"Jäätmelogistika parendamine Eestis ettevõtte Metrotaifun OY näitel"

Onton, Varmo (2019) "Jäätmelogistika parendamine Eestis ettevõtte Metrotaifun OY näitel". [thesis] [en] "Improving Waste Logistics in Estonia Sample of Metrotaifun OY".

[thumbnail of lõputöö_Varmo_Onton_2019.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Praegu on Eestis prügilogistika veel üpriski ebaefektiivne, kahjuks peab sama nentima ka prügi sorteerimise kohta. Asjalood on viimastel aastatel paranenud, kuid siiski on arenguruum suur. Juhtumiuuringust tulid välja praeguse olukorra kitsaskohad.  Informatsiooni kogus autor eelnevalt sel teemal varem tehtud töödest, erinevatest statistika andmebaasidest ning suur osa lahendusteooriast sai kogutud ringkäigu ja intervjuu käigus Soomes. Andmete kogumisel selgus, et jäätmepoliitika korterelamute rajoonides on selgelt reguleeritud ja üheselt mõistetav. Jäätmeseadusega on paika pandud kindlad minimaalsed konteinerite suurused ja arvud iga kortermaja juures ning samuti on kindlaks määratud prügikorje sagedus. Probleemi lahendamiseks ja eesmärgi saavutamiseks pakub autor välja, et Tallinnasse võiks ehitada MetroTaifun OY poolt toodetava lahenduse, mis kujutab endast täisautomaatset vaakumtehnoloogial töötavat prügikogumissüsteemi. Prügi kogutakse kogumispunktidesse, mis omakorda on maa-aluse torustiku abil ühendatud jäätmejaamaga. Süsteem suudab vaakumpumpade tekitatud alarõhu abil tõmmata jäätmed jäätmejaama kuni 4 kilomeetri kauguselt. MetroTaifuni süsteemi saab kasutada mitmel erineval moel. Kõige tavalisem kasutusvõimalus on uutes elamurajoonides, kuid süsteemi saab luua ka majasiseselt – näiteks on sellised süsteemid kasutusel haiglates (kus torudes liigub must pesu) ja kaubanduskeskustes. Veelgi rohkem tulevikku vaatav variant on Total Collection System, mille puhul kaovad kesklinnast prügiveokid täielikult, viies jäätmejaamad maa alla, ning sealt veetakse jäätmed edasi öisel ajal metrooga. Võrreldes tavalise prügiveomeetodiga, kus auto sõidab iga maja konteinerite juurde eraldi, on MetroTaifuni süsteemil mitmeid eeliseid. Esiteks on uus süsteem kindlasti oluliselt keskkonda säästvam, sest sel juhul puuduvad elamurajoonides ja vaiksetel tänavatel palju müra ja heitgaase tekitavad prügiautod. Väheneb ka liiklusoht, eriti just vanematele inimestele ja tänaval mängivatele lastele. Lisaks on vaakumtehnoloogia ka visuaalselt oluliselt meeldivam – linnapildis puuduvad inetud suured prügikonteinerid, samuti ei teki statsionaarsete kogumispunktide juurde närilisi ja ebameeldivat lõhna, kuna süsteem on lekkevaba. Uue süsteemi loomine nõuab suurt esmast investeeringut, kuid teatud kriteeriumite täitmisel tasub see end keskmiselt 40 aastaga ära. Reaalsemaks tasuvusarvutuseks loodi kujuteldava elamurajooni asendiplaan, mille abil oli lihtsam teha erinevate kriteeriumitega tasuvusarvutusi. Rajooni ehitus jagati mitmeks erinevaks etapiks, mille põhjal tehti erinevad arvutused. Näiteks poole rajooni valmides tasuks selline süsteem end ära 41 aastaga ja täielikult valminud elamurajooni puhul oleks see 37–38 aasta vahel. Samas tuleks aga mõelda, kas kõik on vaid rahas mõõdetav. Viimastel aastatel on põhirõhku pandud just sellele, et prügi sorteerimine toimiks ning loodusesse ja ookeanidesse satuks võimalikult vähe jäätmeid.

Abstract [en]

Today in Estonia waste logistics is still quite inefficient as is unfortunately the sorting of waste. Over the recent years some progress has been made but there is still room for improvement. The case study revealed the bottlenecks of the current situation. The author gathered information from previous studies on this topic, from various statistical databases, and a large part of the solution theory was collected during a visit and interview in Finland. The collected data revealed that waste collection in apartment building areas is clearly regulated and unambiguous. The Waste Act establishes minimum container sizes and numbers for each apartment building and also specifies the waste disposal frequency. To solve the problem and achieve the goal, the author suggests that a solution produced by MetroTaifun OY, that is a fully automatic waste collection system based on vacuum technology could be created in Tallinn. Waste is collected in collection points that are connected to a waste station by an underground pipeline. The system is capable of pulling the waste to a waste station from up to 4 kilometers by means of vacuum generated by vacuum pumps. The MetroTaifun system can be used in many different ways. The most common use is in new residential areas, but the system can also be used in-house – for example, such systems are used in hospitals (for dirty laundry) and in shopping centres. Furthermore, the Total Collection System is even more ambitious – the garbage trucks are completely eliminated from city centres, the waste stations are built underground and the waste is transported by metro trains at night. The MetroTaifun system has several advantages over the conventional waste disposal method, where the truck drives to the individual containers of every house. Firstly, the new system is definitely more environmentally friendly, because in this case there are no high noise levels in residential areas and on quiet streets. Garbage trucks that generate a lot of emissions are also an increased traffic hazard, especially for older people and children playing on the street. In addition, vacuum technology is also visually more pleasing, with no big garbage containers around as well as no rodents and unpleasant smell at stationary collection points because the system is leak-free. In economic terms the creation of a new system requires high initial investment, but if certain criteria are met it will pay off in 40 years on average. For more realistic feasibility figures a position plan of an imaginary residential area was created, that made it easier to calculate feasibility taking into account different criteria. The construction of the area was divided into several stages and different calculations were made based on them. For example, at the completion of a half of the area, such a system would pay off in 41 years and, in the case of a fully completed residential area, it would be between 37 and 38 years. However, one must think if everything is measurable only in terms of money? In recent years, the main focus has been on effective sorting of the garbage and minimizing waste in nature and oceans.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Reverse Logistics
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Varmo Onton
Date Deposited: 06 Jun 2019 11:17
Last Modified: 26 Aug 2019 13:00
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4567

Actions (login required)

View Item View Item