KliimaKit OÜ kliimaseadme hoolduskomplekti prototüübi arendamine tootmisnäidiseks

Roosimaa, Heleri (2019) KliimaKit OÜ kliimaseadme hoolduskomplekti prototüübi arendamine tootmisnäidiseks. [thesis] [en] The Product Development of Air Conditioner Cleaning Kit to KliimaKit Ltd.

[thumbnail of 2019_heleri_roosimaa_loputoo(1).pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 31 May 2034.

Download (6MB)

Abstract

Antud lõputöö teemaks on Kliimakit OÜ lodud kliimaseadme hoolduskomplekti tootearendamine tootmisnäidiseks, mis vastab ettevõtte ootustele ning, mille põhjal on võimalik leida esialgne komplekti omahind. Töö teoreeetilises osas on tutvustatud tootearendusega seotud teooriat. Esmalt on antud ülevaade toote ja omahinna kujunemise mõistet. Seejärel on kirjeldatud integreeritud tootearendust ning kaheksa etapilist tootearendusesprotsessi. Tootearendusest eraldi peatükina on käsitletud spetsifikatsiooni ja standardi mõistet. Empiirilises osas kirjeldatakse KliimaKit OÜ hoolduskomplekti ja turul olevaid sarnaseid tooteid. Antakse ülevaade tootearendusest ja suhtlusest võimalike partneritega. Töö käigus on loodud komplektile spetsifikatsioon, mille loomise aluseks võeti KliimaKit OÜ nõuded komplektile ning tähelepanekud, mis on tehtud hoolduskomplekti testimise ja võimalike tarnijatega suhtlemisel. Lõputöö raames selgus, et hoolduskomplekti on võimalik komplekteerida, ent see vajas esmalt mõningast modifitseerimist. Uurimuse käigus selgus, et kui hoolduskomplekti kuuluvaid tooteid, nagu survepihusti, kemikaalitaara ja ämber on valmiskujul tootjalt või edasimüüjalt võimalik sobival kujul tarnida, siis hoolduskotiga oli vaja enam tegeleda ning arendada tootest võimalikult lihtsasti toodetav ja komplekteeritav toode. Hoolduskoti ning sellele äravoolutoru pikenduse leidmise lahendusega ongi töö empiirilises osas suures mahus tegeletud. Uurimuse käigus leiti hoolduskotile uus ja toodetav tehniline lahendus. Seal hulgas määrati tootele sobiv materjal ja lisafurnituur, ning leiti tootele nii võimalikud tootmispartnerid kui ka võimalik lahendus äravoolutoru pikendusele. Ettepanekute tegemisel on lähtutud töö uurimuse käigus tehtud järeldustest. Töö autor soovitab kriitilise pilguga üle vaadata komplekti kuuluvad plast-tooted ning mõelda nende optimeerimisele. Lähtuvalt toote osadest on soovituslik kindlaks määrata uus võimalik toote eluiga. Lisaks tehakse ettepanek hoolduskomplekti kasutusjuhendi visualiseerimiseks, kas video või illustratsiooni kaudu. Kokkuvõttes võib öelda, et lõputöö eesmärk sai täidetud ning tootearenduse tulemusena on leitud võimalikud komplekti osade tarnijad ning esialgne omahind. Töö käigus leitud omahind on piisavalt mõistlik, et põhjendada toote turule toomise ja komplekteerimise vajaduse. Hinnavõrdluses kajastati kolme sarnast toodet, mis oma hinna poolest ei pruugi olla ebamõistlikud, ent tootele lisanduv transpordikulu suurendab hinda ning lähtuvalt sellest on mõttekas komplekti komplekteerida ja turustada Eestis, sest konkurents siinsel turul sarnase toote korral on puudulik.

Abstract [en]

It is necessary to think about the possibilities of production and the producing price, while developing a new product. While making the brand-new product the documentation should be made clear and all the parts of product should be specified. It may happen that in the producing stage appears the lack of technical accuracy and the product needs additional development or clarifications. The thesis is titled „The Product Development of Air Conditioner Cleaning Kit to KliimaKit Ltd“. The aim of the thesis is to develop the prototype, which has been made by the company, to the production sample. KliimaKit Ltd has made the prototype of the heat pump cleaning kit for the domestic use. Currently a product like this is missing in the Estonian market, and also it is not possible to find any in the neighbor countries. Meetings with companies and people who are using the heat pump have made clear that a product like this could be successful in the market. Many people do not have any clue about possibilities to maintaining the air conditioner at home by themselves. The company has made cleaning kit prototype which consists of six different products: maintenance bag, bucket, sprayer, detergent, plastic bottle for detergent and the user manual. The author has the most dealt with the maintenance bag, which first was made of plastic and caused many technical issues because of the pretentious material. Because of that it was needed to put more time on developing the bag and find an alternative way of making it. Also, according to the company’s wish, the new part of the product was developed. The new added part of the kit is the drainpipe extension. In accordance with the aim of the thesis, the author has given in the theoretical part an overview of the integrated product development and the Kominos’ eight step product development. Also, the description of the product and finding the first price of the product is given. In the theory part the explanation of specification and standard is also written. Author has referred to all the used literature and the table of contents is in the end of the thesis. This thesis has three parts. In the first part centralizes the theory. The second part of the thesis is giving the overview of the company named KliimaKit Ltd and its ready-made prototype. In addition, the author has introduced three companies around the world who have the similar product. Author has pointed out some strengths and weaknesses of the existing air conditioner cleaning kits. The second part of the thesis is the empirical, so it describes the process of developing the prototype to production sample. The specification of the product has been made to clarify the technical information of the product. In the third part, the first possible net price and possible vendors has been given. The research has been made to find possible suppliers and vendors to make the producing of the kit possible and also it has given the idea of the possible net price. It is appropriate to mention that the first possible net price of the cleaning kit has been clarified while the first batch of cleaning kit is one hundred pieces. The purpose of the thesis has been fulfilled. The production sample has been developed and the possible vendors for the cleaning kit parts are founded. The first possible net price is calculated.

Item Type: thesis
Advisor: Ada Traumann
Subjects: Clothing and Textiles > Product Development
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Heleri Roosimaa
Date Deposited: 06 Jun 2019 08:57
Last Modified: 06 Jun 2019 08:57
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4564

Actions (login required)

View Item View Item