Narva piirijaama gabariidiväravad

Smõslov, Valeri (2019) Narva piirijaama gabariidiväravad. [thesis] [en] Gauge gates for Narva border stration.

[thumbnail of Valeri Smõslov Narva piirijaama gabariidiväravad.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only

Download (3MB)

Abstract

Kokkuvõtvalt on gabariidiväravate vajadus tõestatud. Analüüsi käigus on välja tulnud, et Narva piirijaama töö on kõige mahukam võrreldes teiste Eesti piirijaamadega. Teostavaid tööd on palju ja töötajate arv on väike, millega seoses tulevad välja probleemid operatiivsusega ja aja kasutusega. Teiseks oluliseks probleemiks on tõestatud ohutus. Vähese töötajate arvuga ja kahel objektil töötamisega seoses võivad tekkida juhud, kui ülevaataja jääb üksinda ja õnnetusjuhtumi korral võib tekkida ohtlik olukord info edastamisega ja abi kutsumisega. Gabariidiväravad võimaldavad optimeerida kommertsülevaatust kuni 100 protsendise ajavõiduga. Süsteem töötab automaatselt ja kontrollib süsteemist mööduvat veeremit ilma inimeste füüsilise osaluseta. Plussiks võib lisada, et antud operatsiooni teostatakse distantsilt, ilma vagunitele ronimata, mis välistab mistahes töötajatega juhtuvad tööõnnetused, päästab elusid ning hoiab tervist. Gabariidiväravad tagavad ohutu sõitmise raudtee infrastruktuuril, kontrollides automaatselt kauba laetust ja selle gabariite. Süsteem annab vea avastamise puhul asjakohase teate süsteemi operaatorile. Süsteemile on võimalik integreerida teisi lisasüsteeme, mis võimaldavad omakorda kiirendada rongide ülevaatuseid ning kontrollida vagunisse laetud kauba massi. Käesoleval ajal ei ole võimalik Eesti Raudtee infrastruktuuril üle kontrollida, kas klient on laadinud kaupa õigesti vastavalt saatelehele ja ettenähtud regulatsioonidele või mitte. Lisaks kaaludele on võimalik integreerida ka vagunite tuvastussüsteemi. Analüüsi käigus tuli välja, et käesoleva töö kirjutamise hetkel kontrollitakse rongi saabumisel kõike paberil, mis nõuab töötajatelt väga palju kontsentreerumist ning aega. Vagunite tuvastussüsteemiga on võimalik antud protsess automatiseerida. Käesoleva töö analüüsi käigus andis Operail’i juhtkond hinnangu, et gabariidiväravate süsteemi kasutusele võtmise tasuvusaeg oleks ligikaudu 2 kuni 3 aastat.

Abstract [en]

As a result of this thesis ―Gauge gates for Narva border stration” the neccesity for implementing gauge gates is proven. Analysis reveals that the work load of Narva border station is the heaviest comparing to other Estonian border stations. There are a lot of duties to perform, but the number of employees is very small that leads to problems with efficiency and time management. Another important problem to be reported is safety. Due to a small number of employees and the work on two facilities, there may occur occasions where the wagon inspector may be alone on duty, and in an accident a dangerous situation may arise with information transfer and calling for aid. Gauge gates help to optimise the commercial inspection with up to 100% time gain. The system works automatically and implements control without physical human intervention. Also, the advantage is the remote operation control without train car climbing which provides for employees work accidents exclusion, saving lives and taking care for their health. Gauge gates ensure safe driving through railway infrastructure, making automatic control of cargo load and its gauge. The system will notify the operator in case of error detection. It is possible to integrate other additional systems into the main one, they help to speed up the inspections of trains and can control the weight of goods loaded in the car. During writing of this thesis, on Estonian Railway infrastructure, it is not possible to check, whether the customer has made the wagon loading correctly according to the consignment note and applied regulations. In addition to the weighing system, it is also possible to integrate the wagon identification system. In the course of the analysis of this thesis, during arrival of trains everything is checked on paper, which demands from employees a lot of concentration and time. The wagon identification system can automate this process. In the course of the analysis of this thesis, the management of Operail estimated that the payback period for putting into operation the gauge system would be approximately 2 to 3 years.

Item Type: thesis
Advisor: Martin Kuusk
Co-advisor: Margus Õun
Subjects: Transport > Rail Transport
Transport > Rail Transport > Rail Traffic
Transport > Rail Transport > Railway Engineering
Divisions: Institute of Logistics > Railway Engineering
Depositing User: Valeri Smõslov
Date Deposited: 05 Jun 2019 09:47
Last Modified: 07 Jun 2019 10:53
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4636

Actions (login required)

View Item View Item