Ehitusinfo mudelid ehituse eelarvestamisel – tänane praktika ja analüüs

Puusepp, Laura (2019) Ehitusinfo mudelid ehituse eelarvestamisel – tänane praktika ja analüüs. [thesis] [en] Construction Information Models in Cost Estimating – Practice and Analysis.

[thumbnail of lõputöö_L_Puusepp_2019.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of retsensioon] PDF (retsensioon) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (97kB)

Abstract

Käesoleva diplomitöö „Ehitusinfo mudelid ehituse eelarvestamisel – tänane praktika ja tarkvarade analüüs“ eesmärgiks oli anda ülevaade eelarvestuses kasutatavate mudelikäsitlemise tarkvarade võimalustest ning eelistest ja analüüsida, milline informatsioon peab olema mudelis esitatud, et tagada eelarvestamise jaoks piisav sisend. Teema käsitlus sisaldas traditsioonilise eelarvestamise metoodikat ning selle kitsaskohti, andes ülevaate ehituse eelarvestamisest ning sellega seotud kohustustest ja korraldusest. Reflekteeriti eelarvestamise ajalugu ning infotehnoloogia arengu mõju ehituse hinnakujundamisele. Käsitleti 3D mudelite kasutamist ehituse ettevalmistuses, tuues välja võimalikud eelised ja puudused rakendatavast metoodikast ning andes hea ülevaate mudelite kasutamise vajadusest ja sellega seotud võimalustest. Lõputöö raames valmis praktilise uuringu põhjalik võrdlus kolme mudelikäsitlemise tarkvara kohta. Selleks võeti aluseks Haapsalu põhikooli 3D konstruktiivne projekt. Oluline oli valida sobiv mudel, kus on põhjalikult esitatud elemendid ja informatsioon. Võrreldavateks tarkvaradeks valiti Solibri Model Checker, Simplebim ja Bimvision. Hinnati tarkvarade käsitlemist, mahutabeli vormistamist, mahtude arvutamist, informatsiooni usaldusväärsust ning andmete väljundit tarkvarast. Võrreldi projekti tellija poolt esitatud mahtusid tarkvaradest kalkuleeritud tulemustega ning toodi välja programmide eelised ja puudused. Lõpuks esitati praktilise töö tulemused ja järeldused, mis reastati analüüsiks valitud parameetrite alusel. Lõputöö autori poolt viidi läbi intervjuu ehitusettevõtte Nordecon AS, kus uuriti vastutavate eelarvestajate kogemusi ja seisukohti 3D mudelite rakendamisest ehituse hinnakujundamises. Koguti arvamusi ja soovitusi mudelprojektide koostamisele ja mudelite kasutusvõimalustest ehituse ettevalmistusel. Tarkvaradest kõige paremad tulemused analüüsitud parameetrite alusel saavutati Simplebimiga. Solibri Model Checker tagas ligilähedase tulemuse Simplebimiga, mis oli eeldatav, kuna tarkvarad on sarnaselt ülesehitatud. Bimvision tarkvara kasutusala võrreldes Solibri ja Simplebimiga on kehvem, kuna vastavaid mugavusi ja võimalusi programmis ei esine ja infotöötlemine on manuaalne. Bimvisioni kasutamisel tuleb olla tähelepanelik ning info põhjalikult läbi töötada, et tagada usaldusväärne tulemus. Järeldusena esitati, et mudeli käsitlemise tarkvarade tase on väga hea ning võimaldavad teostada vajalikke arvutusi ja mõõdistusi eelarve koostamisel. Süsteemi toimimiseks on oluline ka mudelite hea kvaliteet ning projekteerijapoolne järjepidevus elementide modelleerimisel. Mudelis esitatud informatsioon ei vasta täies ulatuses ehituse ettevalmistuses arvestatavatele tingimustele ja meetoditele, sellest tingitult ei ole võimalik veel täielik mudelprojektipõhine eelarvestamine. Tarkvarade mahutabeli analüüsis esitatud tulemused on heaks näidiseks, andes ülevaate kindlate elementide arvestamisega esinevaid probleeme. Oluline on tekitada ühine arusaam, kuidas elementide mahte arvestatakse ning selle põhjal tekivad ka nõuded informatsiooni esitamisele mudelites. Eestis on ehitusmudelite kasutamine pidevas arengus. Hangetes olevatele projektidele esitatakse üha täpsemaid ja detailsemaid mudeleid. Edasise uuringu võimalustena on lõputöö autori poolne soovitus koostada sarnane praktiline analüüs aastaid hiljem, et näha aja jooksul tekkinud erinevusi. Arvestades kui kiiresti infotehnoloogia areneb võib tulemus olla märkimisväärne. Teiseks uuringu võimaluseks on välja töötada BIM mudelile esitatavad nõuded, mis kajastavad projekt detailset informatsiooni ning elementide mahuarvestuse korrektseid ühikuid. Lõputöö andis autorile kogemust mudeli käsitlemise tarkvarade rakendamisest ja võimalustest. Tagas hea ülevaate mudelis esinevatest ohtudest ning informatsioonist. Samuti andis diplomitöö palju juurde erialasele arengule ehituse eelarvestamises ning praktilise väärtusena andis Nordecon AS-le põhjaliku ülevaate erinevate tarkvarade iseärasustest ning võimalikest kasutusvõimalustest tulevikus.

