Riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 100,078 koigi ristmiku ja km 98,858 Päinurme tee ristmiku põhiprojekt

Vares, Maia-Liisa (2019) Riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 100,078 koigi ristmiku ja km 98,858 Päinurme tee ristmiku põhiprojekt. [thesis] [en] The Reconstruction Project of Koigi Intersection km 100.078 and Päinurme Intersection km 98.858 on Main Road no. 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa.

[thumbnail of lõputöö_Vares_2019.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (13MB)

Abstract

Käesoleva lõputöö raames koostatud projekti „Riigimaanteel nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 100,078 Koigi ristmiku, km 98,858 Päinurme tee ristmiku ning Koigi asulasisese bussipeatuse rekonstrueerimiseks põhiprojekti koostamine“ eesmärgiks oli tõsta ristmike liiklusohutust nii mootorsõidukite kui ka kergliiklejate tarbeks, suurendada sõidumugavust, parandada kõrvalteede kandevõimet ning määrata projektlahenduse jaoks vajalik teemaa-ala. Lõputöö koostamise käigus on projektlahendust korduvalt muudetud ning parendatud, et leida võimalikult liiklusohutu, majanduslikult ratsionaalne lahendus, mis oleks kooskõlas kehtivate õigusaktide normide ning standarditega. Koigi ristmikku on kõrvalteede mahus laiendatud, T2 põhimaanteele on projekteeritud liiklussaar kergliiklejate teeületuse ohutuse tõstmiseks, kõrvalteedele on projekteeritud liiklussaared kiiruse vähendamiseks enne ristmiku. Nähtavuse suurendamiseks on ette nähtud kärpida puid ning olemasolev, nähtavust takistav ootepaviljon tõstetakse sõiduteest kaugemale. Kergliiklejatele rajatakse bussipeatuseid ja olemasolevat jalgteed ühendavad teed. Teeületuskohtade paigaldatakse vaegnägijate tarbeks taktiilsed plaadid ning sujuvamaks liiklumiseks langetatakse äärekivid. Sademevee äravoolu tagamiseks rajatakse kraavid ning jalgtee muldkehale paigaldatakse truubid. Olemasolev tänavavalgustus tõstetakse ümber, et oleks tagatud kogu ristmiku ühtlane valgustatus. Päinurme ristmikul laiendatakse oluliselt kõrvalmaantee muldkeha, ning suurendatakse kurviraadiust, likvideeritakse sisekurvis olevad ohtlikud objektid, paigaldatakse pikem liiklussaar, et oleks raskendatud vastassuunavööndis liiklemine. Koigi asulas likvideeritakse olemasolev bussipeatus ning paigaldatakse see võimaliku tagasipöörde sooritamiseks uude asukohta. Bussipeatusesse paigaldatakse pargialale sobivad pink ning prügikast. Lõputöös on välja toodud objekti üldiseloomustus ning koostatud seletuskiri, joonised ning mahuarvutused, mis on vajalikud ristmike alade ning asulasisese bussipeatuse välja ehitamiseks.

Abstract [en]

The aim of this thesis „The Project for the Reconstruction of Koigi Intersection km 100,078 and Päinurme Intersection km 98,858 on Main Road No. 2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa“ is to create safer road crossings for motor vehicles and pedestrians, to increase load-bearing capacity of side-roads and determine technically necessary new areas needed to execute the project. While writing this thesis, design for the project has changed and improved repeatedly to find a solution which is safest for traffic, economically rational and in accordance with all laws and standards in force. Koigi intersection has been broadened on the side roads. Traffic island has been designed onto the main road No. 2, to increase the safety of pedestrian crossing. Tear-shaped traffic islands are designed to side roads to calm vehicles before intersection. Trees are going be trimmed and bus stop pavilion is transferred further from road to improve visibility on the intersection. Tactile concrete plates are installed to the edges of pedestrian crossings for vision-impaired people and curb stones are lowered for easier movement. Ditches are created and culverts are placed for removing rainwater from road construction. Existing road lighting is relocated to provide better lightning for the entire intersection. In Koigi village existing bus stop is being demolished and new one will be built to enable necessary traffic routes for buses. On the Päinurme intersection, the embankment is being extended and radius is increased for more comfortable driving. Dangerous objects are removed from inner curb and longer traffic island is created to prevent driving on the opposite traffic lane. This thesis consists of plans, profiles, cross-sections, volumetric analysis and other documents that are necessary to construct the intersections and bus stop to the village.

Item Type: thesis
Advisor: Tarmo Rämmel
Subjects: Construction > Road Construction > Road Design > Traffic Junctions and Managment
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Maia-Liisa Teearu
Date Deposited: 05 Jun 2019 08:23
Last Modified: 26 Aug 2019 13:18
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4662

Actions (login required)

View Item View Item