Särkpluuskleidi 3D- mudeli loomine kasutades Optitex tarkvara

Tohv, Hanna (2019) Särkpluuskleidi 3D- mudeli loomine kasutades Optitex tarkvara. [thesis] [en] Creating 3D Model of a Shirt Dress using Optitex Software.

[thumbnail of 2019_Tohv_Hanna_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (4MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (13kB)

Abstract

Lõputöö eesmärgiks oli läbi särkpluuskleidi 3D- mudeli loomise protsesside uurida Optitex tarkvara 3D- programmi efektiivsust ning sellest tulenevalt analüüsida selle positiivseid ja negatiivseid külgi. Selleks, et eesmärgist lähtuvalt jõuda järeldusteni on lõputöö jaotatud viieks peatükiks: Toote kavandamine; Lahti on kirjutatud 3D- mudeli loomiseks läbitavad protsessid särkpluuskleidi näitel; Reaalse toote ja 3D- mudeli analüüs; Proovijärgse reaalse toote ja 3D- mudeli analüüs; Ning viimaseks lõplikud järeldused, mille käigus toodi välja 3D- mudeli loomise protsessi positiivsed ja negatiivsed küljed ning järeldused 3D- programmi efektiivsusest rõivatööstuses Optitex programmi näitel. Töö käigus õmbles töö autor valmis kaks särkpluuskleidi mudelit, millest üks põhilõikel ning teine prooviparandustel põhinev. Särkpluuskleitide lõiked on konstrueeritud suurusnumbris 38 standardmõõtude järgi, mida hilisemalt kohandati modelli figuuri järgi. Toodete lõiked ja 3D- mudelid valmisid programmis Optitex. Paralleelselt reaalsete mudelitega, valmisid töö käigus ka kaks 3D- mudelit reaalsete toodete 2D- lõigetele põhinedes. Mudelite loomiseks on etapiviisiliselt jälgitud 3D- mudeli valmistamise protsessi. Etappide hulgas on lõigete konstrueerimine, avatari loomine, lõigete ettevalmistamine, lõigete paigutus töölauale ja avatarile, virtuaalne õmblemine, simuleerimine ning kangale omaduste lisamine. Pärast 3D- mudelite edukat simulatsiooni ning reaalsete toodete valmimist teostati proovid modellile ja modelli simulatsiooni põhjal loodud 3D- avatarile. Nende põhjal kontrolliti ja analüüsiti esikmudelite istuvust ja teostati prooviparandused lõigetele. Seejärel kontrolliti prooviparanduste efektiivsust ning võrreldi omavahel reaalse mudeli ja 3D- mudeli istuvust. Kõige eelneva põhjal jõudis lõputöö autor lõplike järeldusteni, et igas 3D- mudeli loomise protsessi etapis on omad negatiivsed ja positiivsed küljed. 3D- programmi kasutamine on efektiivne viis rõivaste istuvuse kontrollimiseks, kuid mitte piisavalt, et vaid 3D- mudeli tulemustele tuginedes töötada. Seda eriti arvestades kangaste digitaalselt kujutamise raskusi. Samuti pole 3D- mudelilt võimalik tagasisidet saada toote liikumisvabaduse ja kandmismugavuse kohta. Samas edukalt simuleeritud 3D- mudelite disaini muutmine ja toote müük on efektiivsemad ja ressursse kokku hoidvamad, kui seda on toote valmimine läbi prototüüpide õmblemise. Autori jaoks oli lõputöö koostamine huvitavaks kogemuseks ning kuigi lõplike toodete juures esineb istuvusvigu, mida võiks tulevikus parandada, jäi autor lõputöö tulemustega rahule. Lõputöö teema puhul on hetkel tegemist rõivatööstuses aktuaalse teemaga ning seetõttu pole töö tulemused kasulikud vaid töö autorile, aga ka kõigile teistele 3D- valdkonna huvilistele.

Abstract [en]

The aim of this thesis was to study the effectiveness of the Optitex 3D program, through the process of creating a 3D model of a shirt dress. As a result, analysing the positive and negative aspects of the steps necessary for the process. The reason why this thesis has been made is because in the clothing industry 3D software salespersons leave an impression that 3D programs are seemingly easy to use and to integrate into work through short demos and sales articles. What kind of steps it takes to create a 3D- model remain unclear. The solution will be described through five main chapters. The first chapter describes why a shirt dress was chosen and its details. The second chapter describes step by step the process of creating a 3D model of a shirt dress. The third chapter is about inspecting and analysing the fitting of the first sewn product and the 3D model. The fourth chapter analyses the effectiveness of the fitting corrections on 2D- patterns and the last chapter is about conclusions. The conclusions based on this thesis are that there are advantages and disadvantages on creating a 3D model. Using a 3D model to inspect garment fit is an efficient, and comparable way with the real product. At the same time differences were found between the fit of the models and it is not possible to get information about the freedom of movement and comfort of the garment from the 3D model. Thus, sewing a prototype on more complicated models would be necessary. Also, the representation of fabrics in 3D is still in a stage of development. At the same time creating a 3D model gives the opportunity to save resources during the production process.

Item Type: thesis
Advisor: Margit Kuusk
Subjects: Clothing and Textiles > Design
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Technical Design of Apparel
Depositing User: Hanna Tohv
Date Deposited: 06 Jun 2019 07:44
Last Modified: 26 Aug 2019 08:38
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4524

Actions (login required)

View Item View Item