Digitaalsete trükitehnoloogiate kaardistamine AS Fifaa näitel

Kiisküla, Kaidi (2019) Digitaalsete trükitehnoloogiate kaardistamine AS Fifaa näitel. [thesis] [en] Mapping of Digital Printing Technologies on Textiles Based on the Example of AS Fifaa.

[thumbnail of 2019_Kiisküla_Kaidi_Lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Abstract

Lõputöö eesmärk oli kaardistada AS Fifaas kasutusel olevad digitrükitehnoloogiaid - digikleebise trükk, sublimatsiooni trükk ning DTG trükk, mida Tallinna Tehnikakõrgkool saab oma uue õppeaine raames õppematerjalidena kastutada. Välja on toodud trükiettevalmistus, trükkimine, järeltöötlus – kõik etapid, mis tuleb läbida ühe digitrüki töö valmimiseks. Protsesse illustreerivad näitlikud fotod. Samuti oli eesmärgiks valmistada kaardistatud trükitehnoloogiate trükinäidised, mis paremini tööd illustreeriks. Antud lõputöö annab põhjaliku ülevaate kajastatud trükitehnoloogiatest. Esimeses teoreetilises osas uuriti trüki ajalugu. Uurimist alustati 100 000 aasta tagusest ajast, kui inimkond tegi jooniseid koobaste seintele. Kajastatud on põhilisi pidepunkte trüki ajaloos, nagu puuklots trükk, vasegravüür, rulltrükk, siiditrükk, laserlõikus ning tänapäevane digitaalne trükk. Esimene peatükk annab põhjaliku ülevaate, kuidas trükk on alguse saanud ning aastatega arenenud. Teises teoreetilises osas käsitleti digitaalse trükkimise tehnoloogiate teooriat. Antud peatükis on autor andnud ülevaate digitaalse trüki eelistest analoogmeetodite ees tekstiilkangastele. Samuti on kirja pandud täpne trükitehnikate teooria ning selgeks tehtud trükkide puhul kasutatavad mõisted nagu värvaine ja substraat. Samuti on parema ülevaate andmiseks koostatud kaardistatavate trükitehnoloogiate võrdlustabel, mis kajastab põhilisi aspekte. Kolmandas lõputöö osas on kirjeldatud arvutigraafikat ja selle vajadust seoses digitaalse trükiga. Peatükk selgitab, mis on kujutis ja piksel ning kuidas arvutiekraan kujutisi kuvab. Samuti selgitatakse kujutiste kvaliteedi aspekti. Arvutigraafika puhul eristatakse kahte põhilist graafikaliiki – raster- ning vektorgraafika, milledest on antud põhjalik ülevaade ning selgitatud milliste trükitehnoloogiate puhul oleks mõistlik kumba graafikaliiki kasutada. Samuti on koostatud graafikaliikide võrdlus põhiliste erinevuste eristamiseks. Neljandas peatükis räägitakse trükkimiseks kasutatavatest värvidest. Autor on andnud ülevaate pigment-, reaktiiv- ning dispersioonvärvidest ning millise trükitehnoloogia puhul antud värve kasutatakse. Viiendas ehk empiirilises osas on AS Fifaa tutvustus. Antud on ülevaade, millega ettevõte tegeleb ning milliseid võimalusi on rõivastele trüki teostamiseks. Samuti on viienda osa esimeses alapeatükis kaardistatud DTG tööprotsess. Antud peatükk annab detailse ülevaate, kuidas valmib töö kasutades DTG trükitehnoloogiat alustades trükifailide koostamisest ning lõpetades tindi kinnitamisega. Samuti räägitakse trükiettevalmistusest, toote ettevalmistusest ning trükkimise tööprotsessist. Antud on ülevaade AS Fifaa-s kasutusel olevatest DTG trüki masinatest ning trükkimise võimalustest. Viienda osa teises alapeatükis on kaardistatud sublimatsiooni trüki tööprotsess ning antud ülevaade, kuidas koostatakse trükifaile, kuidas toimub trükiettevalmistus tootmises ning detailne ülevaade kujutise trükkimisest tootele. Samuti on ülevaade AS Fifaa-s kasutusel olevatest sublimatsiooni trüki masinatest ning trükkimise võimalustest. Viienda osa kolmandas alapeatükis on kaardistatud digikleebise trüki tööprotsess. Samuti on antud peatükis detailne ülevaade trükifailide koostamisest, trükiettevalmistusest tootmises, digikleebiste ettevalmistuses ning kujutiste trükist tootele. Peatükis on ka räägitud AS Fifaa-s kasutusel olevatest digikleebise trüki masinatest ning trükkimise võimalustest. Lõputöö viimases osas on kirjeldatud trükinäidiste valmistamise tööprotsessi kolme trükitehnoloogia kohta. Autor on kirjeldanud logode valikut, paigutust tootel ning tooteid, millele trükinäidised on tehtud. Töö lisadesse on lisatud kuvatõmmised programmide kasutamisest, mida on vaja antud trükitehnoloogiate teostamiseks. Kuvatõmmised on hea illusatratsioon parema ettekujutuse tekkimiseks. Antud lõputöö käigus kogutud ning läbitöötatud teoreetiline ja praktiline materjal, kaardistatud trükitehnoloogiad ning trükinäidiste valmistamine olid vajalikud ning kasulikud antud lõputöö põhieesmärgi saavutamiseks.

