Kasukate valmistamise tehnoloogilise protsessi parendamine

Valdmaa, Eliisa (2019) Kasukate valmistamise tehnoloogilise protsessi parendamine. [thesis] [en] The Improvement of the Technological Process of Fur Coats.

[thumbnail of Eliisa_Valdmaa_2019_Lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Antud diplomitöö eesmärgiks oli anda ülevaade karusnahast, selle ettevalmistusprotsessidest, juurdelõikusest ning muuta kasukate valmistamise protsessi efektiivsemaks. Tehtud töös tutvustatakse karusnahka kui materjali ja tema omadusi – erinevate karusloomade näitel. Eeloleva diplomitöö käigus käsitleti karusnahksete toodete loomise ja töötlemisega kaasnevaid etappe ja välja on toodud köösneritöö eripärad. Diplomitöö ülesandeks oli anda ülevaade tehnoloogilisest protsessist ja selle korraldusest. Töös käitletavad mudelid on valitud vastavalt sarnasustele lõikelise lahenduse, materjalide sobivuse ja töötlemismeetodite poolest. Tootmisprotsessi korraldamiseks on vaja esmalt ära teha eeltöö, mida on kirjeldatud tehnoloogilises osas. Kirjeldatud on valitud mudeleid ning materjale, karusnaha juurdelõikusprotsessi ja eeltöötlemist, tootmiseks vajaminevaid seadmeid ja töövahendeid. Välja on toodud detailide ja lekaalide loetelud vastavalt mudelitele ning on kirjeldatud karkuli- ja naaritsanaha omadusi. Organisatsiooniline osa hõlmab tootmisprotsessi jaoks vajalikke arvutuste tegemist ning mudelite töömahukuse analüüsi, mille põhjal sai valitud tootmistüübiks järjestikuline söötmisviis.Vastavalt tootmistüübile on koostatud operatsioonide ja koondoperatsioonide loetelu ja tööjaotus. Ettevõttes valmistab ühte toodet kuni kolm töölist, kuid otsustasin projekteerida antud mudelite töö liinitööks, kus tootmisprotsessis osaleb kaheksa inimest. Koostatud tööjaotuse analüüsist selgus, et paljude operatsioonide puhul on tegemist kas ala- või ülekoormusega. See tuleneb jagumatute operatsioonide aegadest, mis osaliselt on väga suured ning tulenevalt karusnaha õmblemise eripärast ei saa neid tööliste vahel jagada. Tööjaotusel on väga oluline arvestada töölise oskustaset ja kogemust, sest karusnaha õmblemisel on vajalikud spetsiifilised teadmised. Suured erinevused tulenevad ka sellest, mis materjali antud koondoperatsioonis töödeldakse. Karusnahk võtab rohkem aega kui tekstiilmaterjal, seega näiteks voodri õmblemine toimub kordades kiiremini kui kehaosa õmblemine põhimaterjalist ning vajavad ka erinevate oskustasemega töölist. Majanduslike andmete juures on välja arvutatud mudelite materjalide maksumus ning toote omahind. Töös käsitletud toote omahind kujunes materjalikulu ja töötlemise tasu põhjal, millele lisaks arvestatakse ka ettevõtte muude kuludega Lisaks ülevaade karusnaha hinna kujunemisest ning müügiprotsessist oksjonil. Kogu töö tulemust on võimalik kasutada, et muuta tootmine efektiivsemaks.

Abstract [en]

The aim of this graduation thesis is to give an overview about fur - the preparation and cutting process, and to make the manufacturing of fur coats more efficient. The work will introduce the fur as a material and its qualities - on the example of different fur animals. This graduation thesis discusses the stages of creating and processing products made of fur and the peculiarities of the furrier’s work. The purpose of this thesis is to give an overview of technological process and its organization. The models described in the work are selected according to similarities in the pattern of coats, the suitability of the materials and the processing methods. The technology chapter includes technical drawings of the garments, sewing drawings of each section, information about the fabrics that were used, and divided sewing operations for each garment. This part also includes lists of details and templates according to the models and the characteristics of the karakul and mink skins are described. The organizational part includes the calculations required for the production process of the models on which basis the sequential feeding system was selected. Models have compiled a list of operations, cooperations and labor distribution. In the company usually three employees make one coat, but I projected selected products for line sewing system with eight workers. The analytical and graphical analysis showed that in some operation workers are either over-or undercharged. It comes from the realtively large components which models have. This makes one operation very long , and the preparation of a cooperations very complexed. Also fur as material, which processing requiers specific knowledges makes it more difficult to distribute work between employees equally. It requiers meticulous craftsmanship to create a fur coat. Sewing fur takes more time than textiles, so for example, lining sewing is done several times faster than sewing a body part of the basic material and needing a different level of skill. Economical part includes the value of each model which is calculated as the final price with or without VAT. The manufacturing price formed on the basis of the material cost and the processing fee, to which the comany’s other costs were added. In addition,this part involves an overview of the formation of fur price and the sales process at auction. All the work results can be used to make production more efficient.

Item Type: thesis
Advisor: Anu Tšistova
Co-advisor: Eeva Ojamets
Subjects: Clothing and Textiles > Technology and Textile Science
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Technical Design of Apparel
Depositing User: Eliisa Valdmaa
Date Deposited: 05 Jun 2019 10:31
Last Modified: 26 Aug 2019 08:38
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4547

Actions (login required)

View Item View Item