Abstract [en]

The aim of this graduation thesis Construction Information Models in Cost Estimating – Practice and Analysis is to give an overview of various BIM software opportunities and benefits for model-based quantity takeoff, and analyze the information need in BIM models for successful estimating process. The first chapter introduces and describes the traditional method of cost estimating and its bottlenecks. The chapter provides an overview of budgeting for construction and obligations and arrangements related to it. The history of cost estimating and the impact of information technology on estimating process are reflected. The second chapter gives an overview of Building Information Modeling (BIM) technology and its potential benefits for project cost estimating. The use of 3D models in the tendering phase is discussed, highlighting the advantages and disadvantages of the applied methodology. This segment provides a good overview of the need and opportunities of BIM models in construction tendering. In the third chapter, the results and analysis of the practical study are presented. Comprehensive comparison of three different BIM software was compiled. For the purposes of software evaluation, a structural 3D model of Haapsalu Middle School was chosen. It was important to provide a suitable model with thoroughly presented elements and information. For the comparison three different software were chosen: Solibri Model Checker, SimpleBim, and BimVision. Qualities under comparison were the user interface, functionality for creating the bill of quantities, trustworthiness and quality of the results, output options from the software and time needed to complete the work. The results were compared with the bill of quantities provided by the client and benefits and deficiencies of different programs were analyzed. The third chapter is summarized by the results and conclusion of the practical analysis, providing an order of selected software based on criteria chosen. The fourth chapter discusses the experience and opinions about BIM implementation of lead estimators of Nordecon AS, one of the largest general contractors in Estonia. An interview was conducted by the author of the graduation thesis, examining the opinions and recommendations for modeling projects and the usefulness of BIM in the tendering phase of construction. The main aim of the graduation thesis has been reached. In conclusion, it was suggested that the level of software used to handle the model is very good and enables the necessary quantity takeoff for project cost estimating. The quality of the models and the consistency of the designers in modeling are also important for the system to function. It is important to create a common understanding or a standard for quantity takeoff and requirements for the presentation of information in the 3D models.

Item Type: thesis
Advisor: Miina Karafin
Subjects: Construction > Building Construction > Building Construction and Design > Modelling of Construction Information (BIM)
Economy and Management > Construction Economics
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Laura Puusepp
Date Deposited: 05 Jun 2019 07:58
Last Modified: 05 Jun 2019 07:58
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4522

Actions (login required)

View Item View Item