Abstract [en]

The aim of the thesis was to map the digital printing technologies used by AS Fifaa - digital transfer printing, sublimation printing and DTG printing that can be immersed in teaching materials as part of its new subject in TTK University of Applied Sciences. Print preparation, printing, post-treatment - all the steps to complete one digital print job are outlined. Descriptive photographs illustrate the processes. The aim was also to produce printed samples of mapped printing technologies to better illustrate the work. This thesis provides a comprehensive overview of the printing technologies covered. The first theoretical part examined the history of printing. The investigation began in 100,000 years ago when humanity made drawings on the walls of caves. Key points in the history of printing, such as woodcut printing, copper plate printing, roll printing, silkscreen printing, laser cutting, and modern digital printing, are included. The first chapter provides a thorough overview of how printing started and developed over the years. The second theoretical part dealt with the theory of digital printing technologies. In this chapter, the author has given an overview of the advantages of digital printing in front of analogue methods. The exact theory of digital printing techniques has been explained and the terms and vocabulary used in the case of printing (such as dye and substrate) defined. There is also a comparative table of mapping digital printing technologies that provides a better overview: reflecting the key aspects. The third part of the thesis describes computer graphics and the need for digital printing. The chapter explains what the image and the pixel are and how the computer screen displays images. The aspect of image quality is also explained. In the case of computer graphics, two main types of graphics are distinguished - raster and vector graphics. These have been given a thorough overview and which graphics type makes sense to be used in relation to which printing technology. There is also a comparison of graphics types to distinguish the basic differences. The fourth chapter discusses the inks used for printing. The author has given an overview of pigment, reactive and dispersion dyes, and which printing technology is used for these colors. In the fifth or empirical part is the introduction of AS Fifaa, which provides an overview of what the company is doing and what options are available for printing. The fifth subchapter of Part Five maps the workflow of DTG. This chapter provides a detailed overview of how the work is done using DTG printing technology, starting with compiling the print files and ending with post treatment and ink fixation. They also discuss print preparation, pre-treatment, product preparation, and printing workflow. An overview of the DTG printing machines used by AS Fifaa and the printing options are given. The second subchapter of Part Five charts the process of sublimation printing and gives an overview of how to create print files, how to prepare for production, and a detailed overview of image printing on the product. There is also an overview of the sublimation printing machines used by AS Fifaa and the printing options. In the third subchapter of Part Five, the process of printing the digital transfer is mapped. This chapter also provides a detailed overview of printing files, print preparation in production, digital transfers, and image printing on the product. The chapter also discusses the digital transfer printing machines used by AS Fifaa and the printing possibilities. The final part of the thesis describes the printing process for three printing technologies. The author has described the choice of logos, the placement on the product and the products for which the printed samples have been made. The appendixes to the work include screenshots of the use of the programs needed to perform the given printing technologies. Screenshots are appropriate illustrations for a better idea. The theoretical and practical material collected and processed as well as the mapping of printing technologies and production of print samples during the writing of this final thesis were necessary and useful for achieving the main objective of this thesis.

Item Type: thesis
Advisor: Ada Traumann
Subjects: Clothing and Textiles > Technology and Textile Science
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Kaidi Kiisküla
Date Deposited: 06 Jun 2019 08:59
Last Modified: 26 Aug 2019 08:34
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4565

Actions (login required)

View Item View Item