Juurdelõikuse komplekteerimise tööaja normeerimine ettevõttes AGN OÜ

Lagutina, Ljudmila (2019) Juurdelõikuse komplekteerimise tööaja normeerimine ettevõttes AGN OÜ. [thesis] [en] Standardization of Assembly Work Time on Industrial Cutting at AGN OÜ.

[thumbnail of Ljudmila_Lagutina_2019_lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Abstract

Ettevõtte komplekteerimisosakond on üle võetud emaettevõttelt. Seetõttu puudusid Eestis asuvas tootmishoones eelnevad kogemused antud osakonnas ning tööharjumuste kujundamine võtab aega. Lõputöö käigus olen uurinud komplekteerija tööd ning tööle kuluvat aega. Komplekteerija töö analüüsimisel jaotasin komplekteerija tööd liikideks ja päevapildistamise andmete analüüsimisest selgus, et komplekteerijal kulus 183,2 minutit etapiajaks 156,3 minutit ettevalmistamisele ja tööpäeva liigne kadu oli 33,9 minutit. Tööpäeva liigne kadu on oma sisult puhas häireaeg. Samuti selgus, et komplekteerijad ei kasuta ettenähtud taastusaega, millest võib olla tingitud vähene tööviljakus, kuna tööline ei taastu piisavalt. Analüüsimisel on määratletud normatiivne töötaja bilanss, kus etapiajana kulub 201 minutit, ettevalmistus ajana 149 minutit, päevakonstandile 58 minutit ja taastusajana 42 minutit. Määrasin taastusaja kestuse koos individuaalse abiaja lisaga ning sain taastusajaks 42 minutit päevas. Koostatud on ka abiajakaart komplekteerija töökohale. Põhjalikult on analüüsitud häireaja põhjuseid ja tehtud ettepanekud nende likvideerimiseks. Välja töötatud ajanorme ei saa pidada otseselt tõeseks, kuna nende analüüsimiseks on vaja töömõõtmeid koguda ja töötada need läbi standardaja süsteemi. Minu poolt välja toodud ajanormid ei pruugi olla siiski täpsed, kuna need on sõltuvuses töötegija jõudlusest, töötegija töömeetodist ning võib esineda vigu tegeliku aja mõõtmises. Kuna uuringu aeg on ajaliselt piiratud, siis põhiülesandeks oli komplekteerija tööajakadude välja selgitamine. Keskmiselt tuletatud tootlusnormi saab kasutada planeerimisel, et õmblustsehhis tagada sujuv töö töölistele, kes näeksid enda ees piisavalt, kuid mitte palju vaguneid. Seejärel ei langeks tööviljakus. Probleemidele on välja pakutud mõningad lahendused nagu kvaliteedi kontrollimise süsteemi parendamine ning kui töömahud suurenevad tuleks kaaluda assistendi/detailivahetaja tööle võtmist. Analüüsi tulemusena selgus, et komplekteerija ei puhka piisavalt. Selleks tuleks töölisele selgeks teha taastumise tähtsus ja läbi viia viie minutiline võimlemine töötaja energia taastamiseks. Soovitaksin ettevõttelt võtta kasutusele töös välja pakutud tool komplekteerija töökohale. Veel võiks kasutada komplekteerija töölaual abitarvikute kasti töökoha parendamiseks. Leian, et antud lahendused on koheselt teostatavad ning ei nõua palju rahalist ressurssi. Pakutud lahendused peaksid muutma komplekteerija töö mugavamaks, seetõttu tõuseb ka töötaja rahulolu, mis omakorda mõjutab tööviljakust. Komplekteerimine on tootmisprotsessi üks lülidest, kuid mõjutab terve protsessi sujuvat liikumist.

Abstract [en]

The diplom topic is „Standardization of Assembly Work Time on Industrial Cutting at AGN OÜ“. The main aim is to identify and analyze the existing problems in organisation of industrial cutting protsess and bring on possible solutions. The problem lies in the gathering operation that is not fast enought and not going as planned. The first chapter gives an overview of the company structure, employment and organization. Then moving down is tecnical characteristics of 19 different model, also describes the materials used in the models. The research is based on a work sampling method witc include half and full time observation and register all their activities in of working time. After result analyzing, is founded: working actual balance time and can establish the normal working balance time, also the standart times of the different models. In administratively part describes the warehouse, placement of deposits, and the the work of quality control system. The are olso overview of the gathering work and the ergonomic requirements. The thesis is bundled with the existing work plan. Clearance work has been used in the materials learned in the school of literature related to the topic. Analysis showed that the 41% of the work time was spend on productive work 35% required for preparratory activities, help time addition is 13%. Standart time for the models can not be regarded as directly as accurate, since they needed to analyze and gather and work them out for a standard system. My identified by the Time allowances may not be accurate, however, because they are dependent on the performance of the workman, laborer working methods, there may be errors in the measurement of the actual time. Because the study is limited in time, then the main task was to identify the bundler downtime. On average, derived from the normal rate of return can be used in planning the sewing workshop to ensure the smooth operation of the workers, who would see in front of you enough, but not a lot of vehicles. Then do not coincide labor productivity. The lastdiploma part are consider some solutions to problems such as improvement of the quality of the control system and hier an assistent to gathering operationis. The analysis showed that the workers does not rest enough and that meen that worker dosnt restore enaf power. I would advise the company to improve workplace with chaire and speshial box to the equpment. I believe that the solutions are immediately feasible and do not require a lot of financial resources. Proposed solutions should change gathering operation more convenient, because increases in employee satisfaction, which in turn affects the productivity. gathering operationis is another link in the production process, but affects the entire process smooth movement.

Item Type: thesis
Advisor: Tšistova Anu
Co-advisor: Beilmann Merje
Subjects: Clothing and Textiles > Quality Management
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Technical Design of Apparel
Depositing User: Ljudmila Lagutina
Date Deposited: 05 Jun 2019 10:33
Last Modified: 26 Aug 2019 07:50
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4648

Actions (login required)

View Item View Item