Rail Baltic trassialternatiiv lõigule Tallinn-Kurtna

Krabo, Anu (2019) Rail Baltic trassialternatiiv lõigule Tallinn-Kurtna. [thesis] [en] Alternative route for Rail Baltic track between Tallinn-Kurtna.

[thumbnail of Lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lisad] Archive (ZIP) (lisad) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (28MB)

Abstract

Käesoleva töö ülesandeks oli projekteerida Rail Baltic 1435 mm rööpmevahega raudteele kaherajaline lisalõik, mis võimaldab rakendada reisi- ja kaubarongide ringliiklust ümber Ülemiste järve. Trass kulgeb trajektooril Ülemiste – Liiva – Männiku – Kurtna ja sellele on projekteeritud rahvusvaheline jaam Järva. Lõik koos uue jaamaga aitab jaotada Rail Baltic liikluskoormust Tallinnas ühtlasemalt ning parandab Lõuna-Tallinna ning Lõuna- ja Lääne-Harjumaa elanik- konnale ligipääsu rahvusvahelisele 1435 mm raudteeliinile. Rail Baltic raudtee põhitrassile on kavandatud üks rahvusvaheline reisiterminal – Ülemiste jaam, mis hakkab aga asuma väga piiratud alal. Jaama ala külgneb põhja pool Peterburi tee äärsete hoonetega ning lõuna pool Suur-Sõjamäe teega. Ülemiste jaama on kavandatud nii 1520 mm kui 1435 mm rööpmelaiusega rööbasteed, kuid väikese territooriumi tõttu on võimalik rööbasteid rajada vaid piiratud arvul. Seega projekteeritakse Ülemiste jaama vähem rööbasteid, kui oleks liikluskoormuse osas optimaalseim ning tulevikus võib Ülemiste jaama tabada läbilaskevõimeprobleemid. Käesolev töö esitab trassiettepaneku, mille kohaselt Rail Baltic reisirongid, mis saabuvad Ülemiste jaama ida poolt, võivad jaamast väljuda nii ida kui lääne poole ning kiiresti jaamateed vabastada. Projekteerimise käigus järgiti erinevaid projekteerimisnõudeid, nagu Rail Baltic projekteerimisnõuded, standardid 1435 mm ja 1520 mm rööpmevahega rööbasteede projekteerimisele. Arvesse võeti inimasustuse paiknemist, trassikoridori või selle lähedusse jäävat hoonestust, maanteevõrgu paiknemist ning erinevaid kitsendusi (tehnovõrgud, kõrgpingeliinid, keskkonnaalased kitsendused ning muinsuskaitsealused objektid). Lõigu trajektoori planeerimisel kasutati ära olemasolevat 1520 mm rööbastee trassikoridori lõigul Ülemiste – Liiva – Saku. 1435 mm rööbasteed projekteeriti 1520 mm raudteekoridori arvestusega, et edaspidi oleks võimalik rajada 1520 mm tee kõrvale ka veel teinegi 1520 mm tee. Lähteandmetena kasutati RB Rail AS poolt projekteeritud Rail Baltic trassi asendiskeemi ning seniste projekteerimistööde käigus kogutud andmeid, samuti tehnovõrkude, keskkonnaalaste kitsenduste ja muude alternatiivlõigu projekteerimisse puutuvate oluliste näitajate kohta. Töö on kavandatud eskiisettepanekuna trassi võimaliku paiknemise kohta ning võibolla aluseks edasisteks Rail Baltic 1435 mm raudtee arendus- ja projekteerimistöödeks.

Abstract [en]

The subject of this diploma thesis was to design an additional route for the Rail Baltic 1435 mm railway. This new double-track railway line with maximum design speed of 249 km/h (the maximum operational speed of 234 km/h) allows to reduce traffic load from Ülemiste. The additional route starts in Ülemiste Station, continues southwards to Liiva and Männiku and is joined with the Rail Baltic main route in Kurtna. An additional international station is designed to be located on the route in Järve. That provides citizens of Tallinn and Harjumaa with improved access to international 1435 mm railway. Ülemiste Station is designed to be located in a limited area. On the north side of the station runs Peterburi road and on the south Suur-Sõjamäe road. There will be both 1435 mm and 1520 mm gauge tracks in Ülemiste Station, however, due to the limited area the tracks are designed in smaller number than necessary. This means that Ülemiste Station could be facing problems with capacity in the future. Current thesis proposes an additional railway line so that trains arriving in Ülemiste from the east can continue their journey either back to east or to the west and thereby quickly free the tracks in stations. The alternative route is designed according to Rail Baltic Design Guidelines and international standards for railway design for track gauges 1435 mm or wider. Standards for railway design for track gauges 1520 mm were also observed. The proposed route is in great proportion designed inside the current 1520 mm railway corridor Ülemiste – Liiva – Saku with the possibility to add an additional 1520 mm track beside the designed 1435 mm tracks in the future. Initial data for designing the route in the frame of this thesis were Rail Baltic double-track main line and other data relevant to designing railway in the proposed corridor (including electricity transmission networks, road networks, environmental aspects and cultural monuments). Current thesis work is to be considered as draft design which could be used as an input in future development of Rail Baltic 1435 mm railway line.

Item Type: thesis
Advisor: Kees Vanamölder
Co-advisor: Rita Ojala
Subjects: Transport > Rail Transport > Railway Engineering > Railway Design
Divisions: Institute of Logistics > Railway Engineering
Depositing User: Anu Krabo
Date Deposited: 05 Jun 2019 09:49
Last Modified: 18 Jun 2019 08:32
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4656

Actions (login required)

View Item View Item