of Construction Organisation compiled on 19 November 2018 in TTK University of Applied Sciences and EKE Nora and RATU databases as well as mentioned references as the initial task. The organisation project consists of an architectural part, an economic part in which the author of the thesis analyses the distribution of expenses, a consolidated calendar schedule in which the duration of the works and the need for resources have been determined, a brief description of the performed works, a key plan of the construction object in which the infrastructure related to the construction is described, and technological charts for concrete works of internal walls and floors. In addition, there are separate chapters for occupational safety as well as fire and environmental protection. The construction works began in May 2018 and will end in June 2019. There are 19 employees of different specialities at the object during prime time of the construction. The organisation expenses of the construction form 14.5% of the construction cost. In the opinion of the author, the consolidated calendar schedule and the key plan described in detail are the main charts to follow upon constructing this building; these are used to set the rhythm of construction, calculate the need for resources, employees and mechanisms, set terms and organise work on the site. Upon writing the thesis, the author has examined construction projects and obtained a good overview of the works performed and to be performed. The experience acquired upon compiling this organisation project will support the compilation of future projects, the management of construction works and the preparation of written works.

Item Type: thesis
Advisor: Jüri Tamm
Subjects: Construction > Building Construction > Construction > Organization of construction
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Andri Hokkonen
Date Deposited: 19 Sep 2019 10:23
Last Modified: 19 Sep 2019 10:23
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4678

Actions (login required)

View Item View Item