Kõrvalmaantee Nr 11266 Kiiu-Kaberneeme km 5.235 asuva räägu silla ümberehituse eelprojekt.

Kupp, Alar (2019) Kõrvalmaantee Nr 11266 Kiiu-Kaberneeme km 5.235 asuva räägu silla ümberehituse eelprojekt. [thesis] [en] Preliminary design of reconstruction of Räägu bridge on byway No 11266 Kiiu-Kaberneeme km 5,235..

[thumbnail of lõputöö_A_Kupp_2019.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (5MB)
[thumbnail of retsensioon] Other (retsensioon) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (43kB)

Abstract

Käesoleva töö eesmärgiks oli koostada eelprojekt kõrvalmaantee nr. 11266 Kiiu-Kaberneeme Räägu silla ümberehituseks – täpsemalt ühe avaga komposiitkonstruktsioonilise lahendusega. Lõputöös on koostatud üks võimalik projektnelahendus ehitamaks sild ümber komposiitsillaks, eelnevalt vana sild lammutades koos kaldasammastega. Olemasoleva silla seisukorra indeks on küll 76, mis esmapilgul võib tunduda hea, kuid silla kandevõime seisukohalt tähtsad detailid on halvas seisukorras ning renoveerimine ei ole otstarbekas. Töö sisaldab sillateki konstruktsioonilisi arvutusi, nõudeid materjalidele ja paigaldamisele, mahte ning jooniseid. Kaldasambad on kujutatud joonistel illustratiivsena – sammaste projekteerimist ette ei ole nähtud, kuna vastaseljuhul oleks töö väljunud töömahu piiridest. Põhirõhk töö koostamisel on pandud sildeehitise arvutusele – näitamaks, kuidas jagunevad erinevad koormused ning kuidas teostada ühe komposiitsilla projekteerimist. Sild on projekteeritud olemasolevast poole pikemaks. Silde ava on 15 m ning silla kogupikkus on 16 m. Projektlahendus näeb ette kasutada peakanduriteks terastala margiga HE1000A, milledele toetub raudbetoonist tekiplaat paksusega 200...300 mm. Kõik muud konstruktsioonilise lahenduse juurde kuuluvad detailid on kirjeldatud töös ning arvestatud sobimaks sillatüübi, asukoha ja koormustega. Arvutustes on aluseks võetud standard EVS-EN 1991-2, mis kirjeldab sildade liikluskoormuseid. Arvestatud on koormusmudelitega KM-1, KM-2 ja KM-3. Silla elueaks on arvestatud 100 aastat, eeldusel, et silda korra- ja sihipäraselt ka hooldatakse. Koostatud töö annab lisavõimalused Maanteeametile ümberehitamaks antud sild - ühe alternatiivse projektlahenduse näol. Töö koostamisel selgus, et veekõrgtaseme ja peakanduri alumise vöö vahele jääv vahemaa on 0,75 cm, mis nõuete kohaselt peaks jääma min. 1 m. Autor pakub välja lahenduse, korrigeerimaks antud probleemi. Võimalik on see lahendada nii et tõstes sillale eelnevat ja järgnevat teed ning kogu silda kõrgemale (mis tundub vägagi reaalne, kuna sild asub võrreldes kogu teeprofiiliga, madalaimas punktis). Teise variandina pakub autor välja projekteerida sild viie talaga, mis hajutaks paremini koormused talade vahel ning oleks võimalus kasutada mitte nii kõrge profiiliga peakandureid.

Abstract [en]

The aim of the current thesis was to compose preliminary design of reconstruction of Räägu bridge on byway no 11266 Kiiu-Kaberneeme, to be more accurate, with a solution of singe span composite bridge. In the thesis there is one possible solution how to rebuild the current bridge onto composite bridge before demolish the old bridge with its abutments. However the condition index of the current bridge is 76 and may be satisfying, but the important details that ensure transmission capacity of the bridge are in bad condition and renovation is not expedient. The thesis consists of constructional calculations of bridge deck, requirements for the materials and installation, capacities and drawings. Abutments of the bridge on drawings are illustrative. Designing abutments is not part of the current thesis. The main emphasis of the work is about calculations of bridge building, how the different loads are divided and how to design a single span composite bridge. The bridge has been designed half longer than the current one. The opening of the bridge is 15 m and the full length of the bridge is 16 m. The project forsees to use steel beam HE1000A as main bearer on which the reinforced concrete deck plate is based on thickness 200…300 mm. All the details that involve constructional solutions have been described in the thesis. The calculations are based on the standards EVS-EN 1991-2 which describes traffic loads of the bridges. Load models KM-1, KM-2 ja KM-3 have been taken into account. The lifetime of the bridge has been calculated for 100 years, provided that the bridge is maintained well and purposefully. Composed thesis gives additional features for Road Administration to reconstruct the current bridge as an alternative project solution. During the work process of the thesis it turned out that the distance between the water level and the lower belt of the main carrier is 0,75 cm. It is required to remain minimum 1 m. The author of the thesis offers a solution to correct this problem. It is possible to solve it when lifting the road before and after the bridge and then the whole bridge. It seems real, as the bridge lies at the lowest point compared to the entire road profile. Alternatively, the author offers to design a bridge with five beams which would better dispel the loads between the beams and be able to use main holders with a not so high profile.

Item Type: thesis
Advisor: Taivo Kurg
Subjects: Construction > Road Construction > Construction Mechanics and Road Installations > Bridge Structures
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Alar Kupp
Date Deposited: 06 Jun 2019 07:08
Last Modified: 26 Aug 2019 07:24
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4665

Actions (login required)

View Item View Item