Büroo- ja parkimishoone ehituse organiseerimine

Hiion, Kuido (2019) Büroo- ja parkimishoone ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organization of the Office and Parking Building Construction.

[thumbnail of 2019_Hiion_Kuido_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (6MB)
[thumbnail of retsensioon] Other (retsensioon) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (166kB)

Abstract

Käesoleva lõputööga koostati büroo- ja parkimishoone ehituse organiseerimine projekt. Lõputöö autor koostas ehitusplatsi üldplaani, millelt sai informatsiooni objekti planeerimise kohta. Plaanil näidatakse kuhu on rajatud laoplatsid, soojakud, sissepääsud, tornkraana ning objektimeeskonna töömaakontor. Koostati ka koondkalendergraafik koos tööjõuvajadusega ning kaks tehnoloogiakaarti, sandwich-paneelide montaaži ja katusetööde kohta. Lisaks kirjeldati ka töövõtumeetodit, objektil kasutavaid tõstemehhanisme, töö- ja tuleohutuse tagamist ning keskkonnakaitset. Ehitusega alustati 21.01.2019 ning planeeritud objekti valmimine on 25.03.2020. Koondkalendergraafiku koostamisel lähtuti samadest tähtaegadest ning maksimaalseks tööliste arvuks objektil saadi 68 töölist ühel päeval. Kalendergraafiku koostamisel lähtuti tööde loogilisest järjekorrast ning loodi erinevate tööde vahel seosed. Tehnoloogiakaartidel kirjeldati teostavate tööde protsesse koos täiendavate jooniste ja sõlmedega, määrati vajalikud tõstemehhanismid ning kirjeldati töö- ja tuleohutust, samuti ka keskkonnakaitset ja kvaliteedi tagamist. Määrati ka täpne kalendergraafik tööde teostamiseks ning brigaadi suurus. Lõputööd teostati paralleelselt hoone ehitusega, mis andis hea ülevaate ehitusplatsil toimuvast ning tänu sellele oli võimalik tähelepanu juhtida ka lõputöö autori leitud kitsaskohtadest objektil. Autorile andis töö koostamine võimaluse detailsemalt süveneda antud projekti ning kinnitamaks koolis õpitud teadmisi, samuti ka omandamaks uusi teadmisi.

Abstract [en]

The project of the organization of the office and parking building construction was drafted with this thesis. The author of the thesis prepared a general layout of the building site, which provided information of the site planning. The layout shows the location of the storage areas, heated shelters, entrances, tower crane and site team office. The summary calendar schedule with manpower requirements and two technology maps about the assembly of sandwich panels and roofing was also drafted. The method of labor operations, the lifting mechanisms used on site, the ensuring of occupational and fire safety and environmental protection were also described. Construction started on the 21th of January 2019 and the completion of the planned object is on the 25th of March 2020. Summary calendar schedule was based on the same deadlines and the maximum number of workers at the site was 68 per day. The calendar schedule was based on the logical order of work and the relations between the different jobs were established. The technology maps described the processes involved in carrying out the work, with additional drawings and units, identified the necessary lifting mechanisms and described the operational and fire safety, as well as environmental protection and quality assurance. The exact schedule for the work and the size of the brigade were also determined. The thesis was carried out in parallel with the construction of the building, which gave a good overview of what is happening on the construction site, and it was possible to draw attention to the bottlenecks found by the author of the thesis. The preparation of the thesis gave the author an opportunity to go deeper into the project and to confirm the knowledge acquired in school, as well as to acquire new knowledge.

Item Type: thesis
Advisor: Anneli Ramjalg
Subjects: Construction > Building Construction
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Kuido Hiion
Date Deposited: 19 Sep 2019 10:22
Last Modified: 19 Sep 2019 10:22
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4674

Actions (login required)

View Item View